Ang isang mahal sa buhay ay namamatay - ano ang maaari kong gawin?

Wastong suporta sa kabila ng kawalan ng kakayahan

Bigyan ang bawat isa ng atensyon at paggalang. Tratuhin ang iyong sarili at ang namamatay na tao nang may paggalang. Anuman ang kalagayan niya, gusto niyang seryosohin siya, tratuhin nang may dignidad at hindi tinatangkilik - tulad ng sinumang malusog na tao.

Sundin ang landas - makakuha ng kaalaman

Tingnan ang iyong sarili bilang isang kasama sa landas ng namamatay na tao. Hindi mo maaaring alisin ang naghihingalo mula sa taong kinauukulan, ngunit maaari mo siyang kunin sa kamay. Upang gawin ito, pinakamahusay na ipaalam sa iyong sarili ang tungkol sa pagkamatay at lahat ng kaakibat nito – halimbawa, sa mga sumusunod na paksa:

 • ang sakit at mga posibleng paggamot (kabilang ang mga pantulong na therapy at palliative na pangangalaga)
 • kung saan maaari kang makakuha ng pangalawang opinyon
 • kung aling mga gamot ang matatanggap ng apektadong tao
 • anong mga side effect ang maaaring mangyari bilang resulta ng paggamot
 • na maaari mong tawagan kapag may emergency
 • kung paano punan ang isang buhay na kalooban
 • kung paano ayusin ang isang mana

Kung mas maraming impormasyon ang iyong nakolekta, mas mahusay mong matutulungan ang tao na gumawa ng mahahalagang desisyon. Halimbawa, matutulungan mo siya na magpasya para sa o laban sa isang partikular na paggamot. O sa tanong na sa ilalim ng anong mga pangyayari ay gusto niyang talikuran ang mga hakbang sa pagpapahaba ng buhay.

Ang mga kamag-anak ng namamatay na mga tao ay kadalasang kailangang magbigay ng suporta sa organisasyon. Marami ang hindi na kayang gawin ng isang taong naghihingalo sa kanilang sarili. Maaaring kailanganin mong alagaan ang sambahayan para sa kanya, ihatid siya sa mga appointment ng doktor, regular na kunin ang kanyang gamot o ayusin ang kanyang pangangalaga.

Ang maliliit na bagay ay biglang may ibig sabihin

 • Ipagluto mo siya ng paborito niyang pagkain.
 • Magsaya kasama siya sa magagandang alaala.
 • Kamot sa kanyang ulo o imasahe ang kanyang mga paa.
 • Pakinggan mo na lang siyang magsalita tungkol sa pagkabata.
 • Makinig sa musika nang magkasama.
 • Magkahawak kamay habang nanonood ng telebisyon.
 • Buksan ang mga bintana at pakinggan ang huni ng mga ibon.
 • Maglaro ng Parcheesi nang magkasama.

Minsan ang pagtitiis lang ang nakakatulong

Ngunit kahit gaano mo pa gawin, ang huling oras ng isang tao ay palaging magiging mahirap. Ang galit, pagkamayamutin, kawalan ng pag-asa at kalungkutan ay tiyak na magwawakas minsan. Walang solusyon para dito; bahagi ito ng paalam. Pagkatapos ito ay isang bagay ng pagtitiis at pagtitiis.

Huwag ganap na maubos ang baterya

Kahit na ang iyong focus ay pangunahin sa mga pangangailangan ng namamatay na tao, dapat mo ring bigyang pansin ang iyong sarili. Ang mga senyales ng pagiging labis ay kinabibilangan

 • Inis at paglabas ng galit
 • sakit ng ulo @
 • Mga abala sa pagtulog
 • pagkahilo
 • palpitations
 • walang gana
 • pagdudumi
 • yung feeling na gustong tumakas

Samakatuwid: I-recharge ang iyong baterya paminsan-minsan. Ikaw lang ang makakaalam kung ano ang nagbibigay sa iyo ng pinakamaraming enerhiya. Ano ang gusto mong gawin noon? Kung wala kang maisip na makakapagpasaya sa iyo, subukan ang iba't ibang bagay hanggang sa mahanap mo ang tama. Narito ang ilang halimbawa:

 • Makakilala ng mga kaibigan.
 • Makipag-usap sa isang taong makakaugnay sa iyong mga alalahanin.
 • Tratuhin ang iyong sarili sa isang hapon nap.
 • Mag-spa afternoon.
 • Lumabas sa sariwang hangin.
 • Magbasa ng magandang libro.
 • Lumabas para sa brunch.
 • Magsindi ng kandila sa simbahan.

Huwag hilingin sa iyong sarili na naroroon 24/7 para sa taong nagdadalamhati ka – pinapayagan ka ring maglaan ng oras upang magambala ang iyong sarili at magsaya. Gayundin, maaaring kailanganin mo ng ilang oras sa iyong sarili upang harapin ang iyong kalungkutan at iba pang mga damdamin. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang taong apektado ay dumaan sa isang mahirap na oras, ikaw ay nasa isang espesyal na nakababahalang sitwasyon.