Dental Prosthetics – Mga Gastos: Ang Dapat Mong Malaman!

Ano ang halaga ng pustiso?

Ang halaga ng mga pustiso ay mula sa ilang daan hanggang halos isang libong euro at binubuo ng mga sumusunod na salik:

  • Bayad sa ngipin
  • Gastos sa paggawa ng pustiso
  • Materyal na halaga ng pustiso

Ang mga ito ay naitala sa isang tinatawag na plano sa paggamot at gastos ng dentista bago ang paggamot. Ang plano sa paggamot at gastos ay dapat isumite sa statutory health insurance company upang maaprubahan nito ang plano at makalkula ang mga subsidyo para sa mga gastos sa dental prosthesis. Ang pag-apruba na ito ay may bisa lamang sa kalahating taon.

Ang hindi binabayaran ng ayon sa batas na segurong pangkalusugan ay maaaring saklawin, halimbawa, ng pribadong pandagdag na seguro sa ngipin.

Sa kaso ng mga pribadong pasyente, ang mga gastos sa mga pustiso ay sakop depende sa napiling taripa.

Subsidy para sa mga pustiso

Plano ng paggamot at gastos (HKP)

Ang HKP ay naglalaman ng mga sumusunod:

  • I: kasalukuyang natuklasan ng dentisyon
  • II: Mga natuklasan na mahalaga para sa pagkalkula ng mga nakapirming allowance
  • III: Pagpaplano ng gastos – pagtatantya ng nagpapagamot na dentista
  • IV: Pagpapasiya ng subsidy – mga subsidyo na inaprubahan ng kumpanya ng segurong pangkalusugan
  • V: Mga halaga ng invoice – aktwal na mga gastos na natamo ng paggamot

Ang ikalawang bahagi ng HKP ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga alternatibo na hindi bahagi ng karaniwang paggamot at dapat bayaran ng pasyente.

Pustiso nang walang co-payment

Kung ang nakapirming allowance mula sa pondo ng segurong pangkalusugan ay lumampas sa mga gastos sa dental prosthesis sa huli na natamo – halimbawa, dahil ang mga gastos sa materyal ay mas mababa kaysa sa tinantyang – ang dental prosthesis ay walang co-payment. Nangangahulugan ito na sinasaklaw ng statutory health insurance ang lahat ng gastos.

Pustiso sa ibang bansa

Ang ayon sa batas na segurong pangkalusugan ay karaniwang sumasaklaw sa mga gastos sa ngipin para sa paggamot sa loob ng European Union. Dapat mo munang bayaran ang bill ng isang dayuhang dentista. Gayunpaman, dapat mong tandaan na ang statutory health insurance ay magre-reimburse lamang sa iyo para sa paggamot na maaaring ibalik sa Germany at hanggang sa halaga lamang na masasakop sa Germany. Ang mga follow-up na paggamot dahil sa mga komplikasyon ay nasa sarili mong gastos din, kaya ang mga gastos sa pustiso sa ibang bansa ay maaaring maging mas mahal kaysa sa Germany, sa kabila ng mas murang mga alok.