Ang Aspirin Complex ay tumutulong sa trangkaso

Ang aktibong sangkap na ito ay nasa Aspirin Complex

Dalawang aktibong sangkap ang pinagsama sa Aspirin Complex granules. Binabawasan ng acetylsalicylic acid (ASA) ang mga sintomas na nauugnay sa sipon at lagnat. Pinipigilan din nito ang mga nagpapaalab na proseso at may epekto sa pagnipis ng dugo. Pinipigilan ng Pseudoephedrine hydrochloride ang mga daluyan ng ilong at sinus at nagiging sanhi ng pamamaga ng mauhog na lamad.

Kailan ginagamit ang Aspirin Complex?

Ang Aspirin Complex ay tumutulong sa namamagang mucous membrane sa ilong at sinus. Gayundin, ang paghahanda ay nagpapaginhawa sa sipon, lagnat at sakit na nauugnay sa isang sipon o tulad ng trangkaso na impeksiyon.

Ano ang mga side-effects ng Aspirin Complex?

Ang mga posibleng epekto ng Aspirin Complex ay kinabibilangan ng:

 • Ang mga ulser sa gastrointestinal tract, na sa napakabihirang mga kaso ay maaaring humantong sa isang pagkalagot
 • Gastrointestinal dumudugo
 • malubhang reaksiyong alerhiya na nangyayari lalo na sa mga pasyenteng may hika (na may kapos sa paghinga, mga reaksyon sa balat, pagbaba ng presyon ng dugo)
 • mas mataas na panganib ng pagdurugo
 • mga sakit sa gastrointestinal (sakit ng tiyan, kakulangan sa ginhawa sa pagtunaw, pamamaga ng gastric mucosa)
 • isang pagtaas sa mga halaga ng atay
 • palpitations puso
 • nabawasan ang output ng ihi (lalo na sa mga pasyente na may paglaki ng prostate)
 • insomnia, guni-guni, o iba pang epekto sa katalusan
 • lokal na pangangati sa balat (pantal, pantal, pangangati)

Ang mga banayad na epekto, tulad ng pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae, ay maaari ding mangyari.

Kung napansin ang mga side effect, dapat na ihinto kaagad ang Aspirin Complex at ipaalam sa doktor. Dapat ding maabisuhan ang gumagamot na manggagamot o parmasyutiko kung hindi binanggit ang mga paghihigpit.

Kung ang ibang mga gamot ay iniinom kasabay ng Aspirin Complex, dapat ipaalam sa doktor upang maiwasan ang mga pakikipag-ugnayan. Posible ang mga ito sa paggamit ng:

 • iba pang mga paghahanda sa pagbabawas ng dugo (ticlopidine)
 • digoxin, isang gamot na ginagamit upang palakasin ang puso
 • iba pang mga painkiller at anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
 • Mga gamot na nagpapababa ng asukal sa dugo (antidiabetics)
 • Salbutamol tablets (mga inhalation spray, gayunpaman, ay maaaring patuloy na gamitin bilang inireseta)
 • Mga gamot na nagtataguyod ng paglabas ng ihi (diuretics)
 • Mga gamot na antihypertensive (guathinidine, methyldopa, beta-blockers)

Narito ang dapat mong tandaan kapag gumagamit ng Aspirin Complex.

Ang Aspirin Complex granules ay hindi dapat gamitin sa:

 • allergy sa anumang aktibong sangkap o iba pang bahagi ng Aspirin Complex
 • umiiral na mga ulser sa tiyan
 • mga kapansanan na kinasasangkutan ng pagtaas ng panganib ng pagdurugo
 • malubhang kapansanan sa paggana ng bato at atay
 • kilalang pagkabigo sa puso
 • sabay-sabay na paggamit ng hindi bababa sa 15 mg ng methotrexate bawat linggo
 • malubhang hypertension at coronary artery disease (pagpapaliit ng mga sisidlan na nagbibigay ng puso)
 • pagkuha ng ilang mga antidepressant (MAO inhibitors)
 • Ang mga allergy sa iba pang pampawala ng sakit o mga anti-inflammatory na gamot ay naroroon (NSAIDs)
 • allergy (mga reaksyon sa balat, pangangati, urticaria), hika, hay fever, o iba pang malalang problema sa paghinga ay naroroon
 • ang mga nakaraang ulser o pagdurugo sa gastrointestinal tract ay kilala
 • ang gawain ng atay at bato ay limitado
 • malapit na ang operasyon
 • hyperthyroidism, banayad hanggang katamtamang hypertension, diabetes, o paglaki ng prostate gland.

Ang mga nilalaman ng Aspirin Complex sachet ay dapat idagdag sa isang baso ng tubig at ang halo ay hinalo ng mabuti, siguraduhin na ang mga butil ay hindi ganap na matunaw. Ang buong nilalaman ng baso ay dapat kunin kaagad. Ang pag-inom ng Aspirin Complex solution ay maaaring gawin nang nakapag-iisa sa mga pagkain.

Aspirin Complex: Mga matatandang pasyente

Ang mga matatandang pasyente sa partikular ay maaaring maging sensitibo sa mga sangkap ng Aspirin Complex. Posible ang mga side effect sa central nervous system tulad ng insomnia o hallucinations.

Aspirin Complex: mga bata at kabataan

Ang mga kabataan na wala pang 16 taong gulang ay hindi dapat gumamit ng Aspirin Complex nang hindi kumukunsulta sa doktor. Ang paggamit sa mga bata ay maaaring magresulta sa Reye's syndrome, na napakabihirang ngunit nagbabanta sa buhay.

Aspirin Complex: Alkohol

Ang sabay-sabay na paggamit sa alkohol ay nagreresulta sa pagtaas ng pagdurugo sa digestive tract.

Aspirin Complex: Kakayahan sa trapiko at pagpapatakbo ng mga makina

Ang epekto ng Aspirin Complex ay maaaring mabawasan ang kakayahang mag-react. Ang kapansanan na ito ay maaaring lalo na tumaas sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagkonsumo ng Aspirin Complex at alkohol. Dapat itong isaalang-alang sa panahon ng mga aktibidad tulad ng aktibong pakikilahok sa trapiko sa kalsada o pagpapatakbo ng makinarya.

Dahil sa kakulangan ng karanasan sa pakikipag-ugnayan ng acetylsalicylic acid at pseudoephedrine hydrochloride sa Aspirin Complex, ang gamot ay hindi dapat inumin sa panahon ng pagbubuntis at paggagatas.

Aspirin Complex: labis na dosis

Kung pinaghihinalaang overdose o pagkalason sa Aspirin Complex, ipagbigay-alam kaagad sa doktor. Kabilang sa mga karaniwang sintomas ang pananakit ng ulo, pagkahilo, tugtog sa tainga (tinnitus), mabilis na tibok ng puso, paninikip ng dibdib, igsi ng paghinga, o pagkabalisa.

Paano makakuha ng Aspirin Complex

Available ang Aspirin Complex granules na over-the-counter sa lahat ng parmasya. Gayunpaman, dapat mong talakayin ang paggamit ng Aspirin Complex sa mga batang wala pang 16 taong gulang sa iyong doktor nang maaga.

Kumpletuhin ang impormasyon tungkol sa gamot na ito

Dito mahahanap mo ang kumpletong impormasyon tungkol sa gamot bilang pag-download (PDF)