Mga Antas ng Pangangalaga (Mga Grado ng Pag-aalaga)

Pinapalitan ng mga antas ng pangangalaga ang mga antas ng pangangalaga

Ang nakaraang tatlong antas ng pangangalaga ay pinalitan ng limang grado ng pangangalaga noong Enero 2017. Nag-aalok ang mga ito ng mas tumpak at komprehensibong pagtatasa ng mga kakayahan at kapansanan ng isang pasyente. Depende sa antas ng pangangalaga, ang isang taong nangangailangan ng pangangalaga ay tumatanggap ng iba't ibang antas ng suporta mula sa insurance ng pangangalaga.

Ang sinumang dating nasa antas ng pangangalaga ay awtomatikong nauuri sa isang grado ng pangangalaga. Walang sinuman ang mauuri na mas masahol pa kaysa sa dati at hindi kailangang matakot sa anumang pagkawala ng mga benepisyo. Sa kabaligtaran, karamihan sa mga taong nangangailangan ng pangangalaga ay talagang makakatanggap ng mas mataas na benepisyo sa hinaharap.

Pag-uuri: Ano ang tinasa?

Sa partikular, sinusuri ng mga tagasuri ang sumusunod na anim na bahagi ng buhay (“mga module”) kapag inuuri ang antas ng pangangalaga:

  • Mobility (physical mobility): pagbangon sa umaga, palipat-lipat sa bahay, pag-akyat ng hagdan, atbp.
  • Mga kakayahan sa pag-iisip at komunikasyon: Oryentasyon tungkol sa lugar at oras, pag-unawa sa mga katotohanan, pagkilala sa mga panganib, pag-unawa sa sinasabi ng iba, atbp.
  • Mga problema sa pag-uugali at sikolohikal: pagkabalisa sa gabi, pagkabalisa, pagsalakay, paglaban sa mga hakbang sa pangangalaga, atbp.
  • Independiyenteng paghawak sa mga pangangailangan at stress na nauugnay sa sakit o therapy at pagharap sa mga ito: Kakayahang uminom ng gamot nang mag-isa, sukatin ang presyon ng dugo o pumunta sa doktor, atbp.
  • Organisasyon ng pang-araw-araw na buhay at pakikipag-ugnayan sa lipunan: Kakayahang ayusin ang pang-araw-araw na buhay sa sarili, direktang makipag-ugnayan sa ibang tao, atbp.

Ang limang antas ng pangangalaga

Antas ng pangangalaga 1 (kabuuang puntos: 12.5 hanggang 27 pababa)

Ang mga taong nangangailangan ng pangangalaga sa grade 1 ng pangangalaga ay tumatanggap, bukod sa iba pang mga bagay, payo sa pangangalaga, payo sa kanilang sariling tahanan, pagbibigay ng mga tulong at subsidyo upang mapabuti ang kapaligiran ng pamumuhay (tulad ng stair lift o shower na naaangkop sa edad).

Mayroon ding halaga ng relief (outpatient) na hanggang 125 euro bawat buwan. Ito ay inilaan para sa isang partikular na layunin at maaaring gamitin, halimbawa, para sa araw o gabi na pangangalaga o panandaliang pangangalaga.

Ang sinumang tumatanggap ng buong inpatient na pangangalaga ay maaaring makatanggap ng allowance na hanggang 125 euro bawat buwan.

Sa antas ng pangangalaga 2, mayroong malaking kapansanan sa kalayaan at kakayahan.

Ang mga apektadong inaalagaan sa bahay ay may karapatan sa buwanang cash benefit (care allowance) na 316 euros o outpatient care benefits sa uri ng 724 euros bawat buwan. Ang nakatalagang halaga ng kaluwagan (outpatient) ay hanggang 125 euro bawat buwan.

Ang halaga ng benepisyo para sa inpatient na pangangalaga ay 770 euro bawat buwan.

Antas ng pangangalaga 3 (kabuuang puntos: mula 47.5 hanggang wala pang 70)

Para sa antas ng pangangalagang ito, isang cash na benepisyo na 545 euro o isang benepisyo sa uri ng 1,363 euro bawat buwan ay ibinibigay para sa pangangalaga sa outpatient. Ang nakatalagang halaga ng kaluwagan (outpatient) ay hanggang 125 euro bawat buwan.

Ang mga tumatanggap ng inpatient na pangangalaga ay may karapatan sa buwanang benepisyo na 1,262 euro.

Antas ng pangangalaga 4 (kabuuang puntos: mula 70 hanggang wala pang 90)

Ang mga pasyente na may antas 4 ng pangangalaga ay may pinakamatinding kapansanan sa kalayaan at kakayahan.

Ang mga inpatient ay may karapatan sa halaga ng benepisyo na 1,775 euro bawat buwan.

Antas ng pangangalaga 5 (kabuuang puntos: mula 90 hanggang 100)

Ang antas ng pangangalaga 5 ay kinabibilangan din ng pinakamatinding kapansanan sa kalayaan at kakayahan, ngunit mayroon ding mga espesyal na kinakailangan para sa pangangalaga ng pag-aalaga.

Ang buwanang cash benefit (outpatient) ay 901 euros, ang benefit in kind (outpatient) ay 2,095 euros at ang nakalaan na halaga ng relief (outpatient) ay hanggang 125 euros. Ang halaga ng benepisyo para sa inpatient na pangangalaga ay 2,005 euro bawat buwan.

Bilang karagdagan sa mga pangunahing halaga ng benepisyong ito, maaari ding ilapat ang iba pang mga benepisyo, tulad ng pangangalaga sa pahinga, panandaliang pangangalaga, mga subsidyo para sa mga tulong sa pangangalaga o para sa conversion ng tahanan na walang hadlang.

Subsidy para sa mga gastos sa nursing home

Upang maibsan ang pinansiyal na pasanin sa mga taong nangangailangan ng pangangalaga, ang mga antas ng pangangalaga 2 hanggang 5 ay tumatanggap ng tinatawag na "benefit supplement" mula noong Enero 2022. Tumatanggap sila ng pera bilang karagdagan sa allowance sa pangangalaga at anuman ang antas ng pangangalaga . Ang halaga ng suplemento ay depende sa panahon kung kailan natanggap ang mga serbisyo sa pangangalaga.

  • 5 porsiyento ng personal na kontribusyon sa mga gastos sa pangangalaga sa loob ng unang taon sa pasilidad ng pangangalaga.
  • 25 porsiyento ng iyong sariling bahagi ng mga gastos sa pangangalaga kung ikaw ay nasa residential na pangangalaga nang higit sa isang taon.
  • 45 porsiyento ng kanilang sariling bahagi ng mga gastos sa pangangalaga kung sila ay nakatira sa bahay nang higit sa dalawang taon.
  • 70 porsiyento ng kanilang sariling bahagi ng mga gastos sa pangangalaga kung sila ay inaalagaan sa isang nursing home nang higit sa 36 na buwan.

Pangangalaga sa panandalian at pahinga

Kung ang isang miyembro ng pamilya na nagbibigay ng pangangalaga ay nagkasakit o gustong magbakasyon, ang insurance sa pangangalaga ay magbabayad para sa kapalit na pangangalaga. Ang tinatawag na respite care na ito ay maaaring ibigay ng isang outpatient na serbisyo sa pangangalaga, mga boluntaryong tagapag-alaga o malapit na kamag-anak, halimbawa. Sinasaklaw ng seguro sa pangmatagalang pangangalaga ang mga gastos ng kapalit na pangangalaga para sa maximum na anim na linggo bawat taon ng kalendaryo at hanggang sa halagang EUR 1,774.

Transisyonal na pangangalaga sa ospital

Karaniwang ibinibigay ang transisyonal na pangangalaga sa ospital kung saan ginanap ang paggamot. Ito ay limitado sa sampung araw. Ang mga aplikasyon para sa transisyonal na pangangalaga ay ginagawa sa pamamagitan ng departamento ng mga serbisyong panlipunan ng ospital o direkta sa pondo ng health insurance.

Bahagyang pangangalaga sa inpatient (pag-aalaga sa araw/gabi)

Ang ilang mga taong nangangailangan ng pangangalaga na kung hindi man ay aalagaan sa bahay ay maaaring gumugol ng bahagi ng oras sa isang naaangkop na pasilidad - alinman sa gabi (pag-aalaga sa gabi) o sa araw (pag-aalaga sa araw). Ito ay nilayon upang madagdagan o palakasin ang pangangalaga sa tahanan.

Mga tulong at pagbabago ng bahay

Ang insurance sa pangangalaga ay bahagyang sumasaklaw sa mga gastos ng mga tulong sa pangangalaga. Ang mga teknikal na tulong tulad ng mga kama sa pangangalaga o wheelchair ay karaniwang ibinibigay sa utang o para sa karagdagang bayad. Para sa mga consumable na produkto tulad ng mga disposable gloves o bed pad, ang pangmatagalang insurance sa pangangalaga ay maaaring magbigay ng buwanang allowance na hanggang €40, anuman ang antas ng pangangalaga.

Ang seguro sa pangangalaga ay maaari ding mag-ambag ng hanggang €4,000 bawat panukala para sa mga gastos sa mga pagbabago sa bahay tulad ng pag-install ng isang stair lift.