Coronavirus: Sino ang nasa Mas mataas na Panganib?

Ang mas matanda na edad bilang isang kadahilanan ng panganib

Ang pinakamalaking pangkat ng panganib para sa mga malalang kaso ay ang mga matatanda. Mula sa edad na 40, ang panganib sa simula ay tumataas nang napakabagal at pagkatapos ay tumataas nang mas mabilis - mula 0.2 porsiyento sa mga wala pang 40 hanggang 14.5 porsiyento sa mga mahigit 80.

Ang paliwanag: sa katandaan, ang immune system ay hindi na kasing lakas ng mas bata - at ito ay humihina at humihina (immune senescence). Dahil wala pa ring mga partikular na gamot upang labanan ang virus, ang mga panlaban ng katawan ay kailangang harapin ito nang mag-isa. Maraming mga matatandang tao ang kulang din sa mga reserbang lakas upang makayanan ang strain ng isang malubhang kurso ng sakit.

Paano ako dapat kumilos? Ang mga matatandang tao ay dapat gumawa ng mga espesyal na pag-iingat laban sa impeksyon - kahit na pakiramdam nila ay angkop pa rin. Ang pinakamahusay na proteksyon ay isang pagbabakuna laban sa Sars-CoV-2. Ito ay nagiging partikular na kritikal kung ang isang dati nang kondisyon ay idaragdag sa katandaan - at ito ang kaso para sa karamihan ng mga senior citizen.

Mga taong may dati nang kundisyon

Ang naobserbahan sa iba pang mga nakakahawang sakit ay nalalapat din sa Covid-19: ang mga taong nanghina na ay hindi madaling makayanan ang isang impeksyon sa nobelang coronavirus. Ang mga dati nang kondisyon – halimbawa ang sakit sa puso, mga malalang sakit sa paghinga at mga metabolic disorder tulad ng diabetes – ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kurso ng sakit.

Mahalaga rin na ang ibang mga tao na nakatira sa isang sambahayan na may mga pasyenteng nasa panganib ay mag-ingat ng espesyal na pangangalaga upang matiyak na hindi nila ipakilala ang Sars-CoV-2. Kabilang sa mga pinakamahalagang hakbang sa proteksiyon

  • Pagbabakuna laban sa Sars-CoV-2
  • Kaunting pakikipag-ugnayan sa lipunan hangga't maaari sa mga tao sa labas ng iyong sambahayan
  • Mahigpit na pagsunod sa mga panuntunan sa social distancing (hindi bababa sa 1.5, mas mabuti na 2 metro)

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga hakbang sa proteksyon sa artikulong "Covid-19: Paano ko mapoprotektahan ang aking sarili?"

Mga sakit sa cardiovascular

Ang mga taong may cardiovascular disease gaya ng heart failure o coronary heart disease (CHD) ay mas malamang na magdusa mula sa impeksyon ng coronavirus. Ayon sa datos ng Tsino, isang mabuti sa sampung tao na dumaranas din ng sakit sa puso ang namamatay mula sa Covid-19. Ang German Heart Foundation ay nagpapayo: "Higit na pag-iingat oo, ngunit mangyaring huwag masyadong matakot."

Ang paliwanag: bawat impeksyon ay naglalagay ng karagdagang strain sa puso. Sa malalang kaso, ang mga pasyente ay nagkakaroon ng pulmonya na may kakapusan sa paghinga. Bilang resulta, ang dugo ay hindi na pinayaman ng mas maraming oxygen gaya ng dati. Sinusubukan ng puso na bawiin ito at nagbomba ng mas malakas kaysa karaniwan. Ang mga nasirang puso ay mas mabilis na nalulula kaysa sa malusog.

Bilang karagdagan, ang impeksyon sa novel coronavirus ay maaari ding direktang makaapekto sa puso.

Altapresyon

Ang mga taong dumaranas lamang ng mataas na presyon ng dugo ay nasa panganib din ng impeksyon sa Sars-CoV-2.

Ang paliwanag: Hindi pa tiyak kung bakit ang mataas na antas ng presyon ng dugo ay maaaring magkaroon ng hindi kanais-nais na epekto sa kurso ng Covid-19. Bilang isang patakaran, ang mga daluyan ng dugo sa mga pasyente ng hypertensive ay nasira at maaari lamang umangkop nang hindi maganda sa isang sistema ng sirkulasyon na binago ng impeksyon. Bilang karagdagan, ang hypertension ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pagpalya ng puso. At ito naman ay pumapabor sa mga malubhang kurso ng Covid-19.

Anong gagawin ko? Dapat tiyakin ng mga pasyente na may mataas na presyon ng dugo na ang kanilang presyon ng dugo ay mahusay na kontrolado sa panahon ng coronavirus. Samakatuwid, mahalagang inumin ang iyong gamot sa mataas na presyon ng dugo nang mapagkakatiwalaan.

Dyabetes

Ayon sa German Diabetes Association (DDG), ang mga well-adjusted na diabetic ay kasalukuyang walang mas mataas na panganib ng malubhang kurso ng impeksyon sa Sars-CoV-2.

Gayunpaman, sa panahon ng malaking pagsiklab sa China, ang bilang ng mga namamatay sa mga pasyente ng diabetes ay mas mataas kaysa sa iba pang mga nahawaang tao.

Anong gagawin ko? Dapat subukan ng mga hindi gaanong nakontrol na mga pasyente ng diabetes na i-optimize ang kanilang kontrol sa glucose sa dugo sa pagkonsulta sa kanilang doktor. Makikinabang sila dito hindi lamang sa kasalukuyang sitwasyon ng impeksyon, kundi pati na rin sa susunod.

Mga malalang sakit sa paghinga (hika, COPD)

Ang mga taong may malalang sakit sa paghinga ay mayroon ding mas mataas na panganib na magkaroon ng malubhang kurso. Kabilang dito, halimbawa, ang mga pasyenteng may COPD, hika, pulmonary fibrosis o sarcoidosis.

Paliwanag: Sa mga malalang sakit sa baga, humihina ang paggana ng hadlang ng mga daanan ng hangin. Ang mga pathogens tulad ng coronavirus ay maaaring mas madaling tumagos at maging sanhi ng malubhang pneumonia. Sa katunayan, ang panganib ng talamak na pagkabigo sa baga ay mas mataas din sa mga taong may dating napinsalang baga.

Anong gagawin ko? Tulad ng lahat ng iba pang mga grupo ng panganib, ang mga taong may sakit sa baga ay dapat gumawa ng partikular na mahigpit na mga hakbang sa proteksyon at magpabakuna.

Ang ilang mga taong may sakit sa baga ay hindi rin maayos dahil natatakot sila na ang kanilang mga gamot na naglalaman ng cortisone ay maaaring higit pang magpahina sa immune protection ng kanilang mga baga. Gayunpaman, isinulat ng German Respiratory League na ang mga pasyenteng nakaayos nang mabuti ay hindi dapat magbago o huminto man lang sa kanilang gamot, kahit na sa panahon ng corona.

Mayroon ding tunay na panganib na ang pagbabawas o paghinto ng gamot ay maaaring maging sanhi ng paglala ng hika sa isang mapanganib na paraan.

Mga Smoker

Ang paninigarilyo ay nakakapinsala sa mga daanan ng hangin at baga kapwa sa maikli at mahabang panahon. Sa katunayan, ang mga naninigarilyo ay mas nanganganib na magkaroon ng matinding pulmonya bilang resulta ng impeksyon sa Covid-19. Kung gaano kataas ang panganib ay nakadepende pangunahin sa kung gaano naninigarilyo ang taong kinauukulan at kung gaano na sila katagal naninigarilyo.

Kaya naman pinapayuhan ng mga eksperto ang mga tao na iwanan ang mga sigarilyo at mga katulad nito ngayon. Kahit na ang isang tao ay matagal nang naninigarilyo, ang pagtigil kaagad sa paninigarilyo ay maaari pa ring magkaroon ng positibong epekto sa kurso ng impeksyon ng Sars-CoV-2.

Maaari mong malaman ang higit pa tungkol dito sa aming artikulong "Coronavirus: ang mga naninigarilyo ay nagkakasakit nang mas malubha"

Mga sakit sa cancer

Ayon sa Robert Koch Institute, ang mga pasyente ng cancer ay mayroon ding mas mataas na panganib na magkaroon ng malubhang kurso ng sakit na COVID-19. Gayunpaman, ang isang mas mataas na panganib ng kamatayan ay hindi nalalapat sa lahat ng mga pasyente ng kanser, lalo na hindi sa mga may sakit sa mahabang panahon.

Ayon sa German Cancer Information Service, kasalukuyang kakaunti ang kaalaman tungkol sa kung paano tumugon ang mga pasyente ng cancer sa coronavirus. Sa katunayan, ang kanilang immune system ay maaaring humina ng iba't ibang mga kadahilanan at sa gayon ay pabor sa pagtagos at pagkalat ng mga virus.

  • Gayunpaman, ang isang malubhang humina na immune system ay maaari ding maging resulta ng mga therapy sa kanser (hal. chemotherapy, radiotherapy, targeted therapy, antibody therapy, blood stem cell transplantation o CAR-T cell therapy). Ang mapagpasyang kadahilanan ay kung gaano kalubha ang immune system ay talagang na-stress.

Gayunpaman, inirerekomenda ng German Society for Hematology and Medical Oncology (DGHO) na huwag ipagpaliban o suspindihin ang isang nakaplanong therapy sa kanser. Ang agarang paggamot sa kanser ay kadalasang mahalaga para sa pagkakataon ng pasyente na mabuhay. Pagkatapos lamang ng maingat na medikal na pagsasaalang-alang maaari itong kasalukuyang magkaroon ng kahulugan upang ipagpaliban ang paggamot sa mga indibidwal na kaso ng mahusay na nakokontrol na kanser.

Ang mga pasyente ng kanser ay inuuna din para sa pagbabakuna. Gayunpaman, maaaring pahinain ng therapy sa kanser ang pagbuo ng proteksyon sa immune. Ang pinakamainam na pagitan ay tatlo, mas mabuti anim na buwan pagkatapos ng huling paggamot.

Immunodeficiency

Ang mahinang immune system ay palaging nagdudulot ng mas mataas na panganib ng mga impeksyon at mga kasunod na malubhang sakit - kabilang ang Covid-19. Ang pagkakaiba ay ginawa sa pagitan ng mga sumusunod na pangkat ng pasyente:

  • Mga taong may congenital immunodeficiency
  • Mga taong may nakuhang immunodeficiency, hal. mga taong nahawaan ng HIV na hindi tumatanggap ng therapy

Pag-inom ng immunosuppressive na gamot

Dahil dito, ang mga pasyente na kailangang uminom ng pangmatagalang gamot na pumipigil sa immune system (immunosuppressants gaya ng cortisone) ay nasa mas malaking panganib din. Kabilang dito ang partikular

  • Mga pasyenteng may sakit na autoimmune, hal. mga nagpapaalab na sakit sa rayuma kung saan inaatake ng immune system ang sariling tissue ng katawan
  • Mga pasyente pagkatapos ng organ transplant, kung saan dapat pigilan ng gamot ang immune system na tanggihan ang mga inilipat na organ

Ang lawak kung saan binabawasan ng gamot ang immune system ay depende sa aktibong sangkap at sa kani-kanilang dosis. Mahalagang huwag ihinto o bawasan ang gamot nang hindi kumukunsulta sa iyong doktor. Ang mga negatibong kahihinatnan sa kalusugan ay maaaring maging seryoso.

Mga sakit sa atay at bato

Itinuturing ng Robert Koch Institute na ang mga taong may sakit sa atay, tulad ng cirrhosis o hepatitis, ay nasa panganib na magkaroon ng malubhang kurso ng Covid-19. Sa katunayan, ang ilang mga nahawaang tao ay tumaas ang mga halaga ng atay, kahit na hindi sila nagkaroon ng sakit sa atay dati. Ito ay hindi karaniwan sa mga nakakahawang sakit.

Ang sitwasyon ay katulad para sa mga pasyente na may pinsala sa bato. Itinuturing din ng Robert Koch Institute na nasa panganib sila. Gayunpaman, hindi pa napatunayan na mas malamang na magkasakit sila o mamatay pa nga dahil sa Covid-19. Ipinapakita ng mga kasalukuyang pag-aaral na ang mga pasyenteng nahawa ng Covid-19 ay mas malamang na magkaroon ng kidney dysfunction at kidney function impairment. Wala pang lumalabas na anumang data kung paano ito nakakaapekto sa umiiral na sakit sa bato.

Pero

Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nagkakasakit ng Covid-19 sa halos parehong rate, ngunit ang panganib ng kamatayan ay 31 hanggang 47 porsiyento na mas mataas para sa mga lalaki. Sa Germany, 3.1 porsiyento ng mga kilalang infected na lalaki ang namatay, ngunit 2.7 porsiyento lamang ng mga babae. Mayroong iba't ibang mga posibleng dahilan para dito. Halimbawa, ang mga cell ng lalaki ay nilagyan ng higit pang mga ACE2 receptor, kung saan ang virus ay tumagos sa mga selula. Bilang karagdagan, ang mga immune system ng kababaihan sa pangkalahatan ay mas aktibo at samakatuwid ay mas mahusay na kagamitan upang labanan ang mga impeksyon.

Buntis na kababaihan

Ang mga malubhang kaso ay mas madalas na sinusunod sa mga buntis na kababaihan. Posibleng dahil huminto ang immune system sa panahon ng pagbubuntis para ma-tolerate ang fetus. Samakatuwid, inirerekomenda ang pagbabakuna para sa mga buntis na kababaihan na may mga dati nang kondisyon tulad ng diabetes o labis na katabaan.

Mga babaeng napakataba