Gamma-GT (GGT): Kahulugan at Normal na Halaga

Ano ang gamma-GT?

Ang ibig sabihin ng Gamma-GT ay gamma-glutamyltransferase. Ito ay isang enzyme na naglilipat ng tinatawag na mga amino group. Ang GGT ay matatagpuan sa iba't ibang organo ng katawan: ang mga selula ng atay ay may pinakamalaking proporsyon ng enzyme; gayunpaman, ang gamma-GT ay matatagpuan din sa mga mucosal na selula ng maliit na bituka, sa bato at pancreas pati na rin sa maraming iba pang mga organo. Gayunpaman, masusukat lamang ng doktor ang sariling gamma-GT ng atay sa serum ng dugo.

Kailan tinutukoy ang gamma-GT?

Ang gamma-glutamyl transferase ay isang napakahalagang parameter sa pagsusuri ng mga sakit sa atay. Ang mga sintomas na nagpapaisip sa doktor ng pinsala sa atay ay kinabibilangan ng jaundice, pananakit ng kanang bahagi sa itaas na tiyan at pangangati, ngunit pati na rin ang mga hindi partikular na pangkalahatang sintomas tulad ng pagkapagod at pagkapagod. Ang mga sumusunod na sakit, halimbawa, ay maaaring nasa likod ng mga naturang sintomas:

 • Pamamaga ng atay (hepatitis), lalo na ang viral hepatitis
 • Pinsala sa atay dahil sa alkohol
 • Occlusive jaundice (jaundice dahil sa naipon na apdo dahil nakaharang ang daloy nito, halimbawa ng gallstone)
 • Mga metastases sa atay sa konteksto ng kanser
 • Mga sakit ng pancreas na kinasasangkutan ng atay

Mga halaga sa atay

Ang mga doktor ay gumagamit ng iba't ibang mga halaga ng laboratoryo - ang tinatawag na mga halaga ng atay - upang masuri at masubaybayan ang mga sakit sa atay: ang gamma-GT ay isa sa kanila, tulad ng GPT (ALT) at GOT (AST). Ang huling dalawa ay mga enzyme din. Ang mga ito ay matatagpuan sa loob ng mga selula ng atay at samakatuwid ay sinusukat lamang sa mataas na konsentrasyon sa dugo sa mga kaso ng matinding pinsala sa atay (pagkasira ng cell!). Ang gamma-glutamyl transferase, gayunpaman, ay nakagapos sa lamad ng mga selula ng atay at samakatuwid ay tumataas kahit na sa kaso ng banayad na pinsala sa atay.

Gamma-GT para sa pagsubaybay sa abstinence

Kadalasang tinutukoy ng mga doktor ang aktibidad ng gamma-GT upang masuri ang talamak na pag-abuso sa alkohol: ang mga taong regular na umiinom ng malalaking halaga ng alak ay may mataas na GGT sa 80 hanggang 90 porsiyento ng mga kaso. Kung alam na ang alkoholismo, ang halaga ng laboratoryo ay maaaring gamitin upang suriin ang pag-iwas sa panahon ng withdrawal therapy. Gayunpaman, ang mga pasyente na nakakaranas ng madalang na binge drinking ay walang binagong antas ng GGT.

Gamma-GT values: table na may mga normal na value

Ang mga halaga ng dugo ng gamma-GT ay depende sa edad at kasarian. Ang mga halaga na lumihis mula sa hanay ng sanggunian ay maaaring magpahiwatig ng sakit sa atay. Ang antas ng halaga ng gamma-GT ay proporsyonal sa lawak ng pinsala sa atay at samakatuwid ay isang indikasyon ng kalubhaan ng sakit: mas mataas ang halaga ng gamma-GT, mas malaki ang pinsala!

edad

Gamma-GT normal na halaga

Mga sanggol na wala pa sa panahon

hanggang sa 292 U / l

1 araw

hanggang sa 171 U / l

2 5 sa araw

hanggang sa 210 U / l

6 araw hanggang 6 na buwan

hanggang sa 231 U / l

7 hanggang 12 na buwan ng buhay

hanggang sa 39 U / l

1 3 sa taon

hanggang sa 20 U / l

4 6 sa taon

hanggang sa 26 U / l

7 12 sa taon

hanggang sa 19 U / l

13 17 sa taon

hanggang 38 U/l para sa mga babae

hanggang 52 U/l para sa mga lalaki

matanda

hanggang 39 U/l para sa mga babae

hanggang 66 U/l para sa mga lalaki

Kailan mababa ang gamma-GT?

Kung ang GGT ay mababa, ito ay karaniwang walang pathological na halaga.

Kailan nakataas ang gamma-GT?

Ang mga sakit na nagpapakita ng kanilang sarili na may mataas na GGT ay

 • Stasis ng apdo (cholestasis)
 • Pamamaga ng gallbladder at bile ducts (cholecystitis o cholangitis)
 • Viral hepatitis (hepatitis A, B, C, D at E)
 • Ang pinsala sa atay na dulot ng mga lason, halimbawa tuber leaf fungus
 • Pinsala sa atay dahil sa alkoholismo (liver cirrhosis, fatty liver)
 • Pfeiffer's glandular fever (mononucleosis, impeksyon sa EBV)

Nakataas na gamma-GT

Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa kung aling mga sakit ang nakakaapekto sa gamma-GT at hanggang saan, basahin ang artikulong Gamma-GT elevated.

Ano ang gagawin kung ang gamma-GT ay nakataas?

Ano ang maaari kong gawin bilang isang pasyente na may nakataas na gamma-GT?

Sundin ang paggamot na inireseta ng iyong doktor para sa iyong pinag-uugatang sakit. Dapat mo ring gamitin ang isang pamumuhay na banayad sa iyong atay. Kabilang dito, higit sa lahat, ang pag-iwas sa mga inuming nakalalasing. Makatuwiran din na itigil ang paninigarilyo. Ang kape, sa kabilang banda, ay pinapayagan pa rin at itinuturing na "mabuti" para sa atay. Tungkol sa iyong diyeta, maliban kung ipinapayo ng iyong doktor, dapat kang kumain ng balanseng diyeta at iwasan ang mataba at matatamis na pagkain. Sa ganitong paraan, maaari ka ring makatulong na mapanatiling malusog ang iyong atay sa pang-araw-araw na buhay at bawasan ang mataas na gamma-GT.