Health check-up – ano ang mangyayari

Kabilang dito ang diabetes, altapresyon at mga problema sa bato. Sa ganitong paraan, ang mga sakit ay maiiwasan o matukoy at magamot sa lalong madaling panahon. Alamin dito kung aling mga eksaminasyon ang maaari mong asahan sa panahon ng check-up sa kalusugan, kung kailan ang eksaminasyon at kung sino ang nagsasagawa nito.

Ano ang health check-up?

Ang pagsusuri sa kalusugan ay isang mahalagang pagsusuring pang-iwas para sa mga kalalakihan at kababaihan. Nagsisilbi itong pagtuklas ng mga sakit tulad ng altapresyon, diabetes mellitus o mga problema sa puso sa maagang yugto. Ang pagsusuri sa kalusugan ay nagbibigay din ng saklaw para sa medikal na payo sa mga paksa tulad ng family history at iba pang mga panganib sa sakit. Ang pagsusuri sa kalusugan ay isinasagawa ng doktor ng pamilya o isang internist.

Kailan ako maaaring magpa-check-up sa kalusugan?

Sa pagitan ng edad na 18 at 34, sinasaklaw ng segurong pangkalusugan ang mga gastos ng isang one-off na check-up sa kalusugan. Ang sinumang higit sa 35 ay may karapatan sa isang check-up bawat tatlong taon. Ang lahat ng pagsusuri ay walang bayad para sa pasyente.

Anong mga pagsusuri ang nagaganap sa panahon ng check-up?

Sa simula ng check-up sa kalusugan, tatanungin ng doktor ang pasyente tungkol sa anumang mga nakaraang sakit at sakit na tumatakbo sa kanilang pamilya. Ang pangunahing pokus ay sa mga karaniwang sakit tulad ng

  • altapresyon
  • mataas na antas ng lipid ng dugo
  • Diabetes mellitus
  • Sakit sa puso
  • Sakit sa arterial occlusive
  • Mga sakit sa baga
  • Kanser

Sa ganitong paraan, tinutukoy ng doktor ang indibidwal na profile ng panganib sa sakit ng pasyente at tinatasa ang personal na panganib.

Bilang karagdagan sa kasaysayan ng medikal, sinusuri ng doktor ang pamumuhay ng pasyente. Sinusukat niya ang timbang at taas ng katawan, nagtatanong sa pasyente tungkol sa kanyang paggamit ng nikotina, alkohol at droga at tinutukoy kung nakakakuha siya ng sapat na ehersisyo. Sinusuri din niya ang kalagayan ng pag-iisip ng pasyente.

Eksaminasyong pisikal

Ang panayam ay sinusundan ng isang pisikal na pagsusuri. Sinusuri muna ng doktor ang dibdib at pinakikinggan ang puso, baga at carotid artery. Karaniwang kinukuha ng doktor ang pulso sa paa. Sinusuri din niya ang postura ng pasyente at sinisiyasat ang balat. Ang reflex check ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa posibleng pinsala sa ugat. Sinusuri din ang pag-andar ng mga sensory organ.

Pagsukat ng presyon ng dugo

Kasama sa pagsusuri sa kalusugan ang pagsukat ng presyon ng dugo. Tinutukoy ng doktor ang systolic at diastolic na presyon ng dugo. Ang pinakamainam na presyon ng dugo ay 120/80 mmHg (milimetro ng mercury), hanggang 129/84 ang halaga ay normal pa rin. Mula sa 140/90, ang presyon ng dugo ay tumaas (hypertension).

Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan sa artikulong Pagsukat ng presyon ng dugo.

Pagsusuri ng dugo (mga halaga ng lipid ng dugo, asukal sa dugo sa pag-aayuno)

Mababasa mo kung ano ang ibig sabihin ng mga halaga sa artikulong Mga halaga ng kolesterol.

Bilang karagdagan sa mga halaga ng lipid ng dugo, ang antas ng glucose ng dugo sa pag-aayuno ay tinutukoy mula sa sample ng dugo. Sa mga taong may malusog na metabolismo, ang fasting blood sugar level ay mas mababa sa 100 mg/dl. Kung ito ay mas mataas, ito ay maaaring indikasyon ng diabetes mellitus.

Katayuan sa pagbabakuna

Sa bawat pagsusuri sa kalusugan, sinusuri ng doktor ang katayuan ng pagbabakuna ng pasyente. Ang dilaw na sertipiko ng pagbabakuna ay kinakailangan para dito. Kung kinakailangan, ang isang booster vaccination ay dapat bayaran.

Maaari mong malaman kung aling pagbabakuna ang kailangang palakasin sa kalendaryo ng pagbabakuna.

Ang Check-up 35

Ang Check-up 35 ay ang simula ng mga regular na pagsusuri sa kalusugan. Dapat na ngayong isagawa ang check-up tuwing tatlong taon.

Kasama rin sa 35+ na pagsusuri sa kalusugan ang pagsusuri sa ihi: Sinusuri ng doktor ang sample ng ihi mula sa pasyente na may strip ng ihi para sa mga bakas ng mga protina, glucose, pula at puting mga selula ng dugo at nitrite . Ang pagsusuri ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga bato, pantog, ureter at urethra.

Mga lalaking may edad 65 pataas

Mula sa edad na 65, kasama sa pagsusuri sa kalusugan ang isang one-off aortic aneurysm screening [Link]. Gumagamit ang doktor ng ultrasound device upang suriin ang mga daluyan ng dugo sa tiyan upang matukoy ang mga posibleng bulge sa maagang yugto.