Cobalamin (Vitamin B12): Sitwasyon ng Pag-supply

Sa National Nutrisyon Survey II (NVS II, 2008), ang pag-uugali sa pagdidiyeta ng populasyon ay sinisiyasat para sa Alemanya at ipinakita kung paano ito nakakaapekto sa average na pang-araw-araw na paggamit ng nutrient sa mga macro- at micronutrients (mahahalagang sangkap).

Ang mga rekomendasyon sa pag-inom (mga halagang sanggunian sa DA-CH) ng German Nutrisyon Society (DGE) ay ginagamit bilang batayan sa pagtatasa ng suplay ng pagkaing nakapagpalusog. Ang isang paghahambing ng paggamit ng pagkaing nakapagpalusog na tinutukoy sa NVS II na may mga rekomendasyon ng DGE ay nagpapakita kung aling mga micronutrients (mga mahahalagang sangkap) ay may madalas na undersupply sa Alemanya.

Tungkol sa sitwasyon sa pagtustos, maaaring sabihin:

  • Isang kabuuan ng 21% ng mga kalalakihan at 50% ng mga kababaihan na may edad na 35-50 na taong hindi maabot ang inirekumendang pang-araw-araw na paggamit ng bitamina B12.
  • Ang pinakapangit na ibinibigay na kalalakihan (may edad na 35-50 taon) ay kulang sa 1.4 µg ng bitamina B12. Ito ay tumutugma sa isang pang-araw-araw na kakulangan ng 35% ng inirekumendang paggamit.
  • Ang mga pinakapangit na ibinibigay na kababaihan (may edad na 35-50 taon) ay kulang sa 2.2 µg ng bitamina B12. Ito ay tumutugma sa isang pang-araw-araw na kakulangan ng 55% ng inirekumendang paggamit.
  • Ang mga buntis na kababaihan ay mayroong pang-araw-araw na labis na kinakailangan ng 0.5 µg bitamina B12 kumpara sa mga hindi buntis na kababaihan. Katulad nito, ang pinakapangit na ibinibigay na mga buntis na kababaihan ay may kakulangan na 2.8 µg bitamina B12 bawat araw.
  • Ang mga kababaihang nagpapasuso ay may pang-araw-araw na labis na kinakailangan ng 1.5 µg bitamina B12 kumpara sa mga babaeng hindi nagpapasuso. Alinsunod dito, ang pinakapangit na ibinibigay na mga babaeng nagpapasuso ay may kakulangan na 3.8 µg bitamina B12 bawat araw.

Dahil ang mga rekomendasyon sa paggamit ng DGE ay batay sa mga pangangailangan ng malusog at normal na timbang na mga tao, ang isang indibidwal na karagdagang pangangailangan (hal. Dahil sa todiet, stimulant na pagkonsumo, pangmatagalang gamot, atbp.) Ay maaaring higit sa mga rekomendasyon sa pag-inom ng DGE.