Nakakatulong ang Cymbalta sa Depression

Ang aktibong sangkap na ito ay nasa Cymbalta

Ang aktibong sangkap sa Cymbalta ay duloxetine. Ang aktibong sangkap ay isang serotonin/norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI). Nagbubuklod ito sa mga protina ng transportasyon ng serotonin at norepinephrine, na pumipigil sa kanilang transportasyon. Pinatataas nito ang mga antas at kakayahang magamit ng mga neurotransmitter, na may epekto na nakakapagpapahina at nakaka-angat ng mood.

Kailan ginagamit ang Cymbalta?

Ang Cymbalta ay ginagamit sa mga may sapat na gulang na dumaranas ng mga depressive disorder.

Ang mga karaniwang gamit ng Cymbalta ay:

 • Matinding depresyon
 • pangkalahatang mga karamdaman sa pagkabalisa
 • @ pananakit sa diabetic polyneuropathy

Ang Cymbalta ay tumatagal ng humigit-kumulang dalawa hanggang apat na linggo upang magsimulang magtrabaho, dahil ang aktibong sangkap ay dahan-dahang pinipigilan ang bilang ng mga receptor na maaaring kumuha ng serotonin at norepinephrine.

Ano ang mga side-effects ng Cymbalta?

Ang mga side effect ng Cymbalta ay kadalasang iba-iba at banayad hanggang katamtaman ang kalubhaan.

Kasama sa mga karaniwang side effect ng Cymbalta ang sexual dysfunction, abala sa pagtulog, abnormal na panaginip, pagkahilo, panginginig, o pakiramdam ng pamamanhid. Higit pa rito, ang malabong paningin, tinnitus, pantal, o pananakit ng kalamnan ay maaaring mangyari sa paggamit. Ang pagtaas ng pagpapawis, pagtaas ng presyon ng dugo, pagkawala ng gana na may pagbaba ng timbang ay posible rin.

Paminsan-minsan ang paggamit ng Cymbalta ay sinamahan ng panloob na pagkabalisa o pag-iisip ng pagpapakamatay. Ang mga karamdaman sa koordinasyon, kahirapan sa pag-ihi, pagdurugo ng ilong o matagal na pagdurugo ng regla, madugong pagsusuka, itim na dumi, o pamamaga ng atay ay iba pang mga paminsan-minsang epekto.

Kung nakakaranas ka ng anumang seryosong side effect o anumang side effect na hindi nakalista sa itaas, mangyaring humingi ng medikal na atensiyon kaagad.

Dapat mong malaman ang mga sumusunod kapag gumagamit ng Cymbalta.

Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin ng:

 • allergy sa aktibong sangkap at iba pang sangkap na nakapaloob sa gamot
 • malubhang kapansanan sa paggana ng atay at bato
 • pagkuha ng MAO inhibitors (antidepressants)
 • mga pasyente na may hindi makontrol na hypertension

Ang pag-iingat kapag kumukuha ng Cymbalta ay pinapayuhan sa:

 • diagnosed na kahibangan
 • Himatay
 • sakit sa puso at hypertension
 • dilatation ng pupil (mydriasis)
 • Mga pasyenteng may ideyang magpakamatay
 • Pagkagusto sa pagdurugo

Kung ang ibang mga gamot ay iniinom kasabay ng Cymbalta, dapat payuhan ang doktor na iwasan ang mga pakikipag-ugnayan. Ang espesyal na pag-iingat ay dapat gawin kapag kumukuha ng:

 • Mga gamot na aktibong CNS (hal., alak, opioid, antipsychotics, sedatives, atbp.).
 • Mga gamot na nagpapataas ng antas ng serotonin (hal. Tramadal).
 • St. John's wort

Ang lahat ng mga pakikipag-ugnayan ng gamot ay dapat na linawin nang maaga sa isang doktor at parmasyutiko, dahil ang kumbinasyon ng mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng malubhang epekto.

Cymbalta: Dosis

Ang mga pasyente na may mga sintomas ng depresyon o pananakit mula sa polyneuropathy na nauugnay sa diabetes ay umiinom ng isang kapsula araw-araw na naglalaman ng 60 mg ng aktibong sangkap.

Para sa paggamot ng pangkalahatang pagkabalisa, ang therapy ay nagsisimula sa 30 mg ng Cymbalta araw-araw at maaaring tumaas sa 60 mg o maximum na 120 mg araw-araw kung kinakailangan.

Maaaring kailanganin ang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyenteng 65 taong gulang at mas matanda.

Ang simula ng pagkilos ay kapansin-pansin sa mga pasyenteng may depresyon o mga karamdaman sa pagkabalisa pagkatapos ng halos dalawang linggo. Sa mga pasyenteng may diyabetis, ang sakit ay napapawi pagkatapos ng isang linggo.

Overdose ng Cymbalta

Cymbalta: paghinto

Ang dosis upang ihinto ang gamot ay dapat na unti-unting bawasan sa loob ng hindi bababa sa dalawang linggo upang mabawasan ang panganib ng mga side effect na nagaganap.

Cymbalta: pagbubuntis, pagpapasuso, at mga bata.

Ang Cymbalta ay hindi dapat inumin sa panahon ng pagbubuntis. May panganib na masikip ang mga daluyan ng dugo sa baga sa mga bagong silang (PPHN). Ito ay nagpapakita mismo sa loob ng unang 24 na oras ng buhay sa anyo ng kahirapan sa paghinga at maasul na balat. Lalo na sa huling trimester ng pagbubuntis, ang bata ay maaaring dumanas ng maraming sintomas pagkatapos ng kapanganakan, tulad ng mga seizure, pagsusuka, kahirapan sa pagpapakain, pag-aantok, panginginig ng nerbiyos, paninigas o malalambot na kalamnan.

Dahil ang aktibong sangkap ng Cymbalta ay pumapasok sa gatas ng ina, ang paggamot sa panahon ng pagpapasuso ay hindi inirerekomenda.

Paano makakuha ng Cymbalta

Ang gamot na Cymbalta ay makukuha mula sa mga parmasya na may reseta at maaaring mabili bilang isang hard capsule na naglalaman ng 30 mg o 60 mg ng aktibong sangkap.

Kumpletuhin ang impormasyon tungkol sa gamot na ito

Dito mahahanap mo ang kumpletong impormasyon tungkol sa gamot bilang pag-download (PDF)