Doxazosin: Mga Epekto, Paggamit, Mga Side Effect

Paano gumagana ang doxazosin

Ang Doxazosin ay piling nagbubuklod sa tinatawag na alpha-1 na mga receptor. Ito ay mga binding site sa nervous system, sa salivary glands, at gayundin sa makinis na kalamnan. Kapag ang aktibong sangkap ay sumasakop sa mga receptor, sila ay hinarangan para sa mga messenger substance na kung hindi man ay magbubuklod dito - tulad ng adrenaline at noradrenaline.

Ang aktibong sangkap ay maaari ring maka-impluwensya sa makinis na kalamnan sa dingding ng mga daluyan ng dugo: Kapag ang mga endogenous messenger substance tulad ng norepinephrine ay nagbubuklod sa mga alpha-1 na receptor na matatagpuan dito, ang diameter ng mga daluyan ng dugo ay lumiliit - sa madaling salita, ang mga arterya ay kumukontra. Nagdudulot ito ng pagtaas ng presyon ng dugo. Kung hinaharangan ng doxazosin ang mga receptor na ito, muling lumawak ang mga arterya, na nagiging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo.

Absorption, breakdown at excretion

Kailan ginagamit ang doxazosin?

Ang Doxazosin ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo at benign enlarged prostate (benign prostatic hyperplasia).

Paano ginagamit ang doxazosin

Ang epekto ng doxazosin ay tumatagal ng mahabang panahon, kaya naman kailangan itong inumin isang beses lamang sa isang araw, anuman ang pagkain.

Ano ang mga side effect ng doxazosin?

Ang mga karaniwang side effect ng doxazosin ay mga impeksyon sa ihi at respiratory tract. Ang pag-aantok, sakit ng ulo, at kapansanan sa kamalayan (somnolence) ay maaari ding mangyari.

Paminsan-minsan, ang pamamaga ng mukha (edema), mga pantal sa balat, kawalan ng lakas, o tinnitus ay maaaring mangyari sa panahon ng paggamot. Posible rin ang insomnia at depression.

Napakabihirang, ang mga reklamo tulad ng visual disturbances, spasms ng bronchial muscles (bronchospasms), jaundice (icterus) o isang nabawasang bilang ng mga white blood cell (leukopenia) ay iniulat.

Kailan hindi dapat inumin ang doxazosin?

Contraindications

Ang Doxazosin ay hindi dapat gamitin sa:

  • kilalang hypersensitivity sa quinazolines (doxazosin, prazosin, terazosin)
  • orthostatic hypotension (biglang pagbaba ng presyon ng dugo sa pagbabago ng posisyon)
  • @ talamak na impeksyon sa ihi o mga bato sa pantog

Ang mga pasyente na may kapansanan sa paggana ng atay o pathologically narrowed esophagus ay maaaring gumamit ng aktibong sangkap lamang sa ilalim ng malapit na pangangasiwa ng medikal.

Pakikipag-ugnayan

  • Mga antihypertensive (mga gamot para sa mataas na presyon ng dugo): Posible ang labis na pagbaba ng presyon ng dugo.
  • PDE-5 inhibitors, ibig sabihin, mga gamot na nagpapahusay ng potency gaya ng sildenafil o tadalafil: posible ang hindi makontrol na pagbaba ng presyon ng dugo.

Paghihigpit sa edad

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng doxazosin sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang ay hindi pa naitatag.

Pagbubuntis at paggagatas

Paano kumuha ng mga gamot na may doxazosin

Ang mga gamot na may doxazosin ay nangangailangan ng reseta sa Germany, Austria, at Switzerland at makukuha lamang sa mga parmasya na may reseta ng doktor.