COPD Life Expectancy: Mga Salik na Nakakaimpluwensya

Maikling pangkalahatang-ideya

  • Mga salik na nakakaimpluwensya sa pag-asa sa buhay ng COPD: isang segundong kapasidad (FEV1), paggamit ng nikotina, paglala ng sakit (exacerbation), edad, mga kaakibat na sakit.
  • Stage 4 na pag-asa sa buhay: depende sa maraming mga kadahilanan tulad ng paggana ng baga, pisikal na kondisyon, at pag-uugali ng pasyente ng COPD.
  • BODE index: pagtatasa ng COPD life expectancy, body mass index (BMI), lung function (FEV1), shortness of breath (dyspnea, MMRC scale), 6 na minutong pagsubok sa paglalakad.

Ano ang pag-asa sa buhay sa COPD?

Gaano katagal nabubuhay ang isang tao na may COPD (chronic obstructive pulmonary disease) ay depende sa iba't ibang salik na nakakaimpluwensya. Kabilang sa mga mahahalagang salik ang isang segundong kapasidad, pagkonsumo ng nikotina, paglala ng sakit (exacerbation), edad at anumang magkakatulad na sakit.

Pakitandaan: Sa isang banda, ang istatistikal na impormasyon sa pag-asa sa buhay sa COPD ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsusuri sa data ng pasyente - sa kabilang banda, ang bawat kurso ng sakit ay iba at gayundin ang indibidwal na pag-asa sa buhay.

Ang kalubhaan o yugto ng COPD (tulad ng GOLD 1, 2, 3, 4) ay hindi lamang ang salik na ginagamit ng mga manggagamot upang tantyahin ang pag-asa sa buhay. Ang iba't ibang mga kadahilanan, tulad ng paninigarilyo, ay nakakaimpluwensya rin sa panganib na mamatay nang maaga mula sa mga kahihinatnan ng sakit.

Isang segundong kapasidad

Ang isang salik na nakakaimpluwensya sa pag-asa sa buhay ng COPD ay ang isang segundong kapasidad (FEV1). Ito ang pinakamalaking posibleng dami ng baga na inilalabas ng isa sa loob ng isang segundo sa ilalim ng pagsusumikap.

Kung ang isang segundong kapasidad ay higit pa sa 1.25 litro, ang average na pag-asa sa buhay ay halos sampung taon. Ang mga pasyente na may FEV1 sa pagitan ng 0.75 at 1.25 liters ay may pag-asa sa buhay na humigit-kumulang limang taon. Sa isang segundong kapasidad na mas mababa sa 0.75 litro, ang pag-asa sa buhay ay halos tatlong taon.

Pagtigil sa paninigarilyo

Ang pagtigil sa paninigarilyo ng maaga ay may epekto sa pagpapahaba ng buhay. Ayon sa American Cancer Society, ang pag-asa sa buhay ng mga naninigarilyo ay karaniwang hindi bababa sa sampung taon na mas maikli kaysa sa mga hindi naninigarilyo.

Kung matagumpay na tumigil ang paninigarilyo bago ang edad na 40, ang panganib na mamatay mula sa mga sakit tulad ng COPD, na kadalasang resulta ng paninigarilyo, ay nababawasan ng 90 porsiyento. Ang mga humihinto sa paninigarilyo kahit na mas maaga ay nakikinabang sa kalusugan.

Inirerekomenda ng mga eksperto na isuko ng mga pasyente ng COPD ang mga sigarilyo at iba pang produktong tabako upang ihinto ang paglala ng sakit at sa gayon ay mabuhay hangga't maaari.

Nagpapalala

Ang mga exacerbations ay talamak na paglala ng mga sintomas ng COPD. Ang anumang talamak na paglala ng talamak na obstructive pulmonary disease (AECOPD) ay nagpapaikli sa pag-asa sa buhay sa mga pasyente ng COPD.

Edad at magkakasamang sakit

Ang ilang mga kadahilanan ay pumapabor sa isang malubhang kurso ng sakit at sa gayon ay binabawasan ang pag-asa sa buhay ng COPD. Halimbawa, kung ang apektadong tao ay may katandaan na o kung may isa pang malubhang kaakibat na sakit tulad ng pagpalya ng puso o diabetes mellitus, malamang na lumala.

Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide sa dugo (hypercapnia) o nakaraang pangmatagalang therapy na may mga oral steroid ay minsan din ay may negatibong epekto sa pag-asa sa buhay ng COPD.

Ano ang inaasahan sa buhay sa yugto 4?

Ang yugto lamang ng sakit ay hindi gaanong sinasabi tungkol sa pag-asa sa buhay ng isang pasyente ng COPD. Sa isang malaking lawak, ang pag-asa sa buhay ay nakasalalay sa antas ng pinsala sa mga baga (pag-andar ng baga) at ang katawan sa kabuuan. Ang pag-uugali ng apektadong tao (paninigarilyo, ehersisyo, diyeta, atbp.) ay mayroon ding malakas na impluwensya sa pag-asa sa buhay.

Iminumungkahi ng mga eksperto na ang buhay ng isang pasyente ng COPD ay pinaikli ng average na lima hanggang pitong taon (sa lahat ng yugto). Gayunpaman, depende ito sa mga nakakaimpluwensyang salik na binanggit sa itaas. Natuklasan ng mga mananaliksik, halimbawa, na ang pag-asa sa buhay ng stage 4 na mga pasyente ng COPD na naninigarilyo ay pinaikli ng hanggang siyam na taon sa karaniwan.

Kung ikaw ay nabubuhay sa isang hinog na katandaan na may COPD samakatuwid ay depende sa maraming iba't ibang mga kadahilanan. Ano ang tiyak na ikaw bilang isang pasyente kung minsan ay may malaking impluwensya sa pag-asa sa buhay na may COPD.

BODE index

Ang BODE index ay tumutulong na tantyahin ang inaasahang COPD life expectancy ng pasyente: Ang mga pasyente na may mataas na BODE index na sampu o mas mababa ay may mababang pag-asa sa buhay. Ang mga pasyente na may halagang zero ay may pinakamababang panganib sa pagkamatay.

Apat na madaling matukoy na parameter ang kasama sa index ng BODE:

  • B para sa “Body Mass Index”: Ang BMI ay kinakalkula mula sa taas at timbang.
  • O para sa "Pagbara": Tinutukoy ng manggagamot ang paggana ng baga batay sa isang segundong kapasidad (FEV1).
  • D para sa "Dyspnea": Sinusukat ng doktor ang igsi ng paghinga gamit ang Modified Medical Research Council Dyspnea Scale (MMRC scale).
  • E para sa "Kakayahang mag-ehersisyo": Ang pisikal na kapasidad ay sinusukat gamit ang 6 na minutong pagsubok sa paglalakad. Ang pasyente ay naglalakad sa patag na lupa sa loob ng anim na minuto. Ang isang malusog na nasa hustong gulang ay sumasaklaw sa average na 700 hanggang 800 metro, ang isang pasyente ng COPD ay mas mababa, depende sa fitness.

Ang mga marka ng MMRC, ang lawak ng igsi ng paghinga ng pasyente, ay tinukoy bilang mga sumusunod:

MMRC grade 0

Dyspnea sa panahon ng mabigat na pagsusumikap

MMRC Grade 1

Dyspnea sa mabilis na paglalakad o sa malumanay na hilig

MMRC grade 2

Mabagal ang paglalakad kaysa sa mga kapantay dahil sa dyspnea

MMRC grade 3

MMRC Grade 4

Dyspnea sa pagbibihis/pagbibihis

Ang mga puntos ay iginagawad para sa bawat parameter ng BODE index:

Parametro

Mga puntos

0

1

2

3

BMI (kg / m²)

> 21

≤21

Isang segundong kapasidad, FEV1 (% ng target).

> 65

50 - 64

36 - 49

≥ 35

Kinakapos sa paghinga, MMRC

0-1

2

3

4

6 na minutong pagsubok sa paglalakad (m)

> 350

250 - 349

150 - 249

≤149

Kinakalkula ng doktor ang BODE index ng pasyente sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga marka ng mga indibidwal na parameter. Mula dito, nakukuha niya ang ipinapalagay na pag-asa sa buhay ng COPD.