Acinone

Panimula Ang Akineton® ay isang gamot na kadalasang ginagamit para sa Parkinson's disease at para sa tinatawag na “extrapyramidal disorders”. Ang extrapyramidal side effect ay isang uri ng movement disorder na maaaring sanhi ng gamot, bukod sa iba pang mga bagay. Akineton® ang trade name. Ang aktibong sangkap ay tinatawag na Biperiden at kabilang sa grupo ng mga anticholinergics. Kita… Acinone

Labis na dosis | Acinone

Overdose Kung uminom ka ng masyadong maraming acinone, mangyaring kumunsulta kaagad sa iyong doktor. Ang mataas na dosis ay maaaring magkaroon ng mga side effect. Ang mga ito ay inilarawan sa seksyon sa mga side effect. Kung napalampas mo ang isang dosis, hindi ito seryoso. Huwag kumuha ng dalawang beses sa halaga bilang kabayaran, ngunit kunin ang iyong mga tablet gaya ng dati. Contraindication Huwag kumuha ng… Labis na dosis | Acinone