Sistema ng pagpapadaloy

Ano ang sistema ng pagpapadaloy?

Ang sistema ng pagpapadaloy ay binubuo ng iba't ibang mga espesyal na selula ng kalamnan ng puso na nagpapadala ng mga electrical impulses, na nagiging sanhi ng pagkontrata ng kalamnan ng puso nang ritmo.

Ang pacemaker ay bumubuo ng mga electrical impulses

Ang mga electrical impulses ay nabuo sa pamamagitan ng tinatawag na mga cell ng pacemaker. Pangunahing matatagpuan ang mga ito sa dalawang istruktura: sinus node (ang pangunahing pacemaker ng puso) at AV node (pangalawang pacemaker). Pareho silang matatagpuan sa kanang atrium at magkasamang bumubuo sa sistema ng pagbuo ng paggulo.

Karaniwan, ang sinus node ay bumubuo ng mga electrical impulses, na pagkatapos ay kumakalat sa pamamagitan ng atria patungo sa AV node bilang kontrata ng atria. Ito ay matatagpuan sa hangganan ng ventricle. Mula dito, ang paggulo ay dumadaan sa sistema ng pagpapadaloy hanggang sa mga ventricles, na pagkatapos ay kontrata.

Tulad ng sinus node, ang AV node ay may kakayahang kusang, awtomatikong pagbuo ng salpok. Gayunpaman, ito ay gagana lamang kung ang sinus node ay nabigo bilang pangunahing pacemaker, dahil ang natural na dalas ng AV node, sa 40 hanggang 50 impulses kada minuto, ay makabuluhang mas mababa kaysa sa sinus node, sa humigit-kumulang 70 impulses kada minuto. .

Sistema ng pagpapadaloy: paghahatid ng mga impulses

Ang Kanyang bundle ay dumadaan mula sa AV node sa pamamagitan ng valvular plane hanggang sa septum sa pagitan ng dalawang pangunahing silid (ventricular septum). Doon ito nahati sa dalawang sangay na tinatawag na tawara (ventricular) legs. Ang kanang binti ay humihila patungo sa tuktok ng puso sa kanang bahagi ng ventricular septum, at ang kaliwang binti ay humihila patungo sa kaliwang bahagi ng septum. Ang parehong mga binti ng tawara ay sumasanga mula dito upang mabuo ang mga hibla ng Purkinje. Ang mga ito ay tumatakbo sa loob ng gumaganang mga kalamnan ng puso at sa huli ay nagpapadala ng mga electrical impulses sa mga indibidwal na selula ng kalamnan ng ventricles, na nagiging sanhi ng pagkontrata ng mga ito. Pinipilit nito ang dugo mula sa kaliwang ventricle papunta sa aorta at mula sa kanang ventricle papunta sa pulmonary artery.

Impluwensya ng nervous system

Ang sistema ng pagpapadaloy ay naiimpluwensyahan ng autonomic nervous system (sympathetic at parasympathetic). Ang stimulation ng sympathetic nervous system ay nagpapataas ng heart rate at cardiac output, habang ang stimulation ng parasympathetic nervous system ay nagpapababa ng heart rate sa pamamagitan ng pagbaba ng pacing rate sa sinus node.

Anong mga problema ang maaaring mangyari sa sistema ng pagpapadaloy?

Ang sistema ng pagpapadaloy ay maaari ding magambala sa tawara (ventricular) na mga hita, na tinatawag na intraventricular block (thigh block).