Aborsyon: Pamamaraan, Mga Takdang Panahon, Mga Gastos

Hindi sinasadyang buntis - ang mga istatistika

Para sa marami - minsan napakabata - kababaihan ay hindi isang kasiya-siyang sorpresa kapag positibo ang pagsubok sa pagbubuntis. Marami ang nagdedesisyon na huwag dalhin ang bata sa termino. Ayon sa Federal Statistical Office, humigit-kumulang 100,000 buntis ang pumili ng pagpapalaglag noong 2020. Ito ay kumakatawan sa isang bahagyang pagbaba (ng humigit-kumulang 0.9 porsiyento) kumpara sa nakaraang taon.

Aborsyon – isang mahirap na desisyon

Ang desisyon na magpalaglag ay hindi madali. Bilang karagdagan sa mga aspetong medikal, mahalaga din ang mga personal, etikal at legal na isyu. Ang mga pagpapalaglag ay ang paksa ng kung minsan ay mainit na panlipunan at pampulitikang debate, dahil ang kalayaan ng babae sa pagpili ay salungat sa proteksyon ng hindi pa isinisilang na bata.

Aborsyon sa Alemanya: Legal na sitwasyon

Ayon sa Seksyon 218 ng German Criminal Code (StGB), ang aborsyon ay sa prinsipyo ay labag sa batas at may parusa, ngunit nananatiling exempt sa parusa sa ilalim ng ilang mga kundisyon batay sa tinatawag na regulasyon sa pagpapayo. Posible rin na wakasan ang pagbubuntis sa batayan ng medikal o kriminolohikal na indikasyon - hindi ito labag sa batas.

Regulasyon sa pagpapayo

Ang regulasyon sa pagpapayo ay nagbibigay na ang aborsyon ay nananatiling walang parusa kung ang mga sumusunod na kondisyon ay natutugunan:

  • Ang buntis mismo ay dapat humiling ng pagpapalaglag (hindi, halimbawa, ang ama ng babae o ang ama ng bata).
  • Dapat humingi ng pagpapayo ang babae sa isang sentro ng pagpapayo na inaprubahan ng estado, hindi bababa sa tatlong araw bago ang pamamaraan (pagpapayo sa kontrahan sa pagbubuntis).
  • Ang konsultasyon ay hindi dapat gawin ng parehong manggagamot na nagsasagawa ng pagpapalaglag.

Pamamaraan ng pagpapayo sa kontrahan sa pagbubuntis

Kung nais mong magpalaglag (medikal man gamit ang tableta sa pagpapalaglag o sa pamamagitan ng operasyon sa pamamagitan ng pagsipsip), kailangan mo munang humingi ng pagpapayo sa isang opisinang kinikilala ng estado, halimbawa sa “Pro Familia”. Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga kinikilalang sentro ng pagpapayo sa iyong lugar ay matatagpuan dito.

Ang pagpapayo sa kontrahan sa pagbubuntis ay maaaring isagawa nang hindi nagpapakilala sa iyong kahilingan. Dapat panatilihing bukas ng tagapayo ang talakayan – sa madaling salita, hindi niya dapat impluwensyahan ang iyong desisyon para o laban sa hindi pa isinisilang na bata. Bilang karagdagan, ang tagapayo ay nakasalalay sa propesyonal na lihim.

Minsan, sa pagtatapos ng konsultasyon, inirerekomenda ng tagapayo na ang isang buntis ay gumawa ng isa pang appointment bago siya bigyan ng sertipiko ng konsultasyon. Gayunpaman, maaari lamang niyang gawin ito kung may sapat na oras pagkatapos upang wakasan ang pagbubuntis sa loob ng legal na pinahihintulutang panahon (12 linggo pagkatapos ng paglilihi), kung nais ng babae na gawin ito.

Medikal o kriminolohikal na indikasyon

Pahiwatig na medikal

Ang aborsyon ay hindi labag sa batas kung ang buhay ng buntis ay nasa panganib o may panganib ng malubhang pinsala sa kanyang pisikal o mental na kalusugan at ang panganib na ito ay hindi maiiwasan sa anumang paraan na makatwiran para sa babae.

  • Ang manggagamot ay hindi maaaring magbigay ng medikal na indikasyon kaagad pagkatapos ipaalam sa babae ang diagnosis, ngunit hindi mas maaga sa tatlong buong araw pagkatapos noon - maliban kung ang buhay ng buntis ay nasa agarang panganib.
  • Bago ang pagpapalabas, dapat ipaalam ng doktor sa babae ang tungkol sa mga medikal na aspeto ng pagpapalaglag at tungkol sa posibilidad ng psychosocial counseling. Dapat bigyan ng doktor ang babae ng mga contact sa mga sentro ng pagpapayo sa kanyang kahilingan.

Pahiwatig na Criminological

Ang pagpapalaglag ay hindi labag sa batas kahit na, ayon sa pagsusuri ng doktor, ang pagbubuntis ay nagresulta mula sa isang sekswal na pagkakasala (panggagahasa, sekswal na pang-aabuso). Palaging nalalapat ang isang criminological indication sa lahat ng batang babae na nabuntis bago umabot sa edad na 14.

Aborsyon: Hanggang kailan posible?

Kung ang isang babae ay hindi sinasadyang buntis, ang mga sumusunod na yugto ng panahon ay nalalapat para sa isang walang parusang pagpapalaglag sa Germany:

  • Aborsyon ayon sa regulasyon ng konsultasyon: Hindi hihigit sa labindalawang linggo ang maaaring lumipas mula noong paglilihi. Ito ay tumutugma sa ika-14 na linggo ng pagbubuntis kung kalkulahin mula sa unang araw ng huling regla. Ang pagpapalaglag ay maaaring hindi isagawa ng parehong doktor kung saan nakasama ang babae para sa pagpapayo sa pagbubuntis.
  • Aborsyon para sa criminological indication: Hindi hihigit sa labindalawang linggo ang maaaring lumipas mula noong paglilihi. Ang pagpapalaglag ay maaaring hindi isagawa ng manggagamot na nagpatunay ng criminological indication.

Pagpapalaglag ng kirurhiko o gamot

Medicinal abortion

Sa Germany, pinahihintulutan ang pagpapalaglag ng gamot na may aktibong sangkap na mifepristone (tableta sa pagpapalaglag) hanggang sa ika-63 araw pagkatapos ng unang araw ng huling regla. Maaari itong isagawa nang mas maaga kaysa sa isang surgical abortion.

Pinipigilan ng Mifepristone ang pagkilos ng hormone progesterone, na, bukod sa iba pang mga bagay, ay tinitiyak ang pagpapanatili ng pagbubuntis. Bilang karagdagan, ang aktibong sangkap ay nagpapalambot at nagbubukas ng cervix.

Sa humigit-kumulang 95 porsiyento ng mga babaeng ginagamot, ang pagpapalaglag ng gamot ay natutupad ang layunin nito. Gayunpaman, kung ang pagbubuntis ay magpapatuloy pagkatapos ng gamot, walang miscarriage na naganap o mabigat na pagdurugo, maaaring kailanganin na muli ang gamot o pag-opera (aspiration – tingnan sa ibaba: “Surgical termination of pregnancy”) ay maaaring kailanganin.

Surgical pagwawakas ng pagbubuntis

Noong nakaraan, ang surgical abortion ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng curettage - iyon ay, gamit ang isang instrumentong parang kutsara kung saan kinukuskos ng doktor ang lukab ng matris. Gayunpaman, ang panganib ng mga komplikasyon ay mas mataas kaysa sa pagsipsip. Para sa kadahilanang ito, hindi na inirerekomenda ang pag-scrape ngayon.

Posibleng mga komplikasyon ng pagpapalaglag

Ang huli ay maaari ding mangyari sa kaso ng isang pagpapalaglag ng gamot - kung ang babae ay hindi nagpakita para sa medikal na follow-up, na naka-iskedyul mga 14 hanggang 21 araw pagkatapos ng pagpapalaglag ng gamot. Sa appointment na ito, sinusuri ng doktor hindi lamang kung ang pagbubuntis ay tinapos ayon sa plano, kundi pati na rin kung ang katawan ay ganap na naalis ang tissue ng pagbubuntis.

Ang mga sumusunod ay naaangkop sa parehong surgical at medication abortion: Kung ang abortion ay magpapatuloy nang walang komplikasyon, karaniwan itong walang epekto sa fertility ng babae at sa posibleng kasunod na pagbubuntis.

Sikolohikal na kahihinatnan pagkatapos ng pagpapalaglag?

Matapos ang mahirap na desisyon ay madalas na higit sa kaluwagan

Pambihirang sitwasyon ng kaluluwa

Sa kabila ng lahat, ang pagpapalaglag ay maaaring maging isang pambihirang sitwasyon ng kaluluwa. Sa ilalim ng ilang mga pangyayari, ang mga sikolohikal na reklamo ay maaaring mangyari kaagad pagkatapos ng pagpapalaglag. Sa maraming mga kaso, gayunpaman, ito ay dahil sa iba pang nakababahalang mga pangyayari sa buhay (kahirapan, mga karanasan ng karahasan, nakaraang sakit sa isip) kaysa sa mismong pagpapalaglag.

Ang mga pagbabago sa hormonal sa katawan ay maaari ding magkaroon ng panandaliang epekto sa kaluluwa. Paminsan-minsan, pinag-uusapan ang tinatawag na "post abortion syndrome" (PAS). Ang termino ay kumakatawan sa mga sikolohikal na kahihinatnan ng isang pagpapalaglag. Gayunpaman, ang mga pag-aaral sa ngayon ay nabigo na magbigay ng malinaw na ebidensya ng PAS.

Aborsyon: Mga gastos

Ang mga babaeng nangangailangan sa lipunan ay maaaring may karapatan na masakop ang kanilang mga gastos: ang pederal na estado kung saan sila nakatira ay magbabayad para sa pagpapalaglag at anumang kinakailangang medikal na follow-up na paggamot sa ilang partikular na kaso. Ang aplikasyon para dito ay kailangang isumite nang maaga sa sariling kompanya ng segurong pangkalusugan ng babae (kabilang ang patunay ng sitwasyon ng kita).

Sa kaso ng aborsyon ayon sa medikal o criminological na indikasyon, sinasaklaw ng statutory health insurance ang buong gastos. Ang mga pribadong segurong pangkalusugan, sa kabilang banda, ay karaniwang nagbabayad lamang para sa pagpapalaglag ayon sa medikal na indikasyon. Ang isang posibleng reimbursement ng mga gastos para sa aborsyon ayon sa criminological indication ay dapat na linawin sa bawat indibidwal na kaso kasama ng sariling pribadong health insurance ng pasyente.