Pangangalaga sa mga Kamag-anak – Mga Tip

Humihingi ng tulong

Ang mga tao ay maaaring maging isang kaso ng pangangalaga nang biglaan at hindi inaasahan o dahan-dahan at unti-unti. Sa parehong mga kaso, ang mga kamag-anak at mga apektado ay kailangang umangkop sa isang nabagong sitwasyon. Ang pag-aalaga sa mga magulang sa tahanan ay hindi lamang nangangahulugan ng maraming organisasyon, ito rin ay nagtataas ng tanong sa tamang paraan ng pakikitungo sa isa't isa.

Ang pag-aalaga sa isang kamag-anak sa iyong sariling pamilya ay mahirap na trabaho. Maraming tao ang mabilis na umabot sa kanilang pisikal at mental na limitasyon. Sa maraming kaso, maiiwasan ang pagka-burnout kung ang mga kamag-anak ay humingi ng tulong sa tamang oras at sumusunod sa ilang mga patakaran.

Care leave para sa mga empleyado

Ang mga employer na may higit sa 15 empleyado ay may karapatan sa hanggang anim na buwang leave sa pangangalaga para sa mga tagapag-alaga ng pamilya, kung saan hindi sila tumatanggap ng suweldo ngunit nananatiling sakop ng social insurance. Ang mga tagapag-alaga ay garantisadong babalik sa kanilang employer. Bilang panuntunan, nananatili silang sakop ng pondo ng seguro sa pangangalaga para sa panahong ito. Ang karapatan sa seguro sa kawalan ng trabaho ay pinananatili. Kung kinakailangan, ang mga kontribusyon sa health at long-term care insurance ay binabayaran ng long-term care insurance fund hanggang sa pinakamababang kontribusyon.

Ang leave sa pangangalaga at ang leave sa pangangalaga ng pamilya ay maaari ding pagsamahin para sa maximum na kabuuang panahon na 24 na buwan.

Kung sakaling magkaroon ng biglaang pagkakasakit, ang mga miyembro ng pamilya ay may karapatan na kumuha ng hanggang 10 araw na walang trabaho. Sa panahong ito, nananatili ang lahat ng insurance at mayroon pa ngang opsyon na mag-claim ng allowance sa suporta sa pangangalaga.

Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa paksang ito sa website ng Federal Ministry of Health.

Linawin ang iyong mga pagpipilian

Bigyan ang iyong pamilya ng maraming pag-iisip tungkol sa kung paano mo maiisip ang susunod na yugto ng iyong buhay. Bigyang-pansin kung at hanggang saan ang mga hangarin ay maaaring matupad. Linawin sa maagang yugto kung ang relasyon ng pamilya ay malakas at sapat na nababanat upang payagan ang pangangalaga sa tahanan. Huwag lamang kumilos dahil sa moral na presyon at pakiramdam ng tungkulin, kung hindi, malapit ka nang mabigla.

Kumuha ng impormasyon

Ipamahagi ang trabaho

Bilang isang tagapag-alaga ng pamilya, madalas kang nasa ilalim ng pressure na gumanap. Inaasahan ka ng kapaligiran na maging isang "co-therapist" at pinapanagutan ka para sa pag-unlad ng kalagayan ng taong nangangailangan ng pangangalaga. Sa sitwasyong ito, halos hindi mo kayang maghatid ng magandang resulta.

Samakatuwid, ikalat ang pangangalaga sa maraming mga balikat sa magandang oras. Ang mga ito ay maaaring hindi lamang iba pang miyembro ng pamilya, kundi pati na rin ang mga propesyonal na serbisyo sa pangangalaga mula sa labas. Marami ring mga boluntaryong katulong tulad ng mga serbisyo sa pagbisita sa simbahan.

Kumpletuhin ang kurso sa pangangalaga

Makilahok sa isang kurso sa pangangalaga. Dito makakakuha ka ng kinakailangang kaalaman at matutunan ang mga tamang galaw. Ito ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa pakikitungo sa taong nangangailangan ng pangangalaga. Ang mga kompanya ng seguro sa pangangalaga, mga kawanggawa o mga serbisyong medikal ng mga pondo ng segurong pangkalusugan (Medicproof o MDK) ay nag-aalok ng mga kurso sa pangangalaga para sa mga kamag-anak. Ang mga kursong ito ay nagpapahintulot din sa mga tagapag-alaga na magpalitan ng mga karanasan. Dito maaari kang makakuha ng tulong mula sa mga propesyonal at sa mga apektado at matutunan kung paano nila haharapin ang mga pasanin.

Linawin ang mga inaasahan

Lumilikha ng espasyo

Ang lahat ng pangangalaga ay nakakaapekto rin sa mga relasyon ng tagapag-alaga sa ibang tao, lalo na sa sarili nilang pamilya. Minsan ang buong buhay ng pamilya ay kailangang iakma sa mga kinakailangan ng pag-aalaga. Ito ay maaaring humantong sa pagkabigo para sa lahat ng kasangkot. Subukang maghanap ng balanse sa pagitan ng iyong sariling mga pangangailangan at ng taong nangangailangan ng pangangalaga. Matutulungan ka ng pamilya dito.

Seryosohin ito kung sasabihin sa iyo ng mga tagalabas na lalo kang nagiging iritable. Ito ay tanda ng labis na karga. Subukang lumikha ng puwang para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Sasakupin ng mga pondo ng seguro sa pangangalaga ang mga gastos ng isang kapalit na tagapag-alaga para sa maximum na apat na linggo bawat taon (pangangalaga sa pahinga). Ang kinakailangan ay na inalagaan mo ang pasyente sa loob ng anim na buwan (dati labindalawang buwan). Sakop ka rin ng pension insurance sa panahong ito.

Samantalahin ang alok na ito. Kahit na ang taong nangangailangan ng pangangalaga ay nag-aatubili na alagaan ng ibang tao, kailangan mo ring magpahinga. Ang mga anak na bigo at pagod ay walang silbi sa mga magulang.