Nakataas na GPT: kung ano ang ibig sabihin ng iyong halaga sa laboratoryo

Kailan itinaas ang halaga ng GPT?

Kung ang mga pagsusuri sa dugo ay nagpapakita ng mataas na antas ng enzyme glutamate pyruvate transaminase (GPT), kadalasan ito ay dahil sa pagkasira ng selula ng atay: Ang enzyme ay matatagpuan sa mataas na konsentrasyon sa mga selula ng atay at inilalabas sa dugo kapag nasira ang mga selula. Ang sakit sa biliary tract ay maaari ding maging dahilan ng pagtaas ng GPT. Sa pangkalahatan, ang mga sumusunod na sakit ay ang pangunahing posibleng dahilan ng pagtaas ng GPT:

 • Pamamaga ng atay na dulot ng mga virus (hepatitis A, B, C, D at E)
 • Pinsala sa atay na dulot ng mga lason (tulad ng fungal toxins)
 • Pagkasira ng atay dahil sa mga gamot
 • Cirrhosis ng atay
 • Naka-stagnant na atay
 • Matabang atay
 • Mga tumor sa atay (tulad ng kanser sa atay) at metastases ng mga malignant na tumor sa atay
 • Pamamaga ng mga duct ng apdo (cholangitis)
 • Stasis ng apdo (cholestasis)

Ang hemolysis (pagkabulok ng mga pulang selula ng dugo) ay maaari ding maging dahilan kung ang antas ng GPT ay masyadong mataas. Ito ay dahil ang enzyme ay nakapaloob din sa mga pulang selula ng dugo at inilalabas kapag naghiwa-hiwalay ang mga ito. Ang hemolysis ay maaaring sanhi, halimbawa, sa pamamagitan ng matinding impeksyon, pagkalason o prosthetic na mga balbula sa puso.

Ang GPT ay maaari ding tumaas pagkatapos ng masiglang ehersisyo.

Nakataas ang GPT: Kailan may panganib?

Sa maraming kaso, hindi nababahala kung bahagyang nakataas ang GPT. Gayunpaman, sa mga taong may madalas na mataas na pagbabasa, ang sakit sa atay na nangangailangan ng therapy ay dapat na ibukod. Ito ay totoo lalo na kung ang iba pang mga halaga ng atay ay nakataas din sa parehong oras.

Nakataas na GPT: Paano nalaman ng doktor ang dahilan?

Kung ang mga halaga ng atay na GOT, gamma-GT at GPT ay tumaas, eksaktong magtatanong ang doktor tungkol sa mga sintomas at medikal na kasaysayan upang linawin ang posibleng pinsala sa atay. Kasama sa mga karaniwang tanong ang:

 • Mayroon ka bang sakit sa kanang itaas na tiyan?
 • Mayroon ka bang isa o higit pa sa mga sumusunod na sintomas: spidery veins ng balat, makintab na pamumula ng palad, madalas na utot, patuloy na matinding pangangati, dugo sa dumi?
 • Anong mga gamot ang iniinom mo?
 • Nakarating ka ba kamakailan sa ibang bansa?
 • Mayroon ka bang family history ng sakit sa atay?

Ang impormasyong ito ay makakatulong sa manggagamot na linawin kung bakit ang mga halaga ng atay tulad ng GPT ay nakataas. Ito ay dinagdagan ng mga pisikal na eksaminasyon at mga pamamaraan ng imaging tulad ng ultrasound. Kapag natukoy na ang dahilan, maaaring simulan ang naaangkop na therapy.