4 Exercise

"Nakakatama" Sa pagsasanay na ito, ang mga adhesive ay "pinagsama". Upang gamutin ang kaliwang tuhod, humiga sa iyong kaliwang bahagi sa lateral na posisyon. Ang tama binti ay inilalagay sa sahig sa likod ng kaliwang binti para sa pagpapapanatag.

Ngayon ang labas ng tuhod ay inilalagay sa rolyo at "pinagsama". Maaari itong maging medyo masakit, ngunit ito ay normal. Magpatuloy sa susunod na ehersisyo