First Aid para sa Pagkalason

Maikling pangkalahatang-ideya

 • Ano ang pagkalason? Ang nakakapinsalang epekto ng isang dayuhan o nakakalason na sangkap sa katawan.
 • Paano makikilala ang pagkalason? Depende sa uri ng pagkalason, hal. pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, panginginig, pagkahilo, mga seizure, kawalan ng malay, cardiovascular failure, respiratory arrest.
 • Ano ang gagawin sa kaso ng pagkalason? Sa kaganapan ng (pinaghihinalaang) pagkalason, dapat kang makipag-ugnayan palagi sa isang doktor o isang emergency na doktor!

Atensyon!

 • Ang ilang mga pagkalason ay bahagyang mapanganib lamang, habang ang iba ay maaaring nakamamatay. Halos hindi ito ma-assess ng mga layko, kaya naman dapat laging tumawag ng doktor kung pinaghihinalaan ang pagkalason!
 • Lumayo sa mga remedyo sa bahay kung sakaling magkaroon ng pagkalason! Halimbawa, huwag na huwag painumin ng gatas ang apektadong tao, dahil maaaring mas mabilis na makapasok ang lason sa daloy ng dugo.
 • Sa ngayon, ang mga doktor ay bihirang mag-udyok ng pagsusuka sa mga kaso ng pagkalason - dahil maaari lamang itong mag-alis ng isang maliit na halaga ng lason mula sa katawan at nagdadala din ng mga panganib (hal. ang suka ay maaaring makapasok sa windpipe o isang kinakaing unti-unting bagay na maaaring bumubulusok sa esophagus sa pangalawang pagkakataon). Ang mga layko ay hindi dapat mag-udyok ng pagsusuka sa mga apektadong tao!

Pagkalason: Ano ito?

Ang pagkalason (medikal na pagkalasing) ay pinsala sa katawan na dulot ng pagkakadikit sa isang nakakalason na sangkap. Maaaring mangyari ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang paraan:

 • Pagnanakaw
 • Pagkadikit sa balat at/o mucous membrane (hal. mata o ilong)

Ang ilang mga sangkap na nagdudulot ng pagkalason ay nakakalason kahit sa maliit na dami. Ang iba, gayunpaman, ay karaniwang hindi nakakalason (hal. shaving foam, toothpaste, blackboard chalk, mga paghahanda sa bitamina) at nagiging mapanganib lamang sa mas malaking dami.

Halos lahat ng mga sangkap ay maaaring nakakalason sa naaangkop na mga dosis - "ang dosis ay gumagawa ng lason" (Paracelsus).

Hindi sinasadya at sinadyang pagkalason

Maaaring mangyari ang hindi sinasadyang pagkalason, halimbawa, kung ang iyong anak ay umiinom mula sa sa tingin mo ay isang bote ng soda kung saan nag-iimbak ka ng mga produktong panlinis sa bahay o pampakintab ng muwebles. Ang paghahalo ng mga gamot o paghawak ng mga nakakalason na kemikal ay maaari ding maging sanhi ng hindi sinasadyang pagkalason.

Ang sinadyang pagkalason ay kadalasang nilayon na pumatay o kahit man lang saktan ang iyong sarili o ang ibang tao. Magagawa ito sa pamamagitan ng paglunok ng lason o labis na dosis ng gamot. Minsan ang mga tao ay sadyang nilalason upang gawin silang walang pagtatanggol (hal. para sa panggagahasa o pagnanakaw).

Mga uri ng pagkalason

Ang mga pangunahing uri ng pagkalason ay:

Pagkalason sa pagkain: Ang mga ito ay resulta ng pagkonsumo ng sirang pagkain. Ang eksaktong dahilan ng mga sintomas ay, halimbawa, mga lason, bakterya o mga parasito sa pagkain.

Pagkalason sa alkohol: Kung ang isang tao ay kumonsumo ng maraming dami ng alkohol sa maikling panahon, magreresulta ito sa pagkalason sa alkohol. Ang mga kahihinatnan ay depende sa lawak ng pagkalasing. Ang antas ng alkohol sa dugo na limang bawat mille o higit pa ay karaniwang nakamamatay. Hindi sinasadya, ang alkohol ay hindi lamang matatagpuan sa alak, serbesa, atbp., kundi pati na rin sa ilang mga produktong kosmetiko, mga disinfectant at mga ahente ng paglilinis, halimbawa.

Pagkalason sa halaman: Madalas itong nangyayari sa (maliit) na mga bata na walang ingat na naglalagay ng mga makukulay na berry o dahon sa kanilang mga bibig. Ang mga sangkap tulad ng mahahalagang langis o lason ay responsable para sa mga sintomas ng pagkalason. Ang mga nasa hustong gulang ay maaari ring magkaroon ng pagkalason sa halaman, halimbawa kung hindi nila sinasadyang mapitas at makakain ang mga katulad na dahon ng lily of the valley habang naghahanap ng ligaw na bawang.

Pagkalason sa droga: Ito ay sanhi ng labis na dosis ng isang gamot. Ito ay maaaring mangyari nang hindi sinasadya, halimbawa sa mga matatandang tao. Gayunpaman, ang pagkalason sa gamot ay kadalasang sinasadya - bilang isang pagtatangkang magpakamatay.

Pagkalason sa mga gas: Ang paglanghap ng iba't ibang uri ng gas (hal. carbon monoxide) ay maaari ding magdulot ng mga sintomas ng pagkalason. Ang isang halimbawa ay ang pagkalason sa paglanghap ng usok (pagkalasing dulot ng paglanghap ng usok o mga gas ng apoy).

Pagkalason sa mabibigat na metal: Ito ay kadalasang unti-unting pagkalasing – ang mga apektadong hindi sinasadya ay nakakain ng maliit na halaga ng nakakalason na mabibigat na metal (tulad ng bakal, tingga, mercury, tanso) sa mas mahabang panahon, na naiipon sa katawan. Ito ay maaaring mangyari, halimbawa, sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain (hal. isda na may mercury contamination) o sa pamamagitan ng inuming tubig mula sa mga lead pipe.

Pagkalason: Paano ito makilala?

Ang mga sintomas ng pagkalason ay nakasalalay, bukod sa iba pang mga bagay, sa uri at dosis ng nakakalason na sangkap. Bilang karagdagan, ang mga tao ay maaaring mag-iba ng reaksyon sa parehong nakakalason na sangkap. Ang mga pangkalahatang sintomas ng pagkalason ay, halimbawa

 • Pagduduwal, pagsusuka, pagtatae
 • tiyan sakit
 • Sakit ng ulo, pagkahilo
 • Mga estado ng pagkabalisa, guni-guni, pagkalito
 • Pinabilis o pinabagal na pulso
 • Maputla, pamumula ng balat, pakiramdam ng init
 • pagkabigla
 • Mga problema sa paghinga hanggang sa paghinto sa paghinga
 • Ang pagkabigo sa cardiovascular

Depende sa epekto ng lason, ang iba pang mga sintomas ay maaari ding mangyari, tulad ng mga seizure, paglalaway at lacrimation, paralisis at pagpapawis. Kung ang lason ay dumating sa balat, maaari itong tumugon sa isang pantal at paltos - at sa talamak na pakikipag-ugnay sa pamamaga (dermatitis). Ang pagkakadikit ng mata sa mga lason ay nagdudulot ng pananakit at pamumula ng mga mata. Bilang karagdagan, ang pasyente ay hindi na nakakakita ng maayos o sa lahat sa apektadong mata.

Pagkalason: mga hakbang sa pangunang lunas

Ang dapat mong gawin kung gusto mong tulungan ang isang taong nalason ay palaging nakasalalay sa kung ano ang nalason sa kanila, anong mga sintomas ang kanilang ipinapakita at kung gaano kalubha ang pagkalason.

Sa kaso ng pagkalason sa pamamagitan ng digestive tract (hal. may alkohol, gamot, lason o nasirang pagkain, mga nakakalason na halaman, mga kemikal), dapat mong gawin ang mga sumusunod na hakbang sa first aid:

Kalmahin ang apektadong tao, lalo na kung ito ay isang bata, at panatilihing kalmado ang iyong sarili.

Tawagan ang mga serbisyong pang-emergency (112). Pagkatapos ay i-dial ang poison control center sa iyong rehiyon. Sasabihin sa iyo ng mga tauhan doon kung ano ang maaari o dapat mong gawin.

Kung tumutugon ang tao, buksan ang kanyang bibig at subukang punasan ang anumang labi ng natutunaw na sangkap gamit ang isang daliri.

Panatilihin ang lahat ng labi na maaaring maging sanhi ng pagkalason (hal. natirang pagkain, labi ng kabute, tableta, bahagi ng mga halaman). Dalhin ang mga ito – at/o anumang suka – sa doktor o ospital upang matukoy ng doktor kung ano ang pagkalason.

Kung ang apektadong tao ay nagsusuka nang mag-isa, maaari mo silang tulungan sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang ulo o paghagod sa kanilang likod upang mapanatag sila.

Pangunang lunas para sa pagkalason sa gas

Sa kaganapan ng pagkalason sa gas, dapat mo munang alisin ang apektadong tao mula sa danger zone (sa kondisyon na hindi mo ilalagay sa panganib ang iyong sarili!) at dalhin sila sa sariwang hangin. Bilang kahalili, maaari mong i-ventilate ang silid nang maayos upang ang mga gas ay mawala.

Bigyang-pansin ang iyong kaligtasan: Kung ang mga gas ay tumakas sa mga saradong silid, ang mga ito ay hindi lamang nakakalason, ngunit madalas ding lubhang nasusunog. Ang bukas na apoy o lumilipad na mga spark ay maaaring mag-apoy sa gas.

Tanging kapag ang apektadong tao ay nailigtas mula sa mapanganib na sitwasyon ay ipinapayo ang karagdagang mga hakbang sa pangunang lunas - ibig sabihin, pagpapatahimik sa pasyente, paglalagay sa kanila sa posisyon ng paggaling kung sila ay walang malay at muling pagbuhay sa kanila kung kinakailangan.

Pangunang lunas para sa pagkalason sa mga kemikal

Kung ang isang tao ay nakakuha ng mga kemikal (hal. acid) sa kanilang mga mata o sa kanilang balat, banlawan ang lugar nang lubusan ng malamig, malinaw na tubig nang hindi bababa sa sampung minuto. Kung ang mga mata ay apektado, panatilihing bukas ang talukap ng mata hangga't maaari at palaging banlawan mula sa ilong hanggang sa templo.

Huwag tanggalin ang anumang damit na nabasa sa kemikal mula sa apektadong tao – posibleng mapunit mo ang balat sa ilalim!

Pagkalason: Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Pagkalason: pagsusuri ng doktor

Upang makapagsimula ng tamang paggamot, dapat malaman ng doktor ang higit pa tungkol sa posibleng dahilan at kalubhaan ng pagkalason.

Upang gawin ito, kukuha muna siya ng mahalagang impormasyon sa background sa isang panayam (anamnesis): Kung maaari, tatanungin niya ang pasyente kung anong mga sangkap ang kanyang nakontak (sa pamamagitan ng paglunok, paglanghap, paghawak, atbp.). Itatanong din nila kung gaano karaming pinaghihinalaang pagkain ang kinain o kung gaano karaming kemikal ang nilamon, halimbawa. Mahalaga rin na malaman kung kailan ito nangyari at kung gaano kabilis lumitaw ang mga sintomas. Kung ang pasyente ay hindi tumutugon o masyadong bata, ikaw bilang first aider ay maaaring makapagbigay ng kinakailangang impormasyon.

Nakatutulong din para sa doktor kung ikaw bilang first aider ay nakabawi sa nakakalason na pagkain, gamot, kemikal at/o suka ng pasyente. Ginagawa nitong mas madaling matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkalason.

Ang isang pisikal na pagsusuri (kabilang ang pagsukat ng presyon ng dugo, atbp.) ay magbibigay sa doktor ng impormasyon tungkol sa pangkalahatang kondisyon ng pasyente. Maaari rin itong magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa uri ng pagkalason. Halimbawa, binabago ng ilang mga lason ang amoy ng hininga sa isang katangiang paraan. At ang anumang mga lugar ng pag-iniksyon ay maaaring magpahiwatig na ang pasyente ay nag-inject ng mga gamot.

 • Pagsusuri ng dugo: Ang sanhi ng pagkalason (mga gamot, carbon monoxide, atbp.) ay kadalasang makikita sa dugo. Bilang karagdagan, ang mga halaga ng dugo ay kadalasang nagbibigay ng mga indikasyon ng mga posibleng organ dysfunctions (tulad ng atay o bato) bilang resulta ng pagkalason.
 • Pagsusuri sa ihi: Ang pagsusulit na ito ay maaaring gamitin upang makakita ng mga gamot, halimbawa.
 • Pagsusuri ng dumi: Ang doktor ay magpapasuri ng sample ng dumi kung pinaghihinalaan niya ang pagkalason sa salmonella, halimbawa.
 • Pagsusuri sa X-ray: Minsan ang sanhi ng pagkalason ay maaaring matukoy sa mga larawan ng X-ray, halimbawa mga metal tulad ng tingga, mga nakalunok na pakete ng gamot (sa kaso ng mga drug courier), nilamon na baterya o labi ng hayop mula sa pag-atake ng isang makamandag na hayop (hal. makamandag na ngipin).

Pagkalason: paggamot ng isang doktor

Ang pagkalason ay hindi palaging nangangailangan ng medikal na paggamot. Kung nangyari ito, maaaring kailanganin ang ospital sa ilalim ng ilang mga pangyayari. Kasama sa paggamot ang pagsubaybay o pag-stabilize ng estado ng kalusugan ng pasyente at pagtulong sa katawan na mailabas ang naturok na lason nang mas mabilis (karaniwan ay sa pamamagitan ng ihi) o upang i-deactivate ito (karaniwan ay sa pamamagitan ng atay).

Tinitiyak ang paggana ng katawan

Sa kaganapan ng pagkabigo sa bato, ang pasyente ay maaaring tumanggap ng paghuhugas ng dugo (dialysis). Sa napakalubhang mga kaso, kung saan ang atay at/o mga bato ay naging permanenteng hindi gumagana bilang resulta ng pagkalason, maaaring kailanganin ang isang organ transplant.

Pigilan ang pagsipsip at pagkalat ng lason

Ang doktor ay maaaring magbigay ng activated charcoal kung ang apektadong tao ay nakalunok ng lason. Ito ay nagbibigkis sa nakalalasong sangkap sa digestive tract upang hindi na ito makapasok sa daluyan ng dugo. Gayunpaman, ang activated charcoal ay hindi epektibo laban sa lahat ng lason; ito ay hindi epektibo laban sa maraming mga kemikal sa bahay o alkohol. Wala rin itong epekto sa mga lason na nakapasok na sa daluyan ng dugo.

Kung ang lason ay natutunaw nang pasalita, maaari ring makatuwiran na i-bomba ang tiyan ng apektadong tao. Gagawin ito ng doktor kung ang lason ay lubhang mapanganib o ang pangkalahatang kalagayan ng kalusugan ng pasyente ay hindi maganda.

Pagbibigay ng antidote

May mga espesyal na antidote para sa ilang lason (hal. paracetamol, heroin, ilang kamandag ng ahas). Ang kanilang pangangasiwa ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga kaso ng matinding pagkalason. Gayunpaman, ang apektadong tao ay madalas na gumagaling sa kanilang sarili.

Mga karagdagang hakbang

Depende sa uri at lawak ng pagkalason, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga karagdagang hakbang. Halimbawa, kung ang mga nakakalason na sangkap ay nakapasok sa mga mata o sa balat ng apektadong tao, ang doktor ay maghuhugas ng kani-kanilang bahagi ng katawan ng maraming (saline) na tubig.

Pag-iwas sa pagkalason

Ang iba't ibang mga hakbang sa pag-iingat ay nagbabawas sa panganib ng aksidenteng pagkalason. Ang mga ito ay partikular na maipapayo sa mga sambahayan na may mga anak:

 • Itago ang mga gamot sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata. Ang isang naka-lock na cabinet ng gamot ay pinakaangkop para sa layuning ito.
 • I-lock ang mga gamot pagkatapos ng bawat paggamit, kahit na kailangan ang mga ito ng ilang beses sa isang araw (mo o ng ibang tao sa iyong sambahayan).
 • Huwag kailanman mag-iwan ng mga gamot sa paligid. Ang mga may kulay na tabletas sa partikular ay halos kapareho ng kendi, na ginagawang madali para sa maliliit na bata na makuha.
 • Palaging panatilihing hindi maaabot ng mga bata ang mga kemikal sa sambahayan tulad ng mga panlinis, likidong panghugas at mga detergent, mas mabuti sa isang naka-lock na aparador.
 • Huwag kailanman maglipat ng mga kemikal sa packaging ng pagkain, hal. sa isang bote ng juice. Kung gagawin mo, lagyan ng label ang lalagyan na malaki at malinaw!
 • Sa pangkalahatan, palaging lagyan ng label ang mga lalagyan na may mga kemikal o iba pang mga lason at tiyaking mayroon silang mga pambata na pagsasara.
 • Huwag magambala kung kakabukas mo pa lang ng mga kemikal sa bahay. Isara muli ang bote o lalagyan kapag ibinaling mo ang iyong atensyon sa ibang bata, sumagot ng tawag sa telepono o kapag tumunog ang doorbell.
 • Panatilihin ang mga inuming may alkohol na hindi maaabot ng mga bata. Kahit na ang maliit na halaga ng alkohol ay lubhang mapanganib para sa maliliit na bata. Pinakamainam na panatilihing naka-lock ang mga inuming may alkohol upang hindi matuksong subukan ang mga matatandang bata.
 • Turuan ang iyong mga anak tungkol sa mga panganib ng mga gamot, kemikal sa sambahayan, makamandag na halaman, mushroom, sigarilyo at alkohol sa murang edad, ngunit sa paraang naaangkop sa edad.
 • Talakayin at suriin ang mga hakbang upang maiwasan ang pagkalason sa ibang mga sambahayan kung saan madalas gumugugol ng oras ang iyong anak, hal. kasama ang mga lolo't lola o ang tagapag-alaga.