Artipisyal na nutrisyon na may PEG tube

Ano ang PEG tube?

Ang isang espesyal na kaso ay ang JET-PEG tube (jejunal tube through PEG) o PEJ (percutaneous endoscopic jejunostomy), na nagtatapos sa loob ng unang bahagi ng maliit na bituka (jejunum). Ginagamit ito kapag nabara ang labasan ng tiyan.

Kailan ginaganap ang isang PEG?

 • Constrictions (stenoses) sa lalamunan, ilong at tainga at sa itaas na gastrointestinal tract dahil sa mga tumor, pagkakapilat o pinsala
 • Radiotherapy at chemotherapy
 • Mga sakit sa neurological na may mga karamdaman sa paglunok
 • Mga kaguluhan sa kamalayan, tulad ng pagkawala ng malay
 • Pagpapabuti ng kalidad ng buhay sa mga pasyenteng may kritikal na sakit
 • Pag-alis ng gastric juice at mga pagtatago ng maliit na bituka sa mga talamak na stenoses
 • Ang nagbabanta sa buhay na pagtanggi sa pagkain sa mga sakit sa isip

Gayunpaman, maaaring may mga dahilan para hindi gumamit ng PEG tube, kaya susuriin ng doktor ang paggamit nito sa isang indibidwal na batayan:

 • Pagtanggi ng pasyente
 • Sapat na paggamit ng pagkain
 • Pagpapaliit ng gastric outlet
 • Pamamaga ng peritoneum o pancreas
 • Ang akumulasyon ng likido sa lukab ng tiyan (ascites)
 • Malubhang labis na katabaan

Anong ginagawa mo kapag may PEG ka?

Ano ang mga panganib ng paglalagay ng PEG?

Bilang karagdagan sa mga pangkalahatang panganib ng operasyon, tulad ng mga impeksyon, ang mga komplikasyon ay maaaring mangyari kaagad sa panahon o sa ilang sandali pagkatapos ng paglalagay. Kabilang dito ang:

 • Mga komplikasyon dahil sa kawalan ng pakiramdam
 • Peritonitis (pamamaga ng peritoneum) dahil sa pinsala sa, halimbawa, sa tiyan
 • Buried-bumper syndrome: ingrowth ng inner retaining plate sa gastric mucosa
 • Maling posisyon ng PEG tube
 • Pag-alis ng panloob na retaining plate
 • Pagsara ng probe

Ano ang kailangan kong isaalang-alang pagkatapos ng pagpasok ng PEG?

Ilang oras na pagkatapos ng operasyon, maaaring ibigay ang tsaa, mineral na tubig at tube feeding sa pamamagitan ng PEG tube. Sa ilang mga pasyente, ang tiyan ay nakasanayan na sa kinakailangang halaga sa isang build-up phase upang maiwasan ang pagduduwal, pagsusuka at pagtatae.

Kung ang PEG tube ay inaalagaang mabuti, maaari itong gamitin sa loob ng maraming buwan at taon nang hindi nagdudulot ng anumang sintomas. Kung hindi na kailangan, maaari itong tanggalin at sarado ang kanal ng tusok.