Biotin: Pagsusuri sa Kaligtasan

Ang United Kingdom Expert Group sa Bitamina at Mineral (EVM) huling natasa bitamina at mga mineral para sa kaligtasan noong 2003 at nagtakda ng tinatawag na Safe Upper Level (SUL) o Antas ng Patnubay para sa bawat micronutrient, nagbigay ng sapat na data na magagamit. Ang SUL o Antas ng Patnubay na ito ay sumasalamin ng ligtas na maximum na halaga ng isang micronutrient na hindi magiging sanhi ng anumang mga epekto kapag kinuha araw-araw mula sa lahat ng mga mapagkukunan sa buong buhay.

Ang maximum na ligtas na pang-araw-araw na paggamit para sa biotin ay 1,000 µg. Ang maximum na ligtas na pang-araw-araw na paggamit para sa biotin ay 20 beses na inirekomenda ng EU araw-araw na paggamit (Nutrient Reference Value, NRV).

Nalalapat ang halagang ito sa mga nasa hustong gulang na 19 taong gulang pataas. Hindi ito nalalapat sa mga buntis na kababaihan at mga ina ng pag-aalaga dahil sa hindi sapat na data.

Walang naiulat na masamang epekto na naiulat para sa biotin, kahit na pagkatapos ng taon ng pangangasiwa ng mataas na dosis.

Napapanatili ang paggamit ng biotin para sa mga therapeutic na layunin sa 200 beses na ang halaga ng NRV ay hindi nagresulta sa anumang hindi kanais-nais na mga epekto. Gayundin, sa isang pag-aaral sa mga diabetic, hindi salungat na mga epekto ay naobserbahan pagkatapos ng pang-araw-araw na paggamit ng 9,000 µg ng biotin, na kinuha hanggang apat na taon.

Ang ligtas na pang-araw-araw na maximum na halaga ng biotin ay malayo mula sa maabot sa populasyon ng Aleman sa pamamagitan ng maginoo diyeta at pandiyeta supplement.