Cotrimoxazole: Mga Epekto, Aplikasyon, Mga Side Effect

Paano gumagana ang cotrimoxazole

Ang Cotrimoxazole ay isang kumbinasyong paghahanda ng mga antibiotic na sulfamethoxazole at trimethoprim. Ang parehong mga sangkap ay pumipigil sa pagbuo ng folic acid sa ilang bakterya at fungi. Ito ay kinakailangan para sa synthesis ng ilang mga bloke ng gusali ng genetic material (thymidine at purines). Pinipigilan ng Cotrimoxazole ang synthesis ng folic acid sa dalawang magkaibang paraan:

  • Pinipigilan ng Trimethoprim ang enzyme dihydrofolic acid reductase, na nagko-convert ng folic acid precursor sa end product, tetrahydrofolic acid. Pinipigilan din nito ang pagbuo ng mga bloke ng gusali ng DNA at pinipigilan ang pagdami ng bakterya.

Absorption, degradation at excretion

Pagkatapos ng paglunok sa pamamagitan ng bibig (peroral), ang cotrimoxazole ay higit na hinihigop sa dugo sa pamamagitan ng intestinal mucosa. Ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma ng dalawang aktibong sangkap ay naabot pagkatapos ng mga dalawa hanggang apat na oras.

Ang trimethoprim ay pinalabas ng mga bato pagkatapos ng mga labindalawang oras, at kalahati ng sulfamethoxazole pagkatapos ng halos sampung oras (kalahating buhay). Sa kaso ng renal dysfunction, ang kalahating buhay ay pinahaba nang naaayon.

Ang Cotrimoxazole ay kadalasang ginagamit para sa bacterial urinary tract infections. Nakakatulong din ito sa mga impeksyong bacterial sa upper at lower respiratory tract, babae at lalaki na ari, at gastrointestinal tract.

Paano ginagamit ang cotrimoxazole

Ang Cotrimoxazole ay maaaring inireseta bilang isang juice, solusyon, o tablet na may iba't ibang konsentrasyon ng aktibong sangkap.

Para sa paggamot ng pulmonya na dulot ng fungi (Pneumocystis jiroveci) sa mga pasyente na may immunodeficiency, ang cotrimoxazole ay dapat na dosed ng apat na beses na mas mataas.

Ang tagal ng therapy ay depende sa kalubhaan ng sakit at sa kurso ng sakit. Bilang isang patakaran, ang paggamot ay tumatagal ng lima hanggang walong araw. Dapat itong palaging inumin pagkatapos kumain.

Ano ang mga side effect ng cotrimoxazole?

Kasama sa mga paminsan-minsang side effect ang pagtaas o pagbaba ng potassium sa dugo, pinsala sa atay dahil sa pag-back up ng apdo (cholestatic hepatosis), at tinnitus (tunog sa mga tainga).

Kailan hindi dapat inumin ang cotrimoxazole?

Contraindications

Ang Cotrimoxazole ay hindi dapat gamitin sa:

  • hypersensitivity sa alinman sa mga aktibong sangkap
  • malubhang atay o kidney dysfunction
  • abnormal na mga pagbabago sa bilang ng dugo
  • kakulangan ng enzyme glucose-6-dehydrogenase
  • osteomyelitis (pamamaga ng utak ng buto)

Pakikipag-ugnayan

Ang Cotrimoxazole ay may mas malakas na epekto kaysa sa inilaan kung ang mga gamot na nagpapadali sa pag-ihi (hal. probenecid) ay iniinom nang sabay. Ang parehong naaangkop sa sabay-sabay na paggamit sa mga non-steroidal anti-inflammatory na gamot (NSAIDs, hal., ibuprofen o acetylsalicylic acid).

Ang mga barbiturates (tulad ng phenobarbital) at phenytoin (epilepsy na gamot) ay nagpapataas ng posibilidad ng mga side effect kasama ng cotrimoxazole.

Ang pag-inom ng mga antibiotic tulad ng cotrimoxazole ay maaaring makapinsala sa epekto ng oral contraceptives (ang pill). Bilang pangkalahatang tuntunin, samakatuwid, kung umiinom ka ng tableta, dapat ka ring gumamit ng mekanikal na paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis, tulad ng condom, sa panahon ng paggamot sa antibyotiko at sa loob ng pitong araw pagkatapos nito o hanggang sa katapusan ng susunod na pahinga ng tableta, upang ma-on. ang ligtas na panig.

Limitasyon sa edad

Pagbubuntis at pagpapasuso

Ang mga umaasang ina ay hindi dapat kumuha ng aktibong sangkap sa panahon ng pagbubuntis, dahil hindi pa ito sapat na naimbestigahan kung paano nakakaapekto ang cotrimoxazole sa hindi pa isinisilang na bata. Bagama't ang mga pag-aaral hanggang ngayon ay nagpapahiwatig na walang nakakapinsalang epekto, gayunpaman, ang cotrimoxazole ay nananatiling pangalawang pagpipiliang antibiotic sa pagbubuntis.

Paano kumuha ng mga gamot na naglalaman ng cotrimoxazole

Ang Cotrimoxazole ay makukuha sa Germany, Austria at Switzerland bilang juice, solusyon o sa tablet form mula sa mga parmasya laban sa reseta ng doktor.