Mga ehersisyo laban sa pag-igting ng leeg at balikat 2

"Banayad na tao sa trapiko" Iunat ang isang braso paitaas at ang isa pa sa gilid nang sabay. Baguhin ang mga bisig 10-15 beses nang direkta sa likod ng bawat isa. Magpatuloy sa susunod na ehersisyo