Nagsisimula ang Kalungkutan Bago ang Kamatayan

Si Chris Paul, social psychologist at direktor ng TrauerInstitut Deutschland, ay naglalarawan ng apat na gawain ng pagluluksa:

 • pag-unawa sa katotohanan ng kamatayan at pagkawala
 • @ pamumuhay sa pagkakaiba-iba ng damdamin
 • upang malasahan at hubugin ang mga pagbabago sa kapaligiran
 • @ pagtatalaga ng bagong lugar sa namatay na tao

Bilang isang mahal sa buhay, dapat mong pamahalaan ang mga gawaing ito. Maaari mong simulan ang paggawa ng mga ito bago mamatay ang iyong mahal sa buhay at ipagpatuloy ang gawain pagkatapos - kahit na sa loob ng ilang taon kung kinakailangan. Bigyan ang iyong sarili ng oras na kailangan mong gawin ito, at huwag ipilit ang iyong sarili na gumana at maging masaya tulad ng dati. Ngunit magsikap na makabalik sa kasiyahan sa iyong buhay.

Ilang halimbawa ng kung ano ang makakatulong sa iyo sa gawaing kalungkutan:

 • Pag-usapan ang pagkamatay ng iyong mahal sa buhay at kung ano ang nararamdaman mo kapag gusto mo ito.
 • Gumawa ng mga nakakabaliw na bagay: sumayaw sa sala sa gabi, sumigaw sa langit.
 • Isulat kung ano ang nagpapakilos sa iyo.
 • Ramdam ang iyong damdamin.
 • Hayaang tumulo ang luha.
 • Magbasa ng mga libro tungkol sa kalungkutan.
 • Bisitahin ang isang psychologist o isang grupo ng kalungkutan.
 • Gumawa ng maliliit na hakbang.
 • Ipagpaliban ang malalaking desisyon.
 • Suriin muli ang iyong sariling buhay.
 • Hayaan ang iyong sarili na tumanggap ng tulong mula sa iba.

Pag-usapan ang tungkol sa pagkamatay

Ang pagkamatay at kamatayan ay mga paksa na mas pinipili ng karamihan na huwag isipin - mas hindi gaanong pag-usapan. Gayunpaman, kung nais mong suportahan ang isang taong may malubhang karamdaman, ipinapayong makipag-usap sa kanya tungkol sa pagkamatay, hangga't pinapayagan niya ito. Tanungin mo siya, halimbawa,

 • kung saan niya gustong mamatay
 • kung sino ang gusto niyang magpaalam
 • anong musika ang dapat patugtugin sa kanyang libing
 • kung paano niya gustong ilibing
 • na dapat pumunta sa kanyang libing

Ang pakikipag-usap ay kadalasang nagpapagaan ng pasanin sa namamatay. At para sa iyong sarili, ito ay nagbibigay sa iyo ng tiwala sa kung paano pasayahin ang taong iyong inaalagaan.

Magbasa nang higit pa: