Mga ehersisyo laban sa sakit sa gilid ng leeg 3

“Harap leeg kalamnan ”Ilagay ang iyong ulo mula sa nakaunat na pagkahilig sa gilid (tingnan ang ehersisyo 1) sa leeg. hawakan ang kahabaan ng halos 10 segundo bawat panig. Pumunta sa artikulong "Mga ehersisyo laban sa sakit sa leeg