Artipisyal na Bentilasyon: Mga Dahilan, Mga Form, Mga Panganib

Ano ang bentilasyon?

Pinapalitan o sinusuportahan ng bentilasyon ang paghinga ng mga pasyente na huminto ang kusang paghinga (apnea) o hindi na sapat upang mapanatili ang mga function ng katawan. Dahil sa kakulangan o hindi sapat na suplay ng oxygen, tumataas ang nilalaman ng carbon dioxide sa katawan habang bumababa ang nilalaman ng oxygen.

Sinasalungat ito ng bentilasyon. Ang pagiging epektibo nito ay maaaring masukat sa pamamagitan ng pagsusuri ng gas ng dugo, sa pamamagitan ng pagsukat ng pagsipsip ng liwanag kapag ang balat ay naiilaw (pulse oximetry) o ang konsentrasyon ng carbon dioxide sa ibinubgang hangin (capnometry).

Iba't ibang mga pamamaraan ng bentilasyon

Mayroong maraming iba't ibang mga pamamaraan ng bentilasyon. Maaari silang ikategorya ayon sa iba't ibang pamantayan. Sa prinsipyo, mayroong manu-manong bentilasyon na may manu-manong bentilasyon bag para sa mga emerhensiya at mekanikal na bentilasyon na may ventilator (respirator). Ang huli ay maaaring nahahati sa non-invasive at invasive na bentilasyon depende sa ruta ng pag-access:

 • Non-invasive ventilation (NIV ventilation): Ito ay tumutukoy sa mekanikal na bentilasyon sa pamamagitan ng ventilation mask o isang ventilation helmet.
 • Invasive ventilation (IV ventilation): Ito ay tumutukoy sa mekanikal na bentilasyon sa pamamagitan ng tubo o manipis na tubo na ipinasok sa trachea (endotracheal tube o trach cannula).
 • Kontroladong bentilasyon: Sa kasong ito, ang respirator, ibig sabihin, ang ventilator machine, ay gumaganap ng lahat ng gawain sa paghinga – hindi alintana kung ang pasyente ay humihinga nang mag-isa.
 • Tinulungang bentilasyon: Sa kasong ito, ang pasyente ay gumaganap ng malaking bahagi ng gawain ng paghinga at regulasyon sa paghinga. Sinusuportahan ng ventilator ang pasyente tulad ng karagdagang kalamnan sa paghinga.

Mayroong iba't ibang mga diskarte para sa parehong kontrolado at tinulungang bentilasyon (higit pa dito sa ibaba).

Kailan isinasagawa ang bentilasyon?

Ang bentilasyon ay palaging kinakailangan kapag ang natural na kusang paghinga ay hindi sapat upang makalanghap ng sapat na oxygen at huminga ng sapat na carbon dioxide. Depende sa dahilan, pinipili ng doktor ang naaangkop na anyo o pamamaraan ng bentilasyon.

Halimbawa, sa mga taong may chronic obstructive pulmonary disease (COPD) o mga sakit na may kahinaan sa kalamnan sa paghinga, kadalasang sapat ang bentilasyon sa gabi upang payagan ang mga kalamnan sa paghinga na gumaling. Maaari rin itong isagawa bilang bentilasyon sa bahay na may mga respirator sa bahay.

Ang acute respiratory distress syndrome (ARDS), na dulot halimbawa ng pneumonia, pulmonary embolism, pagkalason sa dugo (sepsis) o iba't ibang gamot at lason, ay karaniwang nangangailangan ng pansamantalang bentilasyon. Minsan ang nitric oxide ay idinaragdag sa breathing gas (NO ventilation) upang madagdagan ang oxygen na nilalaman ng dugo.

Para sa mga pasyenteng nasa coma o sa mga hindi na humihinga nang mag-isa dahil sa paralisis, tinitiyak ng pangmatagalang mekanikal na bentilasyon ang supply ng oxygen.

Ano ang ginagamit ng bentilasyon?

Sa kaibahan sa kusang paghinga, pinipilit ng artipisyal na bentilasyon ang paghinga ng gas sa mga baga gamit ang positibong presyon. Ang non-invasive na artipisyal na paghinga ay gumagamit ng mga maskara na inilalagay sa ibabaw ng bibig at ilong, habang ang invasive na artipisyal na paghinga ay gumagamit ng tubo na ipinapasok sa windpipe sa pamamagitan ng bibig o ilong (intubation). Iba't ibang paraan ng paggamot ang ginagamit.

Pakitandaan: Walang mga internasyonal na pamantayang termino para sa iba't ibang paraan ng paggamot!

