E-Reseta

Ano ang isang e-reseta?

Pinapalitan ng elektronikong reseta (e-reseta) ang dating wastong reseta ng pink na papel na ginamit ng iyong doktor na ibinibigay sa iyo. Ang lahat ng mahalagang data ng reseta ay magagamit na ngayon sa iyong parmasya sa digital na anyo.

Anong impormasyon ang nilalaman ng e-reseta?

Ang e-reseta ay naglalaman ng lahat ng data na nasa papel na reseta:

 • Impormasyon tungkol sa gamot
 • Mga detalye ng iyong health insurance
 • Address ng iyong doktor
 • Petsa ng isyu
 • Ang bisa ng reseta
 • Impormasyon sa mga posibleng alternatibo kung ang iniresetang gamot ay hindi magagamit (“aut-idem” na regulasyon)

E-reseta din para sa mga pribadong nakaseguro?

Ang "asul na reseta" para sa mga taong pribadong nakaseguro ay mananatili sa anyo ng papel sa ngayon. Gayunpaman, ang mga pribadong nakaseguro ay bibigyan din ng access sa e-reseta sa hinaharap – isang kaukulang konsepto ang kasalukuyang ginagawa.

Kailan magiging available ang e-reseta?

Kasalukuyang hindi alam kung kailan mo maaasahan ang isang bagong opisyal na petsa ng paglulunsad. Ang mga taong nakaseguro ayon sa batas ay patuloy na magkakaroon ng "klasikong" reseta ng papel sa kanilang pagtatapon.

Paano gumagana ang e-reseta?

Iniimbak muna ng doktor ang reseta sa anyo ng digital na reseta sa imprastraktura ng telematics at pinirmahan ito nang digital. Maaari rin itong gawin sa panahon ng isang konsultasyon sa video.

Maa-access ng botika sa ibang pagkakataon ang reseta sa pamamagitan ng tinatawag na QR code, na nabuo din sa pamamagitan ng imprastraktura ng telematics. Ang code ay katulad ng mga barcode na pamilyar sa iyo mula sa packaging. Gayunpaman, nag-iimbak ito ng mas maraming impormasyon.

Kung mayroon kang smartphone, maaari mong pamahalaan ang e-reseta sa pamamagitan ng isang e-resetang app mula sa iyong kumpanya ng segurong pangkalusugan. Ida-download mo ito mula sa mga sikat na app store (Google Play, Apple Store). Sasabihin sa iyo ng iyong insurer kung aling e-resetang app ang valid para sa iyo at kung paano gumagana ang mga ito nang detalyado.

Paano ako kukuha ng e-reseta?

Maaari mong i-redeem ang e-reseta sa anumang botika na gusto mo – maaari itong maging isang lokal na parmasya, ngunit isa ring online na parmasya. Upang makuha ang iyong gamot, ipapadala mo ang iyong indibidwal na QR code sa parmasya sa pamamagitan ng smartphone o magpakita ng kaukulang papel na printout.

Binabasa ng parmasya ang QR code, ikinukumpara ang iyong data sa digital na reseta ng medikal sa pamamagitan ng imprastraktura ng telematics, at sa gayon ay natatanggap ang lahat ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong reseta. Pagkatapos ay ibibigay sa iyo o ipapadala ang iyong gamot.

Suriin ang pagkakaroon, magreserba ng gamot

Kung mayroon kang e-reseta na nakaimbak sa iyong smartphone, maaari mong suriin nang maaga kung ang iniresetang gamot ay magagamit para kunin o ipadala sa iyong parmasya. Sa sandaling may awtoridad kang italaga ang kaukulang QR code sa isang parmasya sa pamamagitan ng app, irereserba nila ang gamot para sa iyo o ipapadala ito sa iyo.

Kailangan ko ba ng smartphone?

Ano ang mga pakinabang ng mga e-reseta?

Ang paglipat sa e-prescribing ay nag-aalok ng ilang mga benepisyo at magbibigay-daan sa mga karagdagang digital na application sa hinaharap:

 • Direktang matatanggap mo ang e-reseta pagkatapos ng isang konsultasyon sa video at hindi mo na kailangang hintayin na maipadala ito sa iyo sa pamamagitan ng koreo.
 • Kapag nag-order mula sa online na parmasya, maaari mong ipadala ang reseta nang direkta at hindi na kailangang ipadala ito sa pamamagitan ng koreo.
 • Dahil maaari mong suriin nang maaga kung ang isang gamot ay may stock sa iyong parmasya, iniligtas mo ang iyong sarili sa mga hindi kinakailangang biyahe.
 • Sa hinaharap, hindi mo na kailangang kunin ang mga follow-up na reseta sa parmasya o ipadala ang mga ito sa iyo.
 • Sa hinaharap, ang mga e-reseta ay ili-link sa isang digital na pagpapaandar ng paalala para sa pag-inom ng iyong gamot, na titiyakin na hindi mo makakalimutang inumin ito.

Gaano katagal ang bisa ng e-reseta?

Ang parehong mga deadline ay nalalapat sa e-reseta tulad ng sa (klasikong) reseta na nakabatay sa papel. Nangangahulugan ito na ang mga taong may statutory health insurance ay may isang buwan upang tubusin ito. Ang mga partikular na probisyon kung ang e-reseta ay may bisa sa loob ng 28 o 30 araw ay nakadepende sa kompanya ng segurong pangkalusugan at sa pederal na estado.

Ang isang pagbubukod ay umiiral para sa elektronikong katapat ng "berdeng reseta," kung saan magbabayad ka para sa iniresetang gamot sa sarili mong gastos. Ito ay may bisa para sa isang walang limitasyong panahon.