Biotin: Mga Sintomas ng Kakulangan

Kabilang sa mga sintomas ng kakulangan sa biotin ay:

  • Alopecia (pagkawala ng buhok)
  • Mabilis na pamumula sa paligid ng mga mata, ilong, bibig at panlabas na ari ng lalaki.
  • Mga sintomas ng neurological tulad ng depresyon, pagkawalan ng listahan, guni-guni - Bukod dito ang pagkaantok at pagngangalit sa mga braso at binti.

Mga indibidwal na may namamana na karamdaman ng biotin ang metabolismo ay karagdagan na nasa peligro ng isang nabalisa immune system, kaya ang mga impeksyon sa bakterya at mycoses (impeksyong fungal) ay maaaring mangyari nang mas madalas.