Argatroban: Mga Epekto, Paggamit, Mga Side Effect

Paano gumagana ang Argatroban

Ang Argatroban ay nakakasagabal sa pamumuo ng dugo sa pamamagitan ng pagpigil sa kasangkot na enzyme, ang thrombin – ang aktibong sangkap ay samakatuwid ay isang direktang thrombin inhibitor.

Ang thrombin ay karaniwang ina-activate ng mga enzyme na mismong na-activate ng vascular damage o mga banyagang katawan sa daluyan ng dugo. Pagkatapos ay pinapalitan nito ang fibrinogen sa apektadong lugar upang maging fibrin - ang "glue" na humahawak sa nagresultang namuong dugo.

Sa pamamagitan ng pagpigil sa thrombin, ang Argatroban ay nakakasagabal sa prosesong ito. Gayunpaman, ginagamit lamang ito sa mga pasyente na dati nang nagkaroon ng tinatawag na heparin-induced thrombocytopenia (HIT) type II. Ito ay isang uri ng kakulangan sa platelet na maaaring ma-trigger bilang isang mapanganib na epekto ng paggamot na may anticoagulant heparin.

Ang pamumuo ng dugo ay hindi pinipigilan sa mga apektado, ngunit kabalintunaan na nadagdagan. Samakatuwid, ang mga pasyenteng ito ay hindi na dapat tumanggap ng anumang heparin sa anumang pagkakataon, dahil kung hindi, maraming mga pamumuo ng dugo ang maaaring mabuo sa daluyan ng dugo at makabara sa mga daluyan. Sa halip, ang Argatroban ay ginagamit upang mapanatili ang anticoagulation.

Absorption, degradation at excretion

Kailan ginagamit ang Argatroban?

Ginagamit ang Argatroban sa mga pasyenteng nasa hustong gulang na may heparin-induced thrombocytopenia (HIT) kapag nangangailangan sila ng anticoagulant therapy.

Ang tagal ng paggamot ay hindi dapat lumampas sa dalawang linggo. Sa mga indibidwal na kaso, maaaring ibigay ang therapy sa mas mahabang panahon sa ilalim ng pangangasiwa ng medikal.

Paano ginagamit ang Argatroban

Ang anticoagulant na Argatroban ay magagamit lamang sa komersyo bilang isang concentrate para sa paghahanda ng isang solusyon sa pagbubuhos. Ang concentrate na ito ay diluted ng manggagamot at pagkatapos ay ibibigay sa pamamagitan ng infusion o syringe pump. Ang dami ng aktibong sangkap na ibinibigay ay depende sa timbang at estado ng kalusugan ng pasyente.

Sa panahon ng paggamot, ang mga halaga ng coagulation ay dapat na subaybayan nang mabuti.

Ano ang mga side-effects ng Argatroban?

Isa sa sampu hanggang isang daang tao na ginagamot sa Argatroban ay nakakaranas ng mga side effect sa anyo ng anemia, pagdurugo, mga namuong dugo sa malalalim na ugat, pagduduwal at purpura (maraming pinhead-sized na pagdurugo sa ilalim ng balat).

Bilang karagdagan, paminsan-minsang nagkakaroon ng mga side effect, kabilang ang mga impeksyon, pagkawala ng gana sa pagkain, mababang antas ng sodium at asukal sa dugo, sakit ng ulo, pagkahilo, kapansanan sa paningin at pagsasalita, pamamanhid, mataas o mababang presyon ng dugo, palpitations at iba pang mga problema sa puso.

Ano ang dapat isaalang-alang kapag gumagamit ng Argatroban?

Contraindications

Ang Argatroban ay hindi dapat gamitin sa:

  • hypersensitivity sa aktibong sangkap o sa alinman sa iba pang bahagi ng gamot
  • hindi makontrol na pagdurugo
  • matinding hepatic impairment

Interaksyon sa droga

Kung ang Argatroban ay ibinibigay kasabay ng iba pang mga anticoagulants (tulad ng ASA/acetylsalicylic acid, clopidogrel, phenprocoumon, warfarin, dabigatran), maaaring tumaas ang panganib ng pagdurugo. Nalalapat din ito sa paggamit ng ASA bilang analgesic, ibuprofen at diclofenac (iba pang analgesics).

Ang mga paghahanda sa pagbubuhos na naglalaman ng aktibong sangkap na argatroban ay naglalaman ng ethanol (naiinom na alkohol) upang mapabuti ang solubility. Sa gayon, nagdudulot sila ng posibleng panganib sa kalusugan para sa mga pasyente sa atay, alkoholiko, epileptiko at mga pasyenteng may ilang sakit sa utak. Gayundin, ang mga pakikipag-ugnayan sa metronidazole (antibiotic) at disulfiram (gamot para sa pag-asa sa alkohol) ay hindi maaaring maalis.

Paghihigpit sa edad

Ang data sa paggamit ng Argatroban sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang ay limitado. Walang mga rekomendasyon ang maaaring gawin tungkol sa dosis.

Pagbubuntis at paggagatas

Hindi alam kung ang argatroban ay pumapasok sa gatas ng ina. Ang mga pag-aaral ng hayop sa mga rodent na may radiolabeled na argatroban ay nagpakita ng akumulasyon sa gatas ng ina. Para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, ang paggamit sa mga nanay na nagpapasuso ay hindi inirerekomenda. Kung kinakailangan, ang pagpapasuso ay dapat ihinto sa tagal ng paggamot.

Paano makakuha ng mga gamot na naglalaman ng Argatroban

Available lang ang Argatroban sa reseta sa Germany, Austria at Switzerland, ngunit hindi inireseta sa reseta dahil dapat itong gamitin sa isang setting ng inpatient sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor.

Gaano katagal na kilala ang Argatroban?

Ang anticoagulant na Argatroban ay unang inaprubahan sa Japan noong 1990. Pagkalipas ng sampung taon, ang gamot ay nakatanggap ng pag-apruba sa Estados Unidos para sa paggamot ng mga namuong dugo sa mga pasyente na may HIT.

Noong 2002, pinalawig ang pag-apruba sa mga pasyente na dati nang nagkaroon ng HIT o nasa panganib para dito. Ang unang produktong available sa Germany at Austria na may aktibong sangkap na argatroban ay naaprubahan noong 2010. Ang pag-apruba sa Switzerland ay sumunod noong 2014.