Mga Klinika – Ang 20 Pinakakaraniwang Diagnosis

Inilathala ng Federal Statistical Office ang 20 pinakamadalas na pangunahing pagsusuri ng mga pasyenteng ginagamot sa mga ospital. Ang batayan ay ang data mula 2017.

Alinsunod dito, ang 20 pinakakaraniwang diagnosis ay: