Clomipramine: mga epekto, indikasyon

Paano gumagana ang clomipramine

Nakikipag-ugnayan ang Clomipramine sa maraming docking site (receptors) ng mga nerve messenger (neurotransmitters). Ipinapaliwanag nito ang mga epektong nakaka-angat sa mood, anti-obsessive at analgesic nito.

Ang paghahatid ng signal sa utak ay nangyayari sa pamamagitan ng mga neurotransmitter tulad ng serotonin at norepinephrine. Kapag ang isang electrical impulse ay nag-excite sa isang nerve cell, naglalabas ito ng isang messenger sa synaptic cleft - isang maliit na puwang na nagsisilbing contact point sa kalapit na nerve cell.

Ang messenger ay lumilipat sa kalapit na cell, nagbubuklod doon sa mga espesyal na receptor at sa gayon ay nagpapadala ng signal. Ang neurotransmitter ay muling sinisipsip sa cell ng pinagmulan, na nagtatapos sa epekto nito.

Dito pumapasok ang clomipramine. Pinipigilan nito ang mga messenger substance tulad ng serotonin at norepinephrine na ma-reabsorbed sa nerve cell na pinanggalingan, na nangangahulugan na mas matagal ang kanilang epekto.

Absorption, degradation at excretion

Ang Clomipramine ay ganap at mabilis na hinihigop mula sa maliit na bituka papunta sa dugo pagkatapos ng oral intake. Ang unang hinto para sa dugo na nagmumula sa bituka ay ang atay bilang sentral na metabolic organ. Doon, hanggang 50 porsiyento ng aktibong sangkap ay agad na na-metabolize.

Ang pinakamataas na antas ng plasma ng clomipramine sa dugo ay naabot ng dalawa hanggang walong oras pagkatapos ng paglunok. Ang paglabas ay kadalasang nangyayari sa pamamagitan ng mga bato sa ihi. Ang Clomipramine mismo ay pinalabas pagkatapos ng humigit-kumulang 21 oras, at kalahati ng aktibong metabolite nito (metabolite) na desmethylclomipramine ay pinalabas pagkatapos ng 36 na oras.

Kailan ginagamit ang clomipramine?

Ang mga inaprubahang indikasyon para sa clomipramine – na may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng Germany, Austria at Switzerland – ay:

 • Lugang
 • Cataplexy (biglang pagkawala ng tensyon ng kalamnan) sa narcolepsy
 • Hypnagogenic na guni-guni (mga guni-guni kapag natutulog) sa narcolepsy: inaprubahan ang indikasyon sa Germany lamang
 • Sleep paralysis: inaprubahan lamang para gamitin sa Germany
 • pangmatagalang paggamot sa pananakit bilang bahagi ng pangkalahatang konseptong panterapeutika: inaprubahan lamang para gamitin sa Germany at Switzerland
 • Enuresis nocturna (bedwetting) sa mga bata pagkatapos ng edad na 5 (Germany) o pagkatapos ng edad na 6 (Switzerland) bilang bahagi ng pangkalahatang konsepto ng therapeutic pagkatapos ng pagbubukod ng mga organikong sanhi (walang pag-apruba para sa indikasyon na ito sa Austria)

Ang paggamit sa labas ng mga inaprubahang indikasyon ay maaaring maganap pagkatapos ng maingat na impormasyon ng pasyente sa kurso ng tinatawag na "off-label na paggamit".

Paano ginagamit ang clomipramine

Ang paggamot ay sinimulan nang maingat, ibig sabihin, sa isang mas mababang dosis, na pagkatapos ay dahan-dahang tumataas hanggang sa mangyari ang nais na epekto ng paggamot. Ang dami ng aktibong sangkap na ito ay pinananatili bilang isang dosis ng pagpapanatili.

Upang tapusin ang paggamot, ang dosis ay unti-unting binabawasan muli. Ang "tapering" na therapy na ito ay nilayon upang maiwasan ang mga side effect na maaaring magresulta mula sa biglaang paghinto.

Ang paggamot sa pangkalahatan ay nagsisimulang magkabisa mga pito hanggang 28 araw pagkatapos simulan ito ng pasyente. Kung gaano katagal dapat inumin ang gamot ay tinutukoy ng doktor.

Ano ang mga side effect ng clomipramine?

Kasama sa mga karaniwang side effect ang mga karamdaman sa pagsasalita, panghihina ng kalamnan, mga guni-guni, pagkalito, mga karamdaman sa pagtulog, pagkabalisa, pagsusuka, pagtatae, mga karamdaman sa panlasa, tugtog sa tainga (tinnitus), at pangangati.

Paminsan-minsan, ang mga pasyente ay nakakaranas ng mga seizure. Bihirang, mayroong pagbaba sa mga puting selula ng dugo (leukocytes) at mga platelet (thrombocytes) at pagpapanatili ng ihi bilang resulta ng paggamot.

Kung dumaranas ka ng malubhang epekto o sintomas na hindi alam, mangyaring kumunsulta sa isang doktor.

Ano ang dapat isaalang-alang kapag kumukuha ng clomipramine?

Contraindications

Huwag uminom ng clomipramine sa mga sumusunod na kaso:

 • hypersensitivity sa aktibong sangkap o anumang iba pang bahagi ng gamot
 • matinding pagkahibang
 • talamak na pagpapanatili ng ihi
 • hindi ginagamot na narrow-angle glaucoma (form ng glaucoma)
 • pagpapalaki ng prostate na may natitirang pagbuo ng ihi
 • pyloric stenosis (pagpapaliit ng labasan ng tiyan)
 • paralytic ileus (pagbara ng bituka dahil sa paralisis ng bituka)
 • congenital QT syndrome (pagpapahaba ng pagitan ng QT - isang seksyon ng ECG)

Interaksyon sa droga

Maaaring makipag-ugnayan ang Clompiramine sa ilang iba pang mga ahente. Halimbawa, ang mga hindi maibabalik na MAO inhibitors (mga gamot para sa depression at Parkinson's disease) ay dapat itigil nang hindi bababa sa 14 na araw bago simulan ang paggamot na may clomipramine.

Gayundin, ang ilang iba pang mga ahente ay hindi dapat gamitin kasama ng clomipramine, tulad ng mga uri ng quinidine na antiarrhythmic na ahente o ilang iba pang antidepressant (tulad ng mga SSRI).

Maaaring palakasin ng Clomipramine ang mga epekto ng anticholinergic at central depressant na gamot.

Ang Clomipramine ay pinababa sa atay pangunahin sa tulong ng mga enzyme na CYP2D6 at CYP2C19. Ang mga sangkap na pumipigil sa mga enzyme na ito o nagpapataas ng kanilang produksyon ay maaaring makapinsala o mapabilis ang pagkasira ng clomipramine.

Ang sabay-sabay na pag-inom ng alak ay maaaring magpapataas ng depressant effect ng gamot.

Kung ang mga tricyclic antidepressant tulad ng clomipramine ay kinuha kasama ng high-fiber diet o laxatives, ito ay humahadlang sa kanilang pagsipsip sa katawan.

Pagmamaneho at pagpapatakbo ng makinarya

Dahil ang clomipramine ay nakakapinsala sa pagtugon, ang mga pasyente ay hindi dapat magmaneho, magpatakbo ng makinarya, o gumawa ng iba pang mga mapanganib na aktibidad, kahit man lang sa mga unang araw ng paggamot.

Limitasyon sa Edad

Ang Clomipramine ay inaprubahan para sa paggamot ng ilang mga indikasyon sa mga bata pagkatapos ng edad na limang (Germany at Austria) at sa mga bata pagkatapos ng edad na anim (Switzerland).

Pagbubuntis at paggagatas

Kapag ang clomipramine ay ginagamit sa panahon ng pagbubuntis, ang paglaki ng hindi pa isinisilang na bata ay dapat na malapit na subaybayan ng ultrasound. Kapag ginamit hanggang sa kapanganakan, ang bagong panganak ay maaaring magpakita ng mga karamdaman sa pagsasaayos, kaya dapat itong maingat na subaybayan sa mga unang araw.

Ang paggamit ng clomipramine sa panahon ng pagpapasuso ay dapat na timbangin nang napakahigpit, dahil ang aktibong sangkap ay pumapasok sa gatas ng ina. Depende sa dosis, ang kondisyon ng bata ay maaaring may kapansanan. Gayunpaman, hanggang ngayon, walang mga sintomas na inilarawan sa mga sanggol na nagpapasuso na ang mga ina ay kumuha ng clomipramine.

Paano kumuha ng gamot na may clomipramine

Available ang Clomipramine sa reseta sa Germany, Austria, at Switzerland, ibig sabihin, pagkatapos lamang iharap ang reseta ng doktor sa parmasya.