Kontroladong bentilasyon

Gaya ng nabanggit sa itaas, sa kinokontrol na mekanikal na bentilasyon (controlled mechanical ventilation o tuluy-tuloy na mandatoryong bentilasyon, CMV), ginagawa ng respirator ang lahat ng gawain sa paghinga at hindi naiimpluwensyahan ng anumang kusang paghinga na maaaring ginagawa pa rin ng pasyente.

Ang isang pagkakaiba ay ginawa sa pagitan ng volume-controlled at pressure-controlled na bentilasyon:

Ang IPPV ventilation (intermittent positive pressure ventilation) ay isa ring volume-controlled na anyo ng bentilasyon. Dito, ang presyon sa mga baga ay bumababa nang pasibo sa zero sa panahon ng pagbuga. Gayunpaman, ang pamamaraan na ito ay bihirang ginagamit ngayon. Sa halip, ang variant ng CPPV (continuous positive pressure ventilation) ay kadalasang pinipili bilang volume-controlled na bentilasyon: Sa pamamaraang ito ng bentilasyon, ang ventilator ay nagpapanatili ng positibong presyon sa mga baga sa panahon ng pagbuga (PEEP = positibong end-expiratory pressure). Pinipigilan nito ang alveoli mula sa pagbagsak (pagbagsak) sa dulo ng bawat pagbuga. Samakatuwid, ang CPPV ay karaniwang isang IPPV na may PEEP.

Para sa pressure-controlled ventilation (PCV), ang ventilator ay lumilikha ng isang tiyak na presyon, na hindi lalampas, sa mga daanan ng hangin at alveoli upang ang mas maraming oxygen hangga't maaari ay masipsip. Sa sandaling sapat na ang presyon, magsisimula ang pagbuga. Pinoprotektahan nito ang mga baga mula sa sobrang pag-uunat at ang pinsalang maaaring idulot nito.

Tinulungang bentilasyon

Ang huli ay nangyayari sa assisted spontaneous breathing (ASB). Ang kusang bentilasyon ay suportado ng presyon dito: Ang ventilator ay nagtatakda ng presyon sa panahon ng inspirasyon (inspiratory pressure) at ang volume fraction ng oxygen sa pinaghalong gas na malalanghap. Pinapanatili din nito ang presyon sa daanan ng hangin sa pagtatapos ng pagbuga upang manatiling bukas ang alveoli (PEEP). Sa panahon ng bentilasyon ng ASB, maaaring matukoy ng pasyente ang bilis ng paghinga at lalim ng paghinga mismo.

Ang SIMV ventilation at CPAP ventilation ay mga variant din ng assisted ventilation:

Naka-synchronize na intermittent mandatory ventilation (SIMV ventilation)

Sa SIMV ventilation, ang tulong ng kusang paghinga ng pasyente ay pinagsama sa kinokontrol na bentilasyon. Sinusuportahan ng respirator ang pasyente kapag na-trigger ito ng pasyente sa pamamagitan ng mga pagsisikap sa paghinga. Ang pagitan sa pagitan ng dalawang yugto ng inspirasyon ay tinukoy. Kung ang pasyente ay humihinga sa labas ng mga agwat na ito, huminga sila nang nakapag-iisa nang walang suporta. Kung ang pag-trigger ng sariling paghinga ng pasyente ay ganap na nabigo, ang respirator ay nag-iisa na nag-i-ventilate.

CPAP na bentilasyon

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa anyo ng bentilasyon dito.

High-frequency na bentilasyon (high-frequency oscillation ventilation; HFO ventilation)

Ang high-frequency na bentilasyon ay may espesyal na katayuan at pangunahing ginagamit para sa mga bata at bagong silang. Sa bentilasyon ng HFO, nalilikha ang turbulence sa mga daanan ng hangin upang ang hangin sa baga ay patuloy na magkakahalo. Nagreresulta ito sa pinahusay na palitan ng gas sa kabila ng mababang dami ng bentilasyon.

Ano ang mga panganib ng bentilasyon?

Bilang karagdagan sa pangangati ng balat o mga sugat na dulot ng maskara o tubo, maaaring lumitaw ang mga komplikasyon mula sa mismong bentilasyon. Kabilang dito ang

 • Pinsala sa baga dahil sa pressure
 • Pulmonya
 • Pagtaas ng presyon sa dibdib
 • Kumakalam ang tiyan
 • Pagbawas ng venous return sa puso
 • Pagtaas ng vascular resistance sa baga
 • Pagbawas sa kapasidad ng pumping ng puso
 • Pagbawas sa daloy ng dugo sa bato at atay
 • Taasan ang presyon ng intracranial

Binabawasan o pinipigilan ng proteksiyon ng baga na bentilasyon ang naturang pinsala sa pamamagitan ng paglilimita sa mga presyon ng bentilasyon at dami ng bentilasyon.

Ano ang kailangan kong isaalang-alang pagkatapos ng bentilasyon?