DemTect: kung paano gumagana ang pagsubok sa demensya

DemTect: Mga gawain sa pagsubok

Ang DemTect (Dementia Detection) ay tumutulong upang matukoy ang mga kapansanan sa pag-iisip ng isang pasyente. Maaari din itong gamitin upang ilarawan ang kurso ng pagkasira ng isip. Tulad ng ibang mga pagsusuri (MMST, clock test, atbp.), ginagamit ito sa mga diagnostic ng demensya.

Ang DemTect ay binubuo ng limang bahagi, na ginagamit upang subukan ang iba't ibang kakayahan sa pag-iisip.

DemTect subtest: Listahan ng salita

Sa unang subtest, ang paglago ng pagkatuto ng episodic memory ay nasubok: Isang listahan ng salita na may sampung termino (plate, aso, lampara, atbp.) ay binabasa sa pasyente. Ang pasyente ay hinihiling na ulitin ang lahat ng mga salita na natatandaan niya - ang kanilang order ay hindi mahalaga. Ang buong bagay ay inuulit nang isang beses (na may parehong listahan ng salita).

Ang bilang ng mga tamang inulit na salita sa parehong round ay idinaragdag (maximum na 20 puntos).

DemTect subtest: Conversion ng Numero

Pagkatapos ay hihilingin sa kanya na i-convert ang dalawang numerong salita (tulad ng “anim na raan at walumpu’t isa”) sa mga katumbas na numero.

Pinakamataas na apat na puntos ang maaaring makuha sa subtest na ito.

DemTect subtest: Gawain sa supermarket

Sa ikatlong subtest, hinihiling sa pasyente na pangalanan ang maraming bagay hangga't maaari na mabibili sa isang supermarket. Sinusuri ng subtest na ito ang katatasan ng semantikong salita. Binibilang ng tagasuri ang mga terminong nabanggit at itinatala ang mga ito bilang isang marka (maximum 30).

DemTect subtest: Paatras na pagkakasunod-sunod ng numero

Sa ikaapat na gawain, ang dalawa-, tatlo-, apat-, lima- at anim na digit na mga pagkakasunud-sunod ng numero ay binabasa nang malakas nang sunud-sunod, at hinihiling sa pasyente na ulitin ang mga ito pabalik. Ang pinakamahabang pagkakasunod-sunod ng mga numero na wastong inulit pabalik ay binibilang (maximum na anim na puntos). Ang gawaing ito ay ginagamit upang subukan ang gumaganang memorya.

DemTect subtest: Inuulit ang listahan ng salita

DemTect: Pagsusuri

Sa dulo, ang lahat ng bahagyang resulta mula sa limang subtest ay makakatanggap ng katumbas na halaga ng punto ayon sa isang talahanayan ng conversion. Ang limang point value na ito ay idinaragdag sa kabuuang resulta (maximum: 18). Nagbibigay ito ng indikasyon ng cognitive performance ng pasyente:

  • 13 – 18 puntos: pagganap ng pag-iisip na naaangkop sa edad
  • 9 – 12 puntos: banayad na kapansanan sa pag-iisip
  • 0 – 8 puntos: Hinala ng dementia

Kung pinaghihinalaan ang demensya, isinasagawa ang mga karagdagang pagsusuri.

Babala: Ang DemTect ay hindi angkop para sa paglilinaw ng pinaghihinalaang dementia sa mga pasyenteng wala pang 40 taong gulang.

DemTect: Kumbinasyon sa MMST

Ang DemTect ay maaari ding isama sa MMST (Mini Mental Status Test), isa pang mahalagang pagsubok sa mga diagnostic ng demensya. Ang kumbinasyong ito ay lubhang kapaki-pakinabang, dahil ang DemTect ay maaaring makakita ng banayad na kapansanan sa pag-iisip kaysa sa MMST.