Ebastine: Mga Epekto, Mga Side Effect

Paano gumagana ang ebastine?

Ang Ebastine ay may anti-allergic na epekto sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-activate ng histamine H1 receptors ng histamine. Sa kurso ng mga reaksiyong alerdyi, ang messenger substance na ito ay inilabas sa maraming dami. Sa pamamagitan ng pag-docking sa mga binding site nito, nagdudulot ito ng mga allergic na sintomas tulad ng pagbahing at pangangati.

Sa pamamagitan ng pag-okupa sa mga site na nagbibigkis ng histamine, pinipigilan ng ebastine ang pagpapadala ng allergic signal - bumubuti ang mga sintomas ng allergy.

Bilang pangalawang henerasyong antihistamine, ang aktibong sangkap ay halos hindi tumatawid sa hadlang ng dugo-utak. Samakatuwid, ang Ebastine ay nagdudulot ng mga side effect tulad ng pagkapagod at pag-aantok nang mas madalas kaysa sa mga mas lumang antihistamine. Ang pagtaas ng timbang ay hindi rin alam na mangyayari.

Sa kabaligtaran, ang mga unang henerasyong antihistamine ay tumatawid sa hadlang ng dugo-utak. Kaya, nagagawa nilang harangan ang mga central histamine receptors - na may mga kahihinatnan tulad ng pagkapagod, pagtaas ng gana, at pagtaas ng timbang.

Ano ang mga side effect ng ebastine?

Paano gumagana ang ebastine?

Ang Ebastine ay may anti-allergic na epekto sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-activate ng histamine H1 receptors ng histamine. Sa kurso ng mga reaksiyong alerdyi, ang messenger substance na ito ay inilabas sa maraming dami. Sa pamamagitan ng pag-docking sa mga binding site nito, nagdudulot ito ng mga allergic na sintomas tulad ng pagbahing at pangangati.

Sa pamamagitan ng pag-okupa sa mga site na nagbibigkis ng histamine, pinipigilan ng ebastine ang pagpapadala ng allergic signal - bumubuti ang mga sintomas ng allergy.

Bilang pangalawang henerasyong antihistamine, ang aktibong sangkap ay halos hindi tumatawid sa hadlang ng dugo-utak. Samakatuwid, ang Ebastine ay nagdudulot ng mga side effect tulad ng pagkapagod at pag-aantok nang mas madalas kaysa sa mga mas lumang antihistamine. Ang pagtaas ng timbang ay hindi rin alam na mangyayari.

Sa kabaligtaran, ang mga unang henerasyong antihistamine ay tumatawid sa hadlang ng dugo-utak. Kaya, nagagawa nilang harangan ang mga central histamine receptors - na may mga kahihinatnan tulad ng pagkapagod, pagtaas ng gana, at pagtaas ng timbang.

Ano ang mga side effect ng ebastine?

Kung dumaranas ka ng allergy o pantal at walang mali dito, maaaring magreseta ang iyong doktor ng Ebastine nang mas matagal.

Paano kumuha ng ebastine

Available ang Ebastine sa Germany sa anyo ng mga film-coated na tablet at natutunaw na tablet. Walang mga gamot na naglalaman ng ebastine na nakarehistro sa Austria o Switzerland.

  • Allergic rhinitis: ang inirerekomendang dosis para sa mga matatanda at bata na may edad na labindalawang taong gulang at mas matanda ay sampung milligrams ng ebastine isang beses araw-araw. Sa mga kaso ng malala o buong taon na mga sintomas, ang halagang ito ay maaaring tumaas sa 20 milligrams.
  • Mga pantal: ang mga nasa hustong gulang na may mga pantal ay karaniwang umiinom ng sampung milligrams ng ebastine isang beses araw-araw. Ang Ebastine ay hindi angkop para sa mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang (nawawalang data).

Pinakamainam na kunin ang mga tabletang pinahiran ng pelikula na hindi ngumunguya ng isang basong tubig - alinman sa pagkain o nang nakapag-iisa.

Buksan ang blister pack nang may pag-iingat at hindi dinudurog ang tablet. Ito ay napaka manipis at marupok.

Kailan ka hindi dapat uminom ng ebastine?

Sa pangkalahatan, huwag gumamit ng Ebastine…

  • kung ikaw ay hypersensitive o allergic sa aktibong sangkap o sa alinman sa iba pang mga sangkap ng gamot
  • sa mga batang wala pang labindalawang taong gulang (naaangkop sa allergic rhinitis)
  • sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang (naaangkop sa mga pantal)
  • sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso

Ang mga pakikipag-ugnayan ng gamot na ito ay maaaring mangyari sa ebastine

Ang mga sumusunod na tao ay dapat gumamit ng ebastine nang may matinding pag-iingat:

  • mga pasyente na may congenital QT syndrome (isang bihirang kondisyon kung saan ang heart waveform ay binago sa ECG)
  • Mga pasyente na may mababang antas ng potasa (hypokalemia).
  • Mga pasyenteng umiinom ng ilang partikular na gamot nang sabay-sabay, hal., ketoconazole o itraconazole (antifungals), erythromycin o clarythromycin (antibiotics)

Ang mga pakikipag-ugnayan sa alkohol ay hindi naobserbahan. Ang parehong naaangkop sa warfarin (anticoagulant), theophylline (reserve para sa COPD), diazepam (sedative), at cimetidine (gamot sa heartburn).

Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot at pandagdag na ginagamit mo. Nalalapat din ito sa over-the-counter pati na rin sa mga herbal na paghahanda. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga posibleng pakikipag-ugnayan sa droga, tingnan ang insert ng package para sa paghahanda ng iyong ebastine.

Paano kumuha ng mga gamot na naglalaman ng ebastine

Hindi available ang Ebastine nang walang reseta sa Germany; nangangailangan ito ng reseta. Samakatuwid, dapat itong inireseta ng isang doktor.

Sa kasalukuyan ay walang mga gamot sa allergy na may ganitong aktibong sangkap sa Austria at Switzerland.