Demograpiko – Pagtanda ng Populasyon

Ang populasyon ng Aleman ay lumiliit at tumatanda. Sa pagtatapos ng 2021, wala pang 83 milyong tao ang naninirahan sa Germany, halos kapareho ng bilang noong 2020 at 2019, dahil sa mas mataas na rate ng pagkamatay kaysa sa rate ng kapanganakan noong 2021 (na ang imigrasyon ang bumubuo sa pagkakaiba).

Sa 2060, magkakaroon lamang ng 74 hanggang 83 milyong mga naninirahan, hinuhulaan ng Federal Statistical Office sa isang ulat. Ang mga sanhi ng pagbaba ng populasyon, aniya, ay ang pagbaba ng mga rate ng kapanganakan at ang pagtaas ng mga namamatay. Ang kakulangan sa kapanganakan ay hindi na mabayaran ng pagtaas ng imigrasyon mula sa ibang bansa, ayon sa pagtatasa. Kahit na ang pagtaas ng pag-asa sa buhay at mas mataas na bilang ng mga bata sa bawat babae ay hindi mapigilan ang pagbaba ng populasyon. Tinataya ng mga eksperto na hindi na mapipigilan ang pagbaba.

Ang pagtanda ay makikita sa partikular sa bilang ng mga napakatandang tao. Ayon sa mga projection ng populasyon ng Federal Statistical Office, ang bilang ng mga tao sa Germany na may edad 80 o mas matanda ay tataas mula 4.3 milyon hanggang 10.2 milyon sa pagitan ng 2011 at 2050. Sa limampung taon, humigit-kumulang 14 porsiyento ng populasyon – iyon ay isa sa pitong – magiging 80 o mas matanda.

Austria at Switzerland: paglago at pagtanda

Sa Austria, inaasahang tataas ang populasyon sa pagtatapos ng siglo, mula sa humigit-kumulang siyam na milyon sa kasalukuyan (2022) hanggang 9.63 milyon noong 2050 at 10.07 milyon noong 2100, ayon sa mga pagtataya ng Statistics Austria. Ang pagtaas ay inaasahang pangunahan ng imigrasyon.

Ayon sa Swiss Federal Statistical Office, 8.69 milyong tao ang nanirahan sa Switzerland noong 2020. Sa 2050, magkakaroon ng tinatayang 10.44 milyon. Sa proseso, ang bilang ng mga taong may edad na 65 o mas matanda ay tataas mula 1.64 milyon hanggang 2.67 milyon. Ang bilang ng mga taong higit sa 80 ay hihigit pa sa doble (mula 0.46 milyon hanggang 1.11 milyon), ayon sa forecast.

Para sa 20- hanggang 64 na taong gulang na pangkat ng edad, isang bahagyang pagtaas mula 5.31 milyon hanggang 5.75 milyon ang tinatayang para sa panahong ito.

Pangangalaga – ang mga istatistika

Ano ang ibig sabihin ng pagliit at pagtanda ng populasyon sa Germany para sa sitwasyon ng pangangalaga sa hinaharap? Ang pagbabago sa demograpiko ay hahantong sa kakulangan ng mga kawani ng pag-aalaga: Sa 2025, magkakaroon ng kakulangan ng humigit-kumulang 152,000 empleyado sa mga propesyon ng pag-aalaga upang mangalaga sa mga nangangailangan ng pangangalaga, ayon sa mga modelong kalkulasyon ng Federal Statistical Office (Destatis) at ng Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB).

  • Mayroong 4.1 milyong tao ang nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga noong 2019 – tumaas ng 20.9 porsiyento (713,000) mula noong 2017.
  • Ang karamihan (62 porsiyento) ay kababaihan.
  • Walumpung porsyento ng mga nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga ay 65 at mas matanda; 34 porsiyento ay mas matanda sa 85.
  • Walumpung porsyento (3.31 milyon) ng mga nangangailangan ng pangangalaga ay inalagaan sa bahay. Karamihan (2.33 milyon) ay inaalagaan ng mga kamag-anak lamang, isang pagtaas ng 27.5 porsiyento (0.713 milyon) kumpara noong 2017. Kasama ang mga serbisyo sa pangangalaga (outpatient), 0.98 milyon ang inalagaan, 18.4 porsiyento (0.153 milyon) higit pa kaysa noong 2017.
  • Ang ganap na inpatient na permanenteng pangangalaga sa mga nursing home ay natanggap ng kabuuang 20 porsiyento (0.82 milyon) ng mga nangangailangan ng pangangalaga. Ang bilang ng buong inpatient na permanenteng pag-aalaga ay tumaas ng 21 porsiyento kumpara noong 2017.

Tinatantya ng mga eksperto na ang kabuuang bilang ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga sa Austria ay maaaring tumaas sa humigit-kumulang 549,600 pagsapit ng 2050. Nangangahulugan ito na - tulad ng sa Germany - mas maraming kawani ang kakailanganin. Ayon sa isang pag-aaral, magkakaroon ng karagdagang pangangailangan para sa humigit-kumulang 75,500 nursing at care staff pagsapit ng 2030.

Sa Switzerland, ang pagtanda ng populasyon ay tinatayang tataas ang pangangailangan para sa pagtanda at pangmatagalang pangangalaga ng higit sa kalahati (56 porsiyento) pagsapit ng 2040. Ito ay partikular na magiging hamon para sa mga nursing home, na mangangailangan ng higit sa 54,300 karagdagang pangmatagalang kama sa 2040. Ang bilang ng mga taong umaasa sa pangangalaga ng Spitex ay tataas ng halos 102,000. Ito ay kumakatawan sa pagtaas ng 52 porsyento. Ang bilang ng mga taong may pangangalaga sa Spitex ay tataas din ng higit sa kalahati (ng humigit-kumulang 47,000 katao, o 54 porsiyento).

Malusog o may sakit?