Diabetology

Espesyalidad na diabetes

Ang diabetology ay tumatalakay sa pag-iwas, pagsusuri at paggamot ng diabetes mellitus. Ang diabetes mellitus ay maaaring mangyari sa iba't ibang anyo. Ang pinakamahalaga ay type 1 at type 2 diabetes pati na rin ang gestational diabetes. Ang lahat ng uri ng diabetes ay sanhi ng kakulangan o kawalan ng bisa ng insulin na hormone na nagpapababa ng asukal sa dugo. Ito ang dahilan kung bakit ang diabetes ay nasa ilalim din ng larangan ng endocrinology - ang lugar ng espesyalista para sa mga sakit na nauugnay sa hormone.

Karaniwang tinatrato ng mga diabetologist sa mga ospital ang mga pasyente na na-diagnose na may diabetes (hal. ng kanilang GP). Ang kanilang gawain (lalo na sa simula) samakatuwid ay upang ipaalam sa mga pasyente ang tungkol sa sakit at upang gumuhit ng isang indibidwal na plano sa paggamot. Depende ito sa anyo ng diabetes at sa mga indibidwal na salik (hal. kalubhaan ng sakit, ehersisyo at mga gawi sa pagkain ng pasyente).

Paggamot ng diabetes at pangalawang sakit

Sa pangkalahatan, ang paggamot sa diabetes ay batay sa mga pangkalahatang hakbang (tamang diyeta, sapat na ehersisyo, atbp.) at gamot (mga gamot na nagpapababa ng glucose sa dugo sa bibig o mga iniksyon ng insulin).