Elbow: Function, Anatomy at Mga Sakit

Ano ang siko?

Ang siko ay isang tambalang pinagsamang kinasasangkutan ng tatlong buto - ang humerus (buto sa itaas na braso) at ang radius (radius) at ulna (ulna). Mas tiyak, ito ay tatlong bahagyang joints na may isang karaniwang joint cavity at isang solong joint capsule na bumubuo ng functional unit:

  • Articulatio humeroulnaris (pinagsamang koneksyon sa pagitan ng humerus at ulna)
  • Articulatio humeroradialis (pinagsamang koneksyon sa pagitan ng humerus at radius)
  • Articulatio radioulnaris proximalis (pinagsamang koneksyon sa pagitan ng ulna at radius)

Ang elbow joint ay hawak ng collateral ligaments sa loob at labas.

Ang pinakamahalagang nerbiyos at mga daluyan ng dugo ay tumatakbo sa gilid ng flexor ng kasukasuan - kapag kumukuha ng mga sample ng dugo, tinutusok ng doktor ang isang ugat sa baluktot ng siko.

Ano ang function ng siko?

Ang siko ay nagbibigay-daan sa pagbaluktot at pagpapalawak ng bisig laban sa itaas na braso. Higit pa rito, ang kamay ay maaaring ipihit palabas (palad pataas) o papasok (palad pababa) sa pamamagitan ng pag-ikot ng kasukasuan. Sa unang paggalaw (supination), ang radius at ulna bones ay parallel sa isa't isa; sa pangalawang paggalaw (pronation), sila ay tumawid. Ang magkasanib na bisagra sa pagitan ng humerus at ulna ay nakikipag-ugnayan sa iba pang dalawang kasukasuan upang paganahin ang paggalaw ng gulong - ang pag-ikot ng bisig laban sa humerus.

Ang arm flexor (brachialis), na nasa ilalim ng biceps, ay nakabaluktot din sa joint ng siko.

Ang brachioradialis muscle ay isang mahalagang arm flexor na ginagamit lalo na kapag nagbubuhat at nagdadala ng mabibigat na karga.

Ang arm extensor (triceps brachii) ay ang tanging extensor na kalamnan sa siko. Dahil ang tatlong flexor na kalamnan ay may mas malakas na tono sa pahinga kaysa sa extensor na kalamnan, ang bisig ay palaging nasa isang bahagyang nakabaluktot na posisyon kapag hinahayaan natin itong nakabitin nang maluwag.

Saan matatagpuan ang siko?

Ang siko ay ang articulated na koneksyon sa pagitan ng upper arm bone at ng dalawang forearm bones.

Anong mga problema ang maaaring idulot ng siko?

Ang bali ng siko ay kadalasang nangyayari kapag ang isang tao ay nahulog sa kanilang nakalahad na kamay. Ang linya ng bali ay maaaring nasa iba't ibang mga punto sa lugar ng joint, ibig sabihin, ang terminong elbow fracture ay sumasaklaw sa lahat ng fractures ng upper arm, ulna o radius malapit sa elbow joint. Kabilang dito, halimbawa, ang olecranon fracture (bali ng dulo ng ulna sa gilid ng siko).

Maaari ding ma-dislocate ang joint ng siko. Ang dislokasyong ito ay kadalasang nangyayari sa humeroulnar joint, i.e. ang partial joint sa pagitan ng humerus at ulna. Ang dahilan ay kadalasang pagkahulog sa nakaunat o bahagyang baluktot na braso.

Ang isang bursa na malapit sa kasukasuan ay maaaring maging masakit na pamamaga (bursitis olecrani). Minsan bacteria ang dahilan. Sa ibang mga kaso, ito ay isang abacterial na pamamaga, tulad ng maaaring mangyari sa konteksto ng rheumatoid arthritis o gout. Ang talamak na presyon dahil sa madalas na pagkahilig sa siko ("siko ng mag-aaral") ay maaari ding maging trigger para sa abacterial bursitis.