Epiglottis: Function, Anatomy, at Mga Sakit

Ano ang epiglottis?

Ang epiglottis ay ang epiglottis, ang itaas na bahagi ng larynx. Mayroon itong cartilaginous skeleton at natatakpan ng parehong mucosa bilang vocal folds sa loob ng larynx at bibig. Ang epiglottis ay matatagpuan sa itaas ng trachea at isinasara ito sa panahon ng proseso ng paglunok.

Ano ang pagpapaandar ng epiglottis?

Ang epiglottis ay sakop ng parehong mucosa na nangyayari sa bibig at sa vocal folds. Paminsan-minsan, ang mga taste buds tulad ng nasa dila ay matatagpuan din sa epithelium ng mucosa na ito. Maraming mga glandula ang matatagpuan sa likod ng epiglottis, sa mga dimples ng cartilaginous na ibabaw at sa pocket folds, na ang pagtatago ay inilaan upang panatilihing basa ang mucosa sa panahon ng pagsasalita.

Saan matatagpuan ang epiglottis?

Anong mga problema ang maaaring idulot ng epiglottis?

Ang talamak na pamamaga ng epiglottis na dulot ng bacteria ay tinatawag na epiglottitis. Sa karamihan ng mga kaso, ang Haemophilus influenzae type B bacteria ay responsable para sa epiglottitis. Ang sakit ay nangyayari lalo na sa mga bata sa edad ng preschool. Ang pamamaga ng epiglottis ay maaaring humantong sa igsi ng paghinga at sa gayon ay sa isang matinding sitwasyon na nagbabanta sa buhay.

Ang mga benign at malignant na tumor ay maaaring mabuo sa lugar ng epiglottis.