Pangangalaga sa End-of-Life – Nariyan Hanggang Wakas

Ang end-of-life care ay isang salita na hindi maisip o ayaw ng maraming tao na isipin nang detalyado. Ang pagkamatay at kamatayan ay mga paksa na mas gusto nilang itulak sa malayo. Ang kabaligtaran ay totoo sa mga end-of-life caregiver: sinasadya nilang harapin ang kamatayan at sinasamahan ang mga namamatay na tao sa huling yugto ng kanilang buhay. Simpleng "nariyan" para sa namamatay - iyon ang napakahalaga at mahalagang gawain ng mga end-of-life caregiver.

Maraming paraan ng pagtulong sa namamatay

Maaaring bisitahin ng mga end-of-life caregiver ang naghihingalo sa bahay, sa mga ospital, nursing home o hospices. Gayunpaman, available din ang end-of-life care sa telepono, sa email o sa online chat.

Para sa ilang tao, tulad ng mga manggagawa sa hospice, psychologist at chaplain, bahagi ng kanilang trabaho ang pangangalaga sa katapusan ng buhay. Para sa iba, ito ay isang boluntaryong gawain. Bilang karagdagan, maraming mga kamag-anak at kaibigan ng mga namamatay na tao na awtomatikong nagbibigay ng end-of-life na pangangalaga nang hindi nakagawa ng sinasadyang desisyon na gawin ito.

Ano ang maaaring gawin ng mga end-of-life caregiver

 • ay takot sa sakit
 • ay nag-aalala, kinakabahan, malungkot o iritable
 • nahihirapang matulog at mag-concentrate
 • mag-alala tungkol sa pagkawala ng kanilang kalayaan at maging pabigat sa kanilang mga mahal sa buhay
 • tingnan ang kanilang pisikal na kahinaan at finiteness bilang isang pagkatalo
 • gustong isipin at pag-usapan ang kahulugan ng buhay, pagkamatay at kung ano ang darating pagkatapos
 • gustong alalahanin at pag-usapan ang iba't ibang sandali ng kanilang sariling buhay
 • pakiramdam at mabuhay sa pamamagitan ng pananabik, panghihinayang at marami pang ibang emosyon
 • gustong linawin at lutasin ang mga huling bagay
 • kailangang matutong tanggapin ang mga limitasyon ng gamot
 • kailangang magpaalam sa buhay at sa mga taong mahal nila
 • umiyak at tumawa, sumigaw at kumanta, magalit at magpasalamat

Inaalis nila ang takot sa kalungkutan

Ang mga end-of-life caregiver ay hindi responsable para sa pisikal na pangangalaga o housekeeping ng isang namamatay na tao, ngunit para sa kanilang kaluluwa. Ang pinakamahalagang bagay ay nandiyan ang namamatay na kasama para sa tao. Ito ay maaaring humantong sa isang napaka-espesyal, malapit na relasyon.

End-of-life care din para sa mga kamag-anak

Kasama rin sa pangangalaga sa katapusan ng buhay ang pagtulong sa mga miyembro ng pamilya. Marami sa kanila ang nabibigatan ng kaalaman na malapit nang mawala ang isang mahal sa buhay. Ang pagtanggap nito at kasabay nito ay ang pagtitiis sa mga oras, araw at linggo hanggang sa dumating ang oras ay maaaring mahirap tiisin. Ang isang kasama para sa namamatay ay maaaring tumayo sa tabi ng mga apektado.

Minsan, ang mga namamatay na tao at ang kanilang mga kamag-anak ay hindi nangahas na makipag-usap nang hayagan sa isa't isa tungkol sa paghihiwalay at kamatayan. Madalas namamagitan dito ang mga kasama sa dulo ng buhay.

At kahit namatay na ang pasyente, nandiyan pa rin ang mga kasama sa kamatayan para sa mga kamag-anak. Maaari silang tumulong sa pag-aayos ng libing, halimbawa.

Ang mga end-of-life caregiver ay may sariling bagay

Ang mga hamong ito ng end-of-life care ay nasusukat ng iba't ibang positibong aspeto na nag-uudyok sa mga end-of-life caregiver na gawin ang kanilang trabaho. Halimbawa, maraming mga kasama ang maaaring…

 • gawin ang kanilang trabaho sa kaalaman na ito ay lubhang kapaki-pakinabang at makabuluhan
 • @ higit na pahalagahan ang halaga ng buhay at ng mga matatanda, may sakit at malungkot na tao
 • sa pamamagitan ng madalas na paghaharap sa kamatayan, mas kilalanin at maranasan ito bilang bahagi ng buhay
 • sa pamamagitan ng kanilang trabaho ay mas nakikitungo din sa pagkamatay ng kanilang sariling mga kamag-anak

Sino ang angkop bilang namamatay na kasama?

Upang ang mga positibong damdamin ay mangingibabaw sa panahon ng end-of-life care, makakatulong kung ang mga kasama ay magdadala ng ilang mga katangian sa kanila. Kabilang dito ang empatiya, pagmamalasakit at pagiging maaasahan, gayundin ang kakayahang dumistansya sa kanilang sarili at huwag dalhin ang kalungkutan at galit sa kanila. Ang pagpapatawa at isang ganap na pribadong buhay ay makakatulong din sa mga boluntaryo o propesyonal na mga kasama para sa namamatay na makayanan ang madalas na emosyonal na hinihingi na trabaho.

Ang mga nagtatrabaho na sa isang propesyon sa kalusugan tulad ng nursing ay maaaring kumuha ng karagdagang pagsasanay sa palliative care at pagkatapos ay propesyonal na samahan ang namamatay. Para sa mga taong gustong gumawa ng boluntaryong pangangalaga sa katapusan ng buhay, ang iba't ibang mga katawan (hal. mga asosasyong panlipunan at simbahan) ay nag-aalok ng mga angkop na kurso.