Apgar Score: Ano ang ipinapakita nito

Ano ang tinatasa ng marka ng Apgar?

Ang Apgar score ay isang sistema ng pagmamarka na binuo ng American anesthesiologist na si V. Apgar noong 1952 upang subukan ang sigla ng mga bagong silang. Kasama dito ang mga sumusunod na parameter:

 • Hitsura (kulay ng balat)
 • Pulse (tibok ng puso)
 • Basal tone (tono ng kalamnan)
 • Respiration
 • Mga reflexes

Pagmamarka ng marka ng Apgar

Kulay ng balat

 • 0 puntos: maputla, asul na kulay ng balat
 • 1 punto: kulay-rosas na katawan, asul na mga paa't kamay
 • 2 puntos: kulay-rosas na balat sa buong katawan

Tumibok

 • 0 puntos: walang tibok ng puso
 • 1 puntos: mas mababa sa 100 beats bawat minuto
 • 2 puntos: higit sa 100 beats bawat minuto

Tono ng kalamnan

 • 0 puntos: mahina ang tono ng kalamnan, walang paggalaw
 • 1 punto: magaan na tono ng kalamnan
 • 2 puntos: aktibong paggalaw
 • 0 puntos: walang paghinga
 • 1 punto: mabagal o hindi regular na paghinga
 • 2 puntos: regular na paghinga, malakas na pag-iyak

Mga reflexes

 • 0 puntos: walang reflexes
 • 2 puntos: magandang reflexes (batang bumahing, ubo, sigaw)

Kailan sinusukat ang marka ng Apgar?

Ang marka ng Apgar ay tinutukoy ng tatlong beses. Ang unang pagtatasa ay ginagawa isang minuto pagkatapos ng kapanganakan. Pagkatapos ang lahat ng mga parameter ay tinasa muli pagkatapos ng limang minuto at pagkatapos ng sampung minuto. Ang mga marka ng Apgar pagkatapos ng lima at sampung minuto ay mas makabuluhan para sa pagbabala kaysa sa unang halaga pagkatapos ng isang minuto. Ang mga halagang ito ay nagbibigay-daan sa manggagamot o obstetrician na masuri ang epekto ng mga pansuportang hakbang sa partikular.

Ang isang bagong panganak na sanggol na may marka ng Apgar sa pagitan ng walo at sampung puntos ay mahusay na gumagana (buhay-bagong bata). Bilang isang patakaran, ang bagong panganak ay hindi nangangailangan ng anumang suporta.

Kung ang marka ng Apgar ay nasa pagitan ng lima at pito, walang dahilan para mag-alala. Ang kaunting oxygen o banayad na masahe ay kadalasang sapat upang mabayaran ang maliliit na paghihirap sa pagsasaayos.

Ano ang isang karamdaman sa pagsasaayos?

Kung ang isang bata ay nahihirapang mag-adjust sa buhay sa labas ng sinapupunan pagkatapos ng kapanganakan, ang mga eksperto ay nagsasalita ng isang adjustment disorder (tinatawag ding isang depressive state). Ito ay maaaring malubha o banayad. Ang isang adjustment disorder ay nagsisimula sa Apgar score na mas mababa sa pitong puntos (moderate depression) at ipinakikita ng mga sumusunod na sintomas:

 • naantala ang simula ng paghinga
 • mabagal na tibok ng puso (bradycardia)
 • Mababang tono ng kalamnan
 • wala o mahinang reflexes

Ang isang bagong panganak na may mga sintomas ng isang adjustment disorder ay malumanay na pinasigla pagkatapos ng paunang pangangalaga. Ang mga hakbang ay depende sa kung gaano kalubha ang adjustment disorder. Kung ang adaptation disorder ay banayad, kadalasan ay sapat na upang bigyan ang sanggol ng kaunting oxygen. Maaaring kailanganin itong ibigay sa pamamagitan ng mask sa paghinga.

Iilan lamang sa mga bagong silang (mga limang porsiyento) ang may malubhang problema sa paglipat pagkatapos ng kapanganakan. Hindi posibleng hulaan ang pag-unlad ng bata sa hinaharap batay sa marka ng Apgar. Sa huli, ang marka ay nakakatulong upang matukoy ang posibilidad na mabuhay ang sanggol kaagad pagkatapos ng kapanganakan at upang suriin ang bisa ng mga pansuportang hakbang.

Bagong pinagsamang marka ng Apgar