Angiotensin 2 Pagkilos

Bilang bahagi ng tinaguriang renin-angiotensin-aldostero system (RAAS), angiotiotin 2 ay nagbibigay ng malaking impluwensya sa pagpapanatili ng maraming proseso sa loob ng organismo. Ang Angiotensin 2 ay isang hormon na ginawa ng katawan mismo at kabilang sa pangkat ng mga peptide hormones (proteohormones). Ang lahat ng mga peptide hormone ay magkatulad na sila ay binubuo ng maliit na indibidwal ... Angiotensin 2 Pagkilos