Daridorexant: Mga Epekto, Mga Side Effect

Paano gumagana ang daridorexant?

Ang Daridorexant ay ang unang aktibong sangkap na naaprubahan sa Europa mula sa grupo ng mga orexin receptor antagonist. Ang mga Orexin ay mga messenger substance na natural na ginawa sa katawan na nakakaimpluwensya sa ating gawi sa pagkain at mga pattern ng pagtulog. Kung sila ay nagbubuklod sa kanilang receptor, mas mananatili tayong gising.

Hinaharang ng Daridorexant ang receptor na ito at sa gayon ay may hindi direktang epekto sa pag-promote ng pagtulog. Tinutukoy nito ang aktibong sangkap mula sa iba pang mga tabletas sa pagtulog, na pangunahing may direktang sedative (depressant, calming) effect.

Ano ang mga epekto?

Ang mga karaniwang side effect ng daridorexant ay kinabibilangan ng nervous system. Nagpapakita sila bilang sakit ng ulo, pagkapagod, pag-aantok, at pagkahilo.

Ang ilang mga tao ay naduduwal pagkatapos uminom ng daridorexant.

Ang mga pag-aaral hanggang sa kasalukuyan ay nagpapahiwatig na ang daridorexant ay malamang na hindi magdulot ng pisikal o sikolohikal na pag-asa. Ang mga sintomas ng withdrawal pagkatapos ng paghinto ay mas banayad din kaysa sa iba pang mga pantulong sa pagtulog.

Nililimitahan ng Daridorexant ang pagtugon. Ito ay posibleng makapinsala sa kakayahang aktibong lumahok sa trapiko sa kalsada at magpatakbo ng makinarya. Ito ay totoo lalo na kung ikaw ay umiinom din ng alak.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga posibleng side effect, tingnan ang package leaflet na kasama ng iyong daridorexant na gamot. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko kung nagkakaroon ka o naghihinala ng anumang hindi gustong epekto.

Para saan ang daridorexant na inaprubahan?

Ang Daridorexant ay may pag-apruba sa Germany at Switzerland para sa paggamot ng mga nasa hustong gulang na may mga karamdaman sa pagtulog. Ang mga sintomas ay dapat na naroroon nang hindi bababa sa tatlong buwan at may malaking epekto sa aktibidad sa araw.

Paano kumuha ng daridorexant

Ang Daridorexant ay magagamit sa anyo ng mga tablet na pinahiran ng pelikula. Ang inirerekomendang dosis ay isang tableta (katumbas ng 50 milligrams ng daridorexant) 30 minuto bago ang oras ng pagtulog. Para sa ilang mga pasyente, kung minsan ay sapat na ang 25 milligrams.

Ang maximum na pang-araw-araw na dosis ay 50 milligrams.

Maaari mong inumin ang tablet nang may pagkain o nang nakapag-iisa.

Kailan ka hindi dapat uminom ng daridorexant?

Sa pangkalahatan, hindi mo dapat gamitin ang daridorexant sa mga sumusunod na kaso:

  • kung ikaw ay hypersensitive o allergic sa aktibong sangkap o alinman sa iba pang sangkap ng gamot
  • narcolepsy (neurological disorder kung saan nababagabag ang regulasyon ng sleep-wake sa utak)
  • sabay-sabay na paggamit ng mga ahente na malakas na pumipigil sa enzyme cytochrome P450 3A4 (CYP3A4), hal., ang antifungal na gamot na itraconazole, ang antibiotic na clarithromycin, at ang HIV na gamot ritonavir
  • Pagbubuntis at paggagatas (nawawalang data)

Ang mga pakikipag-ugnayan na ito ay maaaring mangyari sa daridorexant.

Ang mga katamtamang inhibitor ng enzyme CYP3A4 ay nagpapabagal sa pagkasira ng daridorexant - tulad ng malalakas na inhibitor - ngunit hindi gaanong malaki. Samakatuwid, maaari silang kunin kasabay ng daridorexant. Gayunpaman, babawasan ng doktor ang dosis nito.

Ang mga moderate CYP3A4 inhibitors ay kinabibilangan ng:

  • diltiazem at verapamil (mga gamot para sa altapresyon at sakit sa coronary artery)
  • erythromycin (antibiotic)
  • Ciprofloxacin (antibiotic)
  • Ciclosporin (immunosuppressant, ginagamit sa mga sakit na autoimmune at paglipat ng organ)
  • Fluconazole (antifungal agent)

Iwasang uminom ng grapefruit at grapefruit juice sa gabi kung umiinom ka ng daridorexant. Ang mga sangkap ng grapefruit ay pumipigil din sa enzyme CYP3A4.

Paano kumuha ng gamot na may daridorexant

Ang Daridorexant ay makukuha sa pamamagitan ng reseta sa Germany at Switzerland. Walang mga gamot na naglalaman ng aktibong sangkap na ito ang kasalukuyang nakarehistro sa Austria.