Coccyx – Istraktura at Pag-andar

Ano ang coccyx?

Ang coccyx (Os coccygis) ay ang huling seksyon ng gulugod. Binubuo ito ng apat hanggang limang vertebrae, na sa mga matatanda ay karaniwang pinagsama sa isang buto na bahagyang nakayuko pasulong. Ang mga paggalaw sa coccyx ay posible lamang pasulong at paatras.

Ang ilan sa mga indibidwal na coccygeal vertebrae ay mga simula lamang ng normal na hugis ng gulugod, ibig sabihin, ang mga ito ay malakas ang pagkabulok:

Ang unang vertebra ng os coccygis ay mayroon pa ring vertebral na katawan, mga transverse na proseso at mga labi ng articular process na tumuturo paitaas - patungo sa sacrum. Ang vertebral arch ay nawawala mula sa unang coccygeal vertebra pati na rin sa lahat ng vertebrae sa ibaba nito. Ang mga vertebral arches ay pinalitan ng ligaments. Ang natitirang tatlo hanggang apat na vertebrae ng coccyx ay binubuo lamang ng mga labi ng vertebral na katawan: sila ay bumagsak sa mga bilog na piraso ng buto.

Pagsasama ng vertebrae

Katulad ng hangganan sa pagitan ng lumbar spine at ng sacrum, kung saan ang huling lumbar vertebra ay maaaring pinagsama sa unang sacral vertebra (upper sacralization), ang tinatawag na sacralization (lower sacralization) ay maaari ding mangyari sa hangganan sa pagitan ng sacrum at ng coccyx. Ang asimilasyon o transitional vertebrae na ito ay nananatiling hindi napapansin at walang mga sintomas sa karamihan ng mga kaso.

Ang longitudinal ligaments ng gulugod

Ang anterior longitudinal ligament ng gulugod (ligamentum longitudinale anterius), na tumatakbo kasama ang buong gulugod at mahigpit na nakakabit sa vertebrae, nagpapatatag sa gulugod at nililimitahan ang paatras na paggalaw nito. Nawawala ito sa harap ng sacrum at lilitaw lamang sa coccyx.

Ang posterior longitudinal ligament ng gulugod (ligamentum longitudinale posterius), na mahigpit na nakakabit sa mga intervertebral disc at, kasama ang anterior longitudinal ligament, ay nagsisilbing patatagin ang gulugod, nag-uugnay sa coccyx sa sacrum.

Ano ang function ng coccyx?

Ang coccyx ay nagsisilbing attachment point para sa iba't ibang ligaments at muscles ng pelvis, pelvic floor at hip joints. Dahil ang pelvis ay bukas sa ibaba, ang mga ligaments at kalamnan ng lugar na ito ay mahalaga sa paghawak ng mga organo sa lugar.

Ang articulated na koneksyon sa pagitan ng sacrum at ang unang dalawang vertebrae ng babaeng coccyx ay mahalaga sa panahon ng panganganak: kapag ang ulo ng sanggol ay dumaan sa birth canal, ang presyon ay nagiging sanhi ng dulo ng coccyx na lumipat pabalik nang humigit-kumulang dalawang sentimetro, lumalawak ang pelvic outlet at pinapadali ang pagdaan ng sanggol.

Saan matatagpuan ang lokasyon ng coccyx?

Ang coccyx (Os coccygis) ay bumubuo sa pinakamababang seksyon ng gulugod, ibig sabihin, sumusunod ito sa sacrum.

Tulad ng sa lahat ng mga seksyon ng gulugod, ang congenital o nakuha na mga pagbabago (malpositions, malformations, atbp.) ay maaari ding mangyari sa coccyx.

Ang bali ng coccyx, na nangyayari pangunahin sa kaganapan ng pagkahulog sa puwit, o ang hindi gaanong karaniwang luxation, ay nagiging sanhi ng dulong piraso ng coccyx na yumuko pasulong. Ang pananakit na nagreresulta mula sa bali o dislokasyon ay nangyayari lalo na kapag nakaupo o bumabahing, kapag ang pelvic muscles ay nagiging tense (coccygodynia). Ang iba pang mga sanhi ng sakit sa lugar na ito ay maaaring kabilang ang isang mahirap na paghahatid. Minsan psychogenic din sila.

Ang Osteoporosis, tulad ng sa lahat ng bahagi ng buto, ay nagiging sanhi ng mas madaling pagkabali ng coccyx kung ang tao ay bumagsak.

Kung ang koneksyon ng coccyx sa sacrum ay bony, maaari itong maging isang balakid sa pagsilang.