Mga ehersisyo laban sa pag-igting ng leeg sa tanggapan 3

"Pag-ikot" Sa isang baluktot na posisyon, hawakan ang isang siko nang paikut-ikot sa tapat ng tuhod sa harap ng katawan. Pagkatapos palitan ang braso at tuhod ng halos 10 beses sa bawat panig. Magpatuloy sa susunod na ehersisyo