Mga Cellphone sa Ospital

Ang paliwanag para sa pagbabawal sa cell phone ay ang electromagnetic radiation ay maaaring makagambala sa napakasensitibong kagamitang medikal. Samantala, gayunpaman, ito ay lalong pinagdududahan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang isang ligtas na distansya na isa hanggang 3.3 metro ay sapat para sa mga device na gumana nang walang interference.

Tip: Bago ang iyong pamamalagi sa ospital, alamin kung ano ang mga regulasyon sa iyong ospital.