ERCP: Kahulugan, mga dahilan, at proseso

Ano ang ERCP?

Ang ERCP ay isang radiological na pagsusuri kung saan matutunton ng manggagamot ang mga cavity ng bile ducts, ang gallbladder (Greek cholé = bile) at ang ducts ng pancreas (Greek pán = all, kréas = flesh) pabalik sa kanilang pinanggalingan laban sa normal na direksyon. ng daloy (retrograde) at suriin ang mga ito. Upang gawin ito, gumagamit siya ng tinatawag na endoscope - isang instrumento na may hugis ng tubo na nilagyan ng light source at isang optical system. Ginagabayan ng doktor ang endoscope na ito sa pamamagitan ng bibig at tiyan papunta sa duodenum (= unang seksyon ng maliit na bituka) hanggang sa punto kung saan ang bile duct ay sumasali sa duodenum. Mula doon, pinupunan ng manggagamot ang isang X-ray contrast medium sa bile duct sa pamamagitan ng endoscope; Pagkatapos ay kinukuha ang X-ray.

Bilang karagdagan, ang mga maliliit na interbensyon ay posible sa panahon ng ERCP, halimbawa ang pag-alis ng bato sa apdo mula sa bile duct.

Gall bladder at pancreas

Kailan ginaganap ang ERCP?

Sa pagsusuri ng ERCP, maaaring makita ng doktor ang mga pathological na pagbabago sa lugar ng mga duct ng apdo at pancreatic duct. Kabilang dito ang:

 • Jaundice (icterus) upang linawin ang isang sagabal
 • Pamamaga ng pantog ng apdo (cholecystitis)
 • Pamamaga ng bile duct (cholangitis)
 • Constriction ng bile ducts, hal. dahil sa gallstones
 • Pancreatitis (pamamaga ng pancreas)
 • Mga cyst at tumor

Ano ang ginagawa sa panahon ng ERCP?

Ang ERCP ay isang outpatient na pamamaraan pagkatapos na karaniwan mong makakauwi ng mabilis. Bago ang ERCP, tatalakayin sa iyo ng doktor kung dumaranas ka ng mga clotting disorder o umiinom ng mga gamot na anticoagulant. Kung may pamamaga, bibigyan muna ng antibiotic.

Bago magsimula ang pagsusuri, bibigyan ka ng gamot para sa isang maikling pampamanhid (pagtulog ng takip-silim) sa pamamagitan ng venous line. Sa buong ERCP, ang iyong presyon ng dugo, pulso, at mga antas ng oxygen sa dugo ay susubaybayan.

Mga interbensyon sa panahon ng ERCP

Kung pinaghihinalaan ang mga tumor, maaaring kumuha ang doktor ng sample ng tissue (biopsy) sa panahon ng ERCP. Bilang karagdagan, ang mga paghihigpit ay maaaring palawakin sa tulong ng mga tubo - tinatawag na mga stent.

Sa ilang mga kaso, kinakailangan upang hatiin ang "papilla vateri" (papillotomy). Ito ang fold ng mucous membrane sa duodenum kung saan bumubukas ang bile duct at pancreatic duct sa bituka. Pinalaki ng papillotomy ang karaniwang orifice na ito ng mga duct.

Sa panahon ng ERCP, maaari ring alisin ng doktor ang mga gallstones kung kinakailangan.

Ano ang mga panganib ng ERCP?

Tulad ng anumang pamamaraan, ang mga potensyal na panganib na nauugnay sa ERCP ay dapat na maingat na timbangin nang maaga. Kabilang dito ang:

 • Pancreatitis
 • Pamamaga ng mga duct ng apdo o gallbladder
 • Pinsala sa esophagus, tiyan o bituka kapag ipinapasok ang endoscope
 • Allergy sa X-ray contrast medium na ibinibigay
 • Hirap sa paglunok, pananakit ng lalamunan at pamamalat dahil sa pagpasok ng endoscope
 • Impeksyon

Ang ERCP sa panahon ng pagbubuntis ay dapat na iwasan kung maaari.

Ano ang kailangan kong malaman pagkatapos ng ERCP?

Pagkatapos ng ERCP, hindi ka dapat kumain o uminom ng kahit ano sa loob ng hindi bababa sa dalawang oras upang maiwasang mapukaw ang gallbladder at pancreas na ilabas ang kanilang mga digestive secretions. Pagkatapos, magsimula sa mga magagaan na pagkain tulad ng tsaa at rusks. Hindi ka rin dapat magmaneho o magpatakbo ng makinarya o uminom ng alak sa araw ng ERCP. Kung bigla kang nakaramdam ng hindi maganda at nagkaroon ng lagnat, matinding pananakit o pagdurugo, mangyaring ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor.