Clenbuterol: Mga Epekto, Paggamit, Mga Side Effect

Paano gumagana ang clenbuterol

Ang Clenbuterol ay isang gamot mula sa pangkat ng beta-sympathomimetics. Ina-activate nito ang ilang mga binding site ng messenger substance sa baga - ang tinatawag na beta-2 receptors). Bilang tugon sa signal na ito, lumawak ang bronchi. Ang epektong ito ay kanais-nais sa ilang mga sakit sa baga.

Bilang karagdagan, ang clenbuterol ay ginagamit sa obstetrics bilang isang maaasahang ahente na pumipigil sa paggawa. Sa pamamagitan ng pagpigil sa panganganak, maiiwasan ang napaaga na panganganak. Nagbibigay ito ng mas maraming oras sa sanggol upang umunlad sa sinapupunan.

Ang Clenbuterol ay kumikilos din sa ilang lawak na "off-target" (i.e. malayo sa aktwal na target = ang mga baga) sa metabolismo, pagbuo ng kalamnan at pagsunog ng taba. Samakatuwid, maaari itong maling gamitin bilang ahente ng doping sa sports.

Absorption, degradation at excretion

Pagkatapos ng paglunok, ang clenbuterol ay mabilis at ganap na nasisipsip sa dugo. Ang epekto ay nangyayari pagkatapos ng lima hanggang 20 minuto at tumatagal ng halos 14 na oras.

Ang pinakamataas na antas ng dugo ay naaabot pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong oras. Ang aktibong sangkap ay umalis sa katawan na hindi nagbabago at pagkatapos ng 34 na oras ang kalahati nito ay pinalabas pangunahin sa ihi (kalahating buhay).

Kailan ginagamit ang clenbuterol?

Dahil sa mahabang kalahating buhay, ang buong epekto ng clenbuterol ay hindi inaasahan hanggang sa ikaapat na araw.

Ginagamit din ang clenbuterol kasabay ng expectorant na ambroxol upang gamutin ang bronchitis (pamamaga ng bronchi) na may tumaas na produksyon ng uhog. Ginagamit ito lalo na sa mga kaso ng matinding bronchial spasms (bronchospasms) na may kaugnay na igsi ng paghinga.

Paano ginagamit ang clenbuterol

Para sa nagpapakilalang paggamot ng hika at COPD, kadalasang nagrereseta ang mga manggagamot ng clenbuterol sa anyo ng mga tabletang iniinom dalawang beses araw-araw. Sa simula ng paggamot, kadalasang pinipili nila ang mas mataas na dosis hanggang sa bumuti ang mga sintomas.

Ang solong dosis para sa mga matatanda at bata labindalawang taon at mas matanda ay nasa pagitan ng 0.02 hanggang 0.04 milligrams ng clenbuterol (katumbas ng isang tableta sa umaga at isa sa gabi). Ang maximum na pang-araw-araw na dosis ay 0.1 milligrams ng clenbuterol (= 5 tablets).

Tandaan na ang clenbuterol ay hindi kumikilos sa oras sa mga talamak na pag-atake na may paninikip ng mga daanan ng hangin. Sa kasong ito, kinakailangan ang isang emergency spray na may mabilis na kumikilos na ahente!

Para sa brongkitis, ang mga kumbinasyong paghahanda ng clenbuterol at ambroxol ay kadalasang ginagamit din sa anyo ng tablet. Karaniwang umiinom ng isang tableta sa umaga at isa sa gabi ang mga matatanda at bata na higit sa labindalawang taong gulang. Ang kabuuang bilang ng mga tablet na kinukuha bawat araw ay hindi dapat lumampas sa apat.

Ano ang mga side effect ng clenbuterol?

Ang mga karaniwang side effect ng clenbuterol ay panginginig, sakit ng ulo, pagkabalisa, pagduduwal, at palpitations.

Paminsan-minsan, ang hindi kanais-nais na mga side effect ay kinabibilangan ng pagkahilo, pananakit ng kalamnan at cramps, nerbiyos, pangangati, heartburn, mabilis na tibok ng puso, hindi regular na tibok ng puso, mataas o mababang presyon ng dugo, at mga problema sa pag-ihi.

Karamihan sa mga side effect ay nangyayari lalo na sa simula ng therapy at nawawala habang nagpapatuloy ang paggamot.

Kung nakakaranas ka ng mga reaksiyong alerdyi sa balat sa clenbuterol, mangyaring ipaalam sa iyong doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan!

Para sa impormasyon sa hindi gaanong karaniwang mga side effect, tingnan ang package leaflet na kasama ng iyong clenbuterol na gamot. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko kung pinaghihinalaan mo ang anumang hindi gustong epekto.

Kailan ka hindi dapat uminom ng clenbuterol?

Sa pangkalahatan, hindi ka dapat gumamit ng clenbuterol:

  • kung ikaw ay sobrang sensitibo sa aktibong sangkap o sa alinman sa iba pang sangkap ng gamot
  • sa malubhang hyperthyroidism (overactive thyroid gland)
  • sa cardiac arrhythmias
  • hypertrophic obstructive cardiomyopathy (namamana na sakit ng puso)

Ang mga pakikipag-ugnayan ng gamot na ito ay posible sa clenbuterol

  • Theophylline (nakareserbang gamot para sa hika at COPD)
  • Ipratropium (gamot para sa hika at COPD)
  • Salmeterol at formoterol (bronchodilators)
  • Budesonide at ciclesonide (cortisone derivatives)

Ang sabay-sabay na paggamit ng mga beta-blocker tulad ng metoprolol, bisoprolol, at propranolol ay nagpapapahina sa antiasthmatic na epekto ng clenbuterol.

Ang clenbuterol ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng antas ng glucose sa dugo. Samakatuwid, sa mga diabetic, maaaring kailanganing taasan ang dosis ng mga gamot sa oral blood sugar (antidiabetics) o ang dami ng insulin para sa tagal ng paggamot sa clenbuterol.

Clebuterol sa mga bata

Ang mga formulation ng clenbuterol na nakadirekta sa bata (hal., juice) na may solidong kumbinasyon sa aktibong sangkap na ambroxol ay maaaring gamitin mula sa kapanganakan.

Clenbuterol: pagbubuntis at paggagatas

Ang data sa ngayon ay hindi nagpapahiwatig ng mas mataas na panganib ng malformation sa mga hindi pa isinisilang na bata. Bilang pag-iingat, gayunpaman, ipinapayo ng mga eksperto laban sa paggamit ng clenbuterol sa mga buntis na kababaihan. Gayunpaman, ang aktibong sangkap ay maaaring gamitin sa mga araw bago ang kapanganakan upang pigilan ang mga contraction at sa gayon ay maantala ang panganganak. Gayunpaman, dapat itong subaybayan ng isang doktor.

Ang Clenbuterol ay pumapasok sa gatas ng ina. Ang mga sanggol na pinapasuso ay dapat na subaybayan para sa anumang mga sintomas kung ang ina ay umiinom ng gamot. Kung kinakailangan, lumipat sa pagpapakain ng bote.

Clenbuterol at pagkamayabong

Kung ang clenbuterol ay nakakaapekto sa pagkamayabong ng tao ay hindi pa sinisiyasat sa mga pag-aaral hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, may mga pag-aaral sa mga hayop. Ang mga ito ay hindi nagbigay ng katibayan na ang gamot ay negatibong nakakaapekto sa pagkamayabong sa anumang direkta o hindi direktang paraan.

Paano kumuha ng gamot na naglalaman ng clenbuterol

Ang Clenbuterol sa anumang dosis na mayroon o walang ambroxol ay nangangailangan ng reseta sa Germany at Austria at maaari lamang makuha sa reseta sa pamamagitan ng isang parmasya.

Sa kasalukuyan ay walang mga paghahanda na naglalaman ng clenbuterol na nakarehistro sa Switzerland.