Epo - Erythropoietin

Ang Erythropoietin (Epo) ay kabilang sa pangkat ng mga glycoprotein hormones at ginawa sa bato. Mula doon dinadala ito sa pamamagitan ng dugo patungo sa pulang utak ng buto, kung saan nagpapalitaw ito sa pagbuo ng mga bagong erythrocytes. Sa gamot, ang Epo ay ginagamit sa kakulangan sa bato (nabawasan ang konsentrasyon ng erythrocyte sa dugo). Maaari nang magawa ang Epo… Epo - Erythropoietin