Lagnat sa Mga Sanggol

Ano ang lagnat?

Mas madalas na nilalagnat ang mga sanggol at maliliit na bata kaysa sa mga matatanda. Ito ay isang proteksiyon na reaksyon ng katawan, kung saan sinusubukan nitong labanan ang mga pathogen. Hindi na rin sila maaaring dumami sa mas mataas na temperatura.

Sa malusog na mga bata, ang temperatura ng katawan ay nasa pagitan ng 36.5 at 37.5 degrees Celsius (°C). Kung ang mga halaga ay umakyat sa 37.6 hanggang 38.5°C, ang bata ay may mataas na temperatura. Sinasabi ng mga doktor ang lagnat sa mga sanggol mula sa 38.5°C. Ang mataas na lagnat ay kapag ang sanggol ay may temperatura na higit sa 39°C. Ang mga temperaturang higit sa 41.5°C ay nagbabanta sa buhay dahil sinisira nila ang sariling mga protina ng katawan.

Ang indikasyon ng lagnat ay kapag ang mukha ng sanggol ay pula at mainit. Ang ilang mga sanggol ay inaantok dahil sa lagnat, ang iba ay umuungol at/o ayaw kumain o uminom.

Paano sukatin ang lagnat?

Ang pinakatumpak na paraan upang masukat ang temperatura ng katawan ay sa anus (ibaba). Ang pagsukat ng temperatura sa bibig ay nagbibigay din ng tumpak na mga resulta, ngunit dapat lamang isagawa sa mga bata na higit sa limang taong gulang. Ito ay dahil upang mapagkakatiwalaang matukoy ang temperatura sa bibig, ang batang pasyente ay dapat na mapagkakatiwalaang isara ang bibig at huminga sa pamamagitan ng ilong, at hindi rin dapat kumagat sa dulo ng thermometer.

Posible ang mga sukat sa kilikili o tainga, ngunit hindi gaanong tumpak. Ang mga ito ay lumalabas na humigit-kumulang 0.5 degrees na mas mababa kaysa sa aktwal na temperatura ng core ng katawan, dahil pinipigilan ng natural na thermal protection ng balat ang tumpak na pagsukat.

Kailan at bakit dapat gamutin ang lagnat?

Ang mga sanggol na may mataas na lagnat ay kadalasang pagod, walang sigla at karaniwang lumalabas na may sakit. Pagkatapos ng mga hakbang sa pagpapababa ng lagnat, gayunpaman, kadalasan ay mas bumuti ang pakiramdam nila. Ang mga napakabata na bata ay madaling kapitan din ng febrile convulsion. Ito ay isa pang dahilan kung bakit dapat maagang mapababa ang lagnat. Dalhin ang isang nilalagnat na sanggol o sanggol sa doktor kung siya ay madaling kapitan ng febrile convulsions. Bilang karagdagan, ang pagbisita sa doktor ay mahigpit na inirerekomenda kung:

  • ang sanggol ay mas bata sa tatlong buwan at may temperaturang 38°C o higit pa (para sa mas matatandang bata: higit sa 39°C)
  • ang sanggol ay mas matanda sa tatlong buwan o ang sanggol ay dalawang taon o mas bata, at ang lagnat ay tumatagal ng higit sa isang araw
  • hindi bumababa ang lagnat sa kabila ng mga hakbang sa pagpapababa ng lagnat (tulad ng pag-compress ng guya)
  • nangyayari ang iba pang mga sintomas, tulad ng kawalan ng pakiramdam, pananakit ng tiyan, pagtatae, pagsusuka, o mga pantal sa balat
  • sa kabila ng pagbaba ng temperatura dahil sa mga hakbang sa pagbabawas ng lagnat, ang bata ay walang pakialam at hindi gumagalaw gaya ng dati
  • ang sanggol ay malaki pa rin ang kapansanan sa kabila ng pagbaba ng lagnat
  • ayaw uminom ng nilalagnat na sanggol
  • nangyayari ang febrile convulsion
  • nag-aalala ka lang at nag-aalala

Ang iyong sanggol ay may partikular na mataas na kinakailangan ng likido sa panahon ng lagnat. Samakatuwid, siguraduhin na ang iyong sanggol ay uminom ng sapat. Kung tumanggi siyang uminom, ang iyong pedyatrisyan ay magsasaayos sa ilang partikular na kaso para sa infusion therapy. Ang mga nilalagnat na sanggol ay madaling ma-dehydrate dahil nawawalan sila ng maraming likido sa pamamagitan ng pagpapawis dahil sa kanilang medyo malaking ibabaw ng katawan kumpara sa kanilang timbang sa katawan.

Paano ba mabawasan ang lagnat?

Mayroong dalawang paraan upang mabawasan ang lagnat: sa pamamagitan ng hindi gamot na paraan at sa pamamagitan ng mga gamot na pampababa ng lagnat.

Mga hakbang na hindi panggamot

Ang mga sanggol na nilalagnat ay hindi dapat bihisan (masyadong) mainit o takpan. Ang mga damit na masyadong mainit ay hindi pinapayagan ang init na makatakas. Karaniwang sapat na ang manipis na damit (tulad ng light romper suit) at isang saplot para sa saplot.

Kung ang nilalagnat na bata ay may mainit na mga binti, maaari kang gumawa ng mga pambalot ng guya. Upang gawin ito, isawsaw ang mga cotton cloth sa maligamgam na tubig (mga 20 degrees, mas malamig ng ilang degree kaysa sa temperatura ng katawan ng sanggol), pigain ang mga ito nang marahan, at pagkatapos ay balutin ang mga ito sa mga binti ng sanggol. Pagkatapos ay maglagay ng tuyong tela sa paligid ng bawat guya, kasama ang isang tela ng lana sa bawat isa. Ang pagsingaw ng tubig ay magbibigay ng paglamig at pagtaas ng paglabas ng init. Hayaang nakabalot ang guya hanggang sa makaramdam sila ng init sa katawan. Aabutin ito ng mga 15 hanggang 20 minuto. Kapag mainit na muli ang mga guya pagkatapos tanggalin ang mga balot, maaari mo itong ilagay muli sa iyong sanggol.

Mga gamot na antipirina

Kung kinakailangan, ang mataas na lagnat sa sanggol ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mga gamot na pampababa ng lagnat (antipyretics) tulad ng paracetamol. Bilang karagdagan sa kanilang epekto sa pagbabawas ng lagnat, ang karamihan sa mga antipirina ay mayroon ding mga katangian na nagpapaginhawa sa sakit at anti-namumula. Maaari silang ibigay bilang isang juice o suppository, halimbawa. Bigyang-pansin ang tamang dosis para sa mga sanggol. Ang mga suppositories ng sanggol lamang ang dapat gamitin para sa mga sanggol - at ang mga ito ay nasa bilang lamang na pinapayagan ng doktor.

Mag-ingat: Huwag kailanman magbigay ng acetylsalicylic acid (ASA) sa mga sanggol at maliliit na bata: Ang pain reliever at antipyretic na ito ay posibleng magdulot ng isang pambihirang sakit sa liver-brain (Reye's syndrome) na maaaring nakamamatay.