Azithromycin: Mga Epekto, Paggamit, Mga Side Effect

Paano gumagana ang azithromycin

Sa iba pang mga bagay, pinoprotektahan ng immune system ng tao ang katawan laban sa pagtatanim at pagkalat ng mga mananakop tulad ng bakterya at mga virus. Sa sandaling makapasok ang naturang pathogen sa organismo, agad na tumutugon ang immune system at nilalabanan ito ng iba't ibang mekanismo.

Bilang isang patakaran, ang taong nababahala ay hindi kahit na napapansin ito, o ang mga banayad na sintomas lamang ang nangyayari bilang resulta ng pagtaas ng aktibidad ng immune system o ang nakakahawang ahente. Minsan, gayunpaman, ang mga depensa ng katawan ay hindi agad na namamahala upang matagumpay na labanan ang mga pathogen - ang mga sintomas ng sakit ay nagiging mas malala. Sa ganitong mga kaso, ang depensa ng katawan ay maaaring suportahan ng gamot.

Absorption, degradation at excretion

Ang Azithromycin ay hindi ganap na hinihigop (humigit-kumulang 40 porsiyento) mula sa bituka papunta sa dugo pagkatapos ng paglunok sa pamamagitan ng bibig. Ang pagkasira ay nagaganap sa atay. Ang mga produkto ng pagkasira ay inilalabas sa pamamagitan ng mga bato (i.e., kasama ng ihi) at sa pamamagitan ng mga bituka (kasama ang dumi).

Kailan ginagamit ang azithromycin?

Ang aktibong sangkap na azithromycin ay ginagamit para sa iba't ibang mga klinikal na larawan (mga indikasyon) kapag ang mga ito ay sanhi ng naaangkop na sensitibong bakterya. Kabilang dito ang:

 • Mga impeksyon sa itaas na respiratory tract (hal., sinusitis, tonsilitis)
 • Mga impeksyon sa lower respiratory tract (hal., bronchitis, pneumonia)
 • impeksyon sa balat at malambot na tisyu
 • talamak na otitis media
 • ilang mga impeksyon sa ari (hal. chlamydia)

Paano ginagamit ang azithromycin

Ang kabuuang dosis ng azithromycin para sa mga impeksyon sa paghinga, mga impeksyon sa gitnang tainga, at mga impeksyon sa balat at malambot na tissue ay 1.5 gramo. Karaniwang kinukuha ang mga ito ayon sa iskedyul ng 3-araw na therapy: Dito, 500 milligrams ng azithromycin ang kinukuha isang beses araw-araw sa loob ng tatlong araw bawat isa.

Para sa mga impeksyon sa genital, ang kabuuang dosis ay isang gramo lamang, na maaaring inumin nang sabay-sabay.

Para sa mga pasyente na tumitimbang ng mas mababa sa 45 kilo, ang dosis ng azithromycin ay nabawasan.

Ano ang mga side effect ng azithromycin?

Kadalasan (sa higit sa sampung porsyento ng mga ginagamot), ang therapy ay nagdudulot ng mga sintomas ng gastrointestinal. Kadalasan, i.e. sa isa hanggang sampung porsyento ng mga ginagamot, ang azithromycin ay nagdudulot ng mga side effect gaya ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pantal sa balat at mga visual disturbances.

Mas bihira, ang photosensitivity, liver dysfunction, kidney dysfunction, discoloration of the teeth, at hearing disorders ay nangyayari.

Ano ang dapat isaalang-alang kapag kumukuha ng azithromycin?

Ang Azithromycin ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa dysfunction ng atay, dahil ang aktibong sangkap ay pinaghiwa-hiwalay ng atay. Ang parehong naaangkop kung ang mga antas ng asin sa dugo ay masyadong mababa (lalo na sa kaso ng potassium at magnesium deficiency) at sa kaso ng ilang mga problema sa puso (QT interval prolongation, malubhang heart dysfunction, masyadong mabagal na tibok ng puso = bradycardia).

Interaksyon sa droga

Kung ang ilang mga gamot ay iniinom nang sabay-sabay, maaari nilang maimpluwensyahan ang mga epekto ng bawat isa. Halimbawa, pinapataas ng mga sumusunod na ahente ang mga side effect ng azithromycin kapag ginamit nang sabay:

 • Ergot alkaloids (ginagamit sa migraine, circulatory disorder, hypertension, at Parkinson's disease).
 • astemizole (para sa mga alerdyi)
 • alfentanil (para sa pagtanggal ng sakit sa panahon ng operasyon)

Sa kabaligtaran, pinapataas ng azithromycin ang epekto ng mga sumusunod na gamot:

 • digoxin (para sa dysfunction ng puso)
 • cyclosporin (immunosuppressant)
 • Colchicine (hal. para sa gout)

Trafficability at pagpapatakbo ng mga makina

Ang reaktibiti ay hindi apektado ng pagkuha ng azithromycin. Gayunpaman, maaaring mangyari ang mga side effect tulad ng pagkahilo at kombulsyon.

Samakatuwid, sa simula ng paggamot, dapat subaybayan ng isang pasyente ang kanyang indibidwal na tugon sa gamot bago aktibong lumahok sa trapiko o pagpapatakbo ng mabibigat na makinarya.

Limitasyon sa Edad

Ang Azithromycin ay maaaring ibigay mula sa kapanganakan kung ipinahiwatig. Sa mga bata at kabataan na may timbang ng katawan hanggang sa 45 kilo, ang dosis ay ibinibigay nang paisa-isa alinsunod sa timbang ng katawan.

Pagbubuntis at paggagatas

Maaaring gamitin ang Azithromycin sa panahon ng pagbubuntis at paggagatas.

Ang antas ng karanasan sa paggamit ng azithromycin sa panahon ng pagbubuntis ay mataas. Ipinakita na ang aktibong sangkap ay walang nakakapinsalang epekto sa hindi pa isinisilang na bata.

Paano kumuha ng mga gamot na naglalaman ng azithromycin

Ang Azithromycin ay napapailalim sa reseta sa Germany, Austria at Switzerland at makukuha lamang sa mga parmasya na may reseta mula sa isang doktor. Ang mga patak ng mata na naglalaman ng azithromycin ay ibinebenta sa Germany at Austria, ngunit hindi sa Switzerland.