Mabilis na pagsusuri sa droga: Mga aplikasyon at pagiging maaasahan

Ano ang rapid drug test?

Ang isang mabilis na pagsusuri sa gamot ay ginagamit para sa simple at mabilis na pagtuklas ng mga gamot, ilang partikular na gamot o mga produktong nakakasira ng mga ito sa ihi, laway o pawis, sa balat o sa ibabaw ng mga bagay. Ang pagsusuri sa gas ng hininga para sa pagtuklas ng alkohol ay maaari ding tukuyin bilang isang mabilis na pagsusuri sa droga.

Sa pangkalahatan, ang mga mabilis na pagsusuri sa droga ay batay sa tinatawag na immunoassay. Nagbibigay ito ng ebidensya ng paggamit ng droga gamit ang isang antigen-antibody reaction. Ang mga antibodies ay mga sangkap na karaniwang nabubuo ng katawan na nagbubuklod sa mga dayuhang sangkap (antigens) at sa gayon ay ginagawa itong hindi nakakapinsala. Sa isang mabilis na pagsusuri sa droga - sa madaling salita - ang mga sangkap na hinahangad ay nagbubuklod sa artipisyal na ginawa, mga tiyak na antibodies at gumagawa ng isang reaksyon ng kulay na nakikita ng mata.

Kailan ka gagawa ng rapid drug test?

Maaaring kailanganin ang isang mabilis na pagsusuri sa droga sa iba't ibang sitwasyon upang matukoy ang paggamit ng isang sangkap. Bilang karagdagan sa mga legal na aspeto, maaari rin itong maging therapeutically makabuluhan, halimbawa, kapag ang pangangasiwa ng isang antidote o masinsinang medikal na paggamot (ventilation, dialysis) ay maaaring kailanganin. Ang isang mabilis na pagsusuri sa droga ay isinasagawa, halimbawa:

  • sa mga kaso ng pinaghihinalaang pagkalason at sa hindi maipaliwanag na mga medikal na emergency na sitwasyon
  • upang subaybayan ang progreso ng drug therapy
  • upang linawin ang tanong ng pagkakasala, halimbawa sa mga aksidente sa trapiko sa kalsada
  • sa loob ng saklaw ng mga pagsisiyasat sa forensic na gamot

Ano ang ginagawa sa rapid drug test?

Ang isang urine test strip o isang tinatawag na multi-drug screen card ay inilubog sa sariwang ihi. Kung ang halaga ng hinahangad na sangkap ay lumampas sa cut-off na halaga, ang isang field ng pagsubok ay nagbabago ng kulay.

Ano ang mga panganib ng isang mabilis na pagsusuri sa droga?

Ang pagsasagawa ng mabilis na pagsusuri sa gamot ay hindi nagdudulot ng anumang panganib sa kalusugan bilang isang paraan ng pagsusuri. Sa mga bihirang kaso, ang isang mabilis na pagsusuri sa droga ay maaaring maling positibo. Halimbawa, ang paggamit ng mga legal na produkto ng abaka (gaya ng sa shampoo) ay maaaring magresulta sa isang positibong drug wipe test. Ang pagkain ng poppy seed cake ay maaari ding magdulot ng pagbabago ng kulay sa mabilis na drug test. Ito ay dahil ang mga European poppy seed ay naglalaman ng mga bakas ng mga sangkap na tulad ng opium, kahit na sa mga medikal na hindi nauugnay na halaga.

Ano ang dapat mong tandaan kapag kumukuha ng isang rapid drug test?