Pagbabakuna sa FSME: Mga Benepisyo, Proseso, Mga Panganib

Ano ang pagbabakuna sa TBE?

Ang pagbabakuna sa TBE (kolokyal: pagbabakuna ng tik) ay isang proteksiyon na pagbabakuna laban sa meningoencephalitis sa unang bahagi ng tag-init. Ang tick-borne viral infection na ito ay bihira, ngunit maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan: Ang mga virus ay maaaring magdulot ng pamamaga ng meninges, utak at spinal cord. Ito ay maaaring magkaroon ng matagal o maging permanenteng neurological na kahihinatnan tulad ng paralisis. Sa mga bihirang kaso, ang TBE ay humahantong pa sa kamatayan.

Pinipigilan lamang ng pagbabakuna ng TBE ang impeksyon sa mga TBE virus – hindi ito nagbibigay ng proteksyon laban sa iba pang mga pathogens na dala ng tick (gaya ng Lyme disease bacteria)!

Sino ang dapat tumanggap ng pagbabakuna sa TBE?

Ang pagbabakuna sa TBE ay inirerekomenda sa Germany ng mga responsableng awtoridad (Robert Koch Institute) para sa mga sumusunod na tao:

  • Mga grupo ng trabaho na maaaring magkaroon ng TBE virus sa panahon ng kanilang trabaho: Kabilang dito, halimbawa, mga forester, mangangaso, manggagawa sa kagubatan, manggagawang pang-agrikultura, at mga manggagawang medikal na laboratoryo.

Mga lugar na may panganib sa TBE

Ang iba pang mga bansang Europeo kung saan laganap ang mga TBE virus ay kinabibilangan ng Austria, Switzerland, Hungary, Czech Republic, Croatia, Poland, Sweden at Finland. Sa kaibahan, ang panganib ng paghahatid ng TBE ay napakababa sa Italy, France, Norway at Denmark, halimbawa.

Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa mga lugar sa Germany at sa ibang bansa kung saan may panganib ng impeksyon sa TBE sa artikulong mga lugar ng TBE.

Paano pinangangasiwaan ang pagbabakuna sa TBE?

Ang dalawang magagamit na bakuna sa TBE ay itinuturing na katumbas at maaaring palitan. Gayunpaman, ang parehong bakuna sa TBE ay dapat palaging gamitin para sa pangunahing pagbabakuna at mga booster shot, kung maaari.

Pangunahing pagbabakuna sa TBE

Bilang karagdagan sa karaniwang iskedyul ng pagbabakuna na ito, mayroon ding mabilis na iskedyul ng pagbabakuna (halimbawa, para sa mga paglalakbay sa lugar na may panganib sa TBE na binalak sa maikling panahon). Depende sa ginamit na bakuna, ibinibigay ng doktor ang pangalawang dosis ng pagbabakuna kasing aga ng 14 na araw pagkatapos ng una at pangatlong dosis lima hanggang labindalawang buwan pagkatapos ng pangalawang iniksyon, tulad ng sa karaniwang pamamaraan. O ang pangalawang pagbabakuna ay ibinibigay kasing aga ng pitong araw pagkatapos ng una at ang pangatlong dosis 14 na araw pagkatapos ng pangalawa.

Pagbabakuna sa TBE: booster

Para sa isang bakuna, ang unang booster ay dapat na tatlong taon pagkatapos ng pangunahing pagbabakuna - hindi alintana kung ito ay ibinibigay ayon sa karaniwang iskedyul o mabilis na iskedyul ng pagbabakuna. Ang mga kasunod na pagbabakuna ng TBE booster ay dapat ibigay sa limang taon na pagitan para sa mga taong nasa pagitan ng edad na 16 at mas mababa sa 60. Ang mga taong 60 taong gulang o mas matanda ay dapat magkaroon ng TBE booster tuwing tatlong taon.

Pagbabakuna sa TBE: mga bata

Sa mga bata, ang meningoencephalitis sa unang bahagi ng tag-init ay kadalasang gumagaling nang walang mga kahihinatnan. Gayunpaman, ang proteksyon sa pagbabakuna ay mahalaga para sa kanila: Ang mga bata ay madalas na naglalaro sa labas - sa mga kagubatan at parang - at samakatuwid ay mas madalas na nakagat ng mga garapata. Samakatuwid, ang posibilidad ng impeksyon sa TBE ay mas mataas sa kanila kaysa sa mga nasa hustong gulang.

Bilang isang preventive measure, ang mga bata ay maaaring mabakunahan laban sa TBE mula sa kanilang unang kaarawan. Mayroon ding dalawang espesyal na bakuna sa TBE na magagamit para sa mga bata:

Ang pinabilis na iskedyul ng pagbabakuna ay kapareho ng para sa kaukulang bakuna para sa mga nasa hustong gulang (tingnan sa itaas).

  • Pangalawa, mayroong bakuna para sa mga batang 1 hanggang 15 taong gulang. Ang pamantayan at pinabilis na mga iskedyul ng pagbabakuna ay kapareho ng para sa kaukulang bakuna para sa mga nasa hustong gulang.

Pagbabakuna sa TBE: mga epekto

Kadalasan, ang pagbabakuna sa TBE ay nagdudulot ng mga side effect sa lugar ng iniksyon (pamumula, pamamaga, pananakit). Bilang karagdagan, ang pangkalahatang kakulangan sa ginhawa ay maaaring mangyari sa mga unang araw pagkatapos ng pagbabakuna, tulad ng pagtaas ng temperatura, pagkahilo, lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, karamdaman o gastrointestinal discomfort. Ang ganitong mga side effect ay karaniwang nangyayari lamang pagkatapos ng unang dosis ng bakuna, at mas madalas pagkatapos ng karagdagang mga iniksyon. Bilang karagdagan, sa lalong madaling panahon sila ay humupa sa kanilang sarili.

Kung ang pagbabakuna sa TBE ay nag-trigger ng mga side effect, dapat ipaalam sa doktor ang tungkol dito bago ang susunod na appointment sa pagbabakuna.

Pagbabakuna sa TBE: mga gastos

Ang mga pampublikong tagaseguro sa kalusugan ay karaniwang nagbabayad para sa pagbabakuna ng TBE para sa mga taong nakatira sa mga lugar na mapanganib. Para sa ilang grupong may trabaho (tulad ng mga forester), karaniwang sinasagot ng employer ang halaga ng pagbabakuna